О создании в составе Украинской государственной строительной корпорации 'Укрбуд' Государственной акционерной строительной компании 'Укрбуд'


<br> КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ<br> З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> 21.01.2003 N 2<br> <br> Про створення у складі Української державної<br> будівельної корпорації "Укрбуд" Державної<br> акціонерної будівельної компанії "Укрбуд"<br> <br> Розглянувши пропозицію Української державної будівельної<br>корпорації "Укрбуд" про шляхи реорганізації корпорації "Укрбуд",<br>колегія відмічає.<br> Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд" створена<br>постановою Кабінету Міністрів УРСР від 1 липня 1991 р. N 65<br>( <A HREF="3116">65-91-п</A> ) за пропозицією об'єднань, організацій та підприємств<br>колишнього Міністерства будівництва УРСР з метою забезпечення<br>переходу на економічні методи управління у будівельному комплексі<br>у ринкових умовах.<br> За одинадцять років роботи корпорації в ринкових умовах<br>відбулись корінні зміни щодо умов господарювання підприємств,<br>взаємовідносин між суб'єктами інвестиційної діяльності, державної<br>власності тощо. Переважна більшість будівельних організацій та<br>підприємств змінили державну форму власності. Нині до корпорації<br>"Укрбуд" входить 700 підприємств, з яких 630 мають недержавну<br>форму та 70 підприємств державної форми власності.<br> Корпорація разом з підприємствами та організаціями, що<br>входять до її складу, пройшли складний шлях становлення в ринкових<br>умовах, освоїли роботу з сучасними будівельними матеріалами,<br>оволоділи новітніми технологіями, виховали нове покоління<br>управлінців та робітників.<br> Разом з тим, існуючий механізм організації та управління<br>організаціями і підприємствами, що входять до складу корпорації<br>"Укрбуд", не відповідає сучасним вимогам і тому потребує<br>вдосконалення та реформування.<br> Таке реформування передбачається здійснювати поступово. На<br>першому етапі намічено створити на базі 32-х державних підприємств<br>у складі корпорації "Укрбуд" Державну акціонерну компанію "Укрбуд"<br>(далі - ДАБК "Укрбуд").<br> Наступним етапом реорганізації передбачається збільшення<br>статутного фонду новоутвореного формування за рахунок залучення<br>активів недержавних підприємств та інших джерел і передача<br>корпорацією "Укрбуд" своїх договірних зобов'язань ДАБК "Укрбуд".<br>Цим має завершитись процес реорганізації Української державної<br>будівельної корпорації "Укрбуд" в Державну акціонерну компанію<br>"Укрбуд".<br> Пропозиції корпорації "Укрбуд" щодо створення ДАБК "Укрбуд"<br>попередньо розглянуто та схвалено секцією "Економіка та стратегія<br>розвитку будівельного комплексу" НТР Держбуду України від<br>25 грудня 2002 року.<br> З метою удосконалення механізму організації та управління<br>організаціями і підприємствами Української державної будівельної<br>корпорації "Укрбуд" колегія В И Р І Ш И Л А:<br> 1. Підтримати пропозицію Української державної будівельної<br>корпорації "Укрбуд" щодо створення у її складі Державної<br>акціонерної будівельної компанії "Укрбуд".<br> 2. Корпорації "Укрбуд" (Ю. Пелих) разом з Управлінням<br>економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу<br>(Т. Шарапова) протягом I кварталу 2003 року опрацювати з Фондом<br>державного майна України, Антимонопольним комітетом,<br>Держпідприємництва, Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом питання щодо<br>нормативного врегулювання питання утворення у складі корпорації<br>"Укрбуд" Державної акціонерної будівельної компанії "Укрбуд" та<br>підготувати проекти таких нормативних актів.<br> За результатами проведеної роботи підготувати матеріали разом<br>з відповідними техніко-економічними розрахунками для розгляду на<br>засіданні колегії Держбуду.<br> <br> Голова колегії В.Череп<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду",<br> N 1, січень, 2003 р.<br> <br>