МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

18.05.2006 N 48

(в робочому порядку)


Про проект державних будівельних норм
"Проектування цивільних будинків і споруд
з урахуванням вимог людей з обмеженими
фізичними можливостями"


Розглянувши проект державних будівельних норм "Проектування
цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими
фізичними можливостями", розроблений за замовленням Мінбуду ВАТ
"КиївЗНДІЕП" на заміну ВСН 62-91 "Проектирование среды
жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных
групп населения", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДБН
"Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог
людей з обмеженими фізичними можливостями".

2. ВАТ "КиївЗНДІЕП" (Шевельов В.Б.):
- у місячний термін підготувати остаточну редакцію ДБН та
провести громадське обговорення його положень протягом червня -
липня 2006 року до його видання;
- після затвердження документа організувати регіональні
семінари з роз'яснення положень нових державних будівельних норм
та здійснювати постійний моніторинг за впровадженням його у
будівельну практику.

3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) узгодити проект
зазначеного нормативного документа з Держпідриємництвом,
забезпечивши здійснення процедури громадського обговорення
відповідно до статті 5 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).

4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Управлінню технічного
регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) у місячний термін
після узгодження проекту зазначеного ДБН з Держпідриємництвом
підготувати наказ про надання чинності зазначеному документу та
сприяти його впровадженню.

Голова науково-технічної ради П.Качур