ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2004 N 18

(у робочому порядку)

Про проект національного стандарту


Розглянувши проект національного стандарту (ДСТУ)
"Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні
умови", розроблений Українським державним виробничо-технологічним
підприємством "Укрдортехнологія", науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект
національного стандарту "Огородження дорожнє металеве бар'єрного
типу. Загальні технічні умови".

2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д. Барзилович) підготувати наказ про
надання чинності зазначеному національному стандарту та сформувати
"Справу нормативного документа" в установленому порядку.

Голова НТР В.Череп