ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2004 N 69


Про проект державних будівельних норм
"Житлові будинки. Основні положення"


Розглянувши повторно доопрацьований згідно з рішенням
науково-технічної ради від 12.11.2004 N 61 ( vr061509-04 ) проект
державних будівельних норм "Житлові будинки та комплекси",
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект ДБН "Житлові будинки та комплекси",
розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" на заміну СНиП 2.08.2001-89 "Жилые
здания" та ДБН 79-92 "Житлові будинки для індивідуальних
забудовників України", змінивши назву нормативного документа на
"Житлові будинки. Основні положення", враховуючи пропозиції
Київдержекспертизи та висновок технічного комітету
"Будтехнормування".

2. ВАТ "КиївЗНДІЕП" (В.Шевельов):
- підготувати остаточну редакцію ДБН та провести громадське
обговорення його положень протягом січня - лютого 2005 року;
- після затвердження документа організувати регіональні
семінари з роз'яснення положень нових державних будівельних норм;
- після введення ДБН в дію здійснювати постійний моніторинг
за впровадженням його у будівельну практику та у разі необхідності
у 2006 році внести пропозиції щодо перегляду з урахуванням
зауважень і пропозицій організацій-користувачів.

3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О.Авдієнко), Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
апарату (А.Григор) розмістити на сайті Держбуду України проект
зазначеного нормативного документа, зробити відповідні публікації
в засобах масової інформації, провести "круглий стіл",
забезпечивши здійснення процедури громадського обговорення
відповідно до статті 5 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).

4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О.Авдієнко), Управлінню науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) у місячний
термін після узгодження проекту зазначеного ДБН з
Держпідриємництвом підготувати наказ про надання йому чинності та
сприяти його впровадженню, вдосконаленню, розробленню необхідних
посібників, проведенню практичних семінарів.

Заступник Голови НТР А.Беркута