О состоянии выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 N 318 "Про утверждение порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничение хозяйственной деятельности на территории историч


КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ<br> З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 24.12.2004 N 168<br> <br> <br> Про стан виконання постанови Кабінету<br> Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про<br> затвердження порядку визначення меж та<br> режимів використання історичних ареалів<br> населених місць, обмеження господарської<br> діяльності на території історичних<br> ареалів населених місць"<br> <br> <br> Заслухавши інформацію начальника Управління реставрації та<br>реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук про стан виконання<br>постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318<br>( <A HREF="96157">318-2002-п</A> ) "Про затвердження порядку визначення меж та режимів<br>використання історичних ареалів населених місць, обмеження<br>господарської діяльності на території історичних ареалів населених<br>місць" (далі - Постанова), колегія відзначає, що Радою міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами<br>місцевого самоврядування проведена певна робота з виконання<br>завдань, визначених Постановою.<br> Для забезпечення реалізації вимог Закону України "Про охорону<br>культурної спадщини" ( <A HREF="70832">1805-14</A> ), інших законів щодо визначення<br>меж та режимів використання історичних ареалів населених місць,<br>обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів<br>створена необхідна першочергова нормативно-правова та нормативна<br>база. Їх вдосконалення буде проводитись у терміни, визначені<br>Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми<br>збереження та використання об'єктів культурної спадщини на<br>2004-2010 роки" ( <A HREF="162871">1692-15</A> ).<br> Держбудом для забезпечення роботи з визначення меж історичних<br>ареалів, збереження, захисту традиційного характеру середовища та<br>окремих пам'яток розроблені проекти Державних будівельних норм.<br> Забезпечено розроблення генеральних планів розвитку<br>Державного історико-культурного заповідника у м. Глухові,<br>державних історико-архітектурних заповідників у мм. Збаражі,<br>Бережанах, Кременці, Державного архітектурно-історичного<br>заповідника "Хотинська фортеця" у м. Хотині.<br> Розроблено з урахуванням сучасних вимог міжнародних<br>нормативних актів проект меж і режимів зон охорони ансамблю споруд<br>Софійського собору.<br> Слід відмітити, що рішеннями Київської міськради розроблені<br>та затверджені межі історичних ареалів у м. Києві, передбачено<br>забезпечити протягом 2004-2005 років розроблення та затвердження<br>спеціальної науково-проектної документації в історичних населених<br>містах Львівської, Миколаївської, Чернігівської, Запорізької,<br>Одеської областей.<br> Протягом 2004 року проведено ряд спільних засідань колегій<br>Держбуду та облдержадміністрацій стосовно питань розроблення<br>генеральних планів, іншої містобудівної документації, де<br>обговорені ключові питання та перспективні дії стосовно збереження<br>історичної забудови міст Львова, Одеси, Запоріжжя.<br> Разом з тим, недоліком в організації роботи Ради міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та<br>Севастопольської міських державних адміністрацій, органів<br>місцевого самоврядування є наступні:<br> - тільки у 19 областях України розпочата робота з розроблення<br>спеціальної науково-проектної документації для визначення меж<br>історичних ареалів населених місць (відповідно до п. 2 Постанави<br>( <A HREF="96157">318-2002-п</A> ) необхідно було забезпечити завершення до кінця<br>2004 року визначення меж та режимів використання історичних<br>ареалів населених місць);<br> - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,<br>Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,<br>органами місцевого самоврядування проведена недостатня робота щодо<br>залучення коштів з місцевих бюджетів на розроблення зазначеної<br>документації.<br> Враховуючи наведене і з метою забезпечення виконання<br>визначених Постановою завдань, колегія В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Взяти до відома інформацію начальника Управління<br>реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук про<br>стан виконання Постанови ( <A HREF="96157">318-2002-п</A> ).<br> <br> 2. Відмітити, що робота з проведення організаційних та<br>економічних заходів щодо забезпечення виконання Постанови<br>( <A HREF="96157">318-2002-п</A> ) потребує суттєвого посилення та комплексного<br>підходу.<br> <br> 3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,<br>обласним, Київській та Севастопольській міським державним<br>адміністраціям, органам місцевого самоврядування під час<br>формування проектів відповідних бюджетів на 2005 рік передбачити<br>кошти на розроблення спеціальної науково-проектної документації з<br>визначення меж та режимів використання історичних ареалів<br>населених місць, занесених до Списку історичних населених місць<br>України, та забезпечити затвердження правил охорони і використання<br>цих ареалів.<br> <br> 4. Управлінню реставрації та реконструкції історичної<br>забудови (Т.Майстерчук), Фінансово-економічному управлінню<br>(Т.Щавінська) врахувати під час розподілу коштів Державного<br>бюджету на 2005 рік та при формуванні пропозицій до проектів<br>Державного бюджету на наступні роки видатки на розроблення<br>нормативно-правових актів, визначених законами України, стосовно<br>встановлення меж історичних ареалів населених місць та відповідних<br>державних будівельних норм.<br> <br> 5. Управлінню реставрації та реконструкції історичної<br>забудови (Т.Майстерчук), Управлінню науково-технічної політики та<br>інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) забезпечити<br>протягом першого кварталу 2005 року затвердження державних<br>будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної<br>науково-проектної документації для визначення історичних ареалів<br>населених місць України" та "Склад, зміст, порядок розроблення,<br>погодження та затвердження науково-проектної документації щодо<br>визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток<br>архітектури та містобудування".<br> <br> 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на<br>заступника Голови Держбуду Ю.Казмірука.<br> <br>Голова колегії В.Череп</FONT></PRE><br>