визрівання кисломолочних [їродуктів] [наїоїв] відбувається в сїожитковій тарі

7

en curd, coagulum [3] ru сгусток [1]

.18

згусток

Молочно-білковий гель, який утворюється із складників молока їід дією ферментів і (або) молочної кислоти чи інших хімічних речовин

7

en syneresis [3]

.19

синерезис

Процес виділяння сироватки із молочно-білко­вого гелю, в результаті ущільнення згустку

7

en curd cutting; cutting of curd [3]

ru разрезание сгустка [1]

.20

розрізання згустку

Механічне руйнування згустку, щоб їідготува- ти його для отримання зерна кисломолочного згустку

7

en curd grain, curd granule [3]

ru творожное зерно [1]

.21

зерно кисломолочного згустку

Ущільнені частинки згустку, утворювані їісля розрізання гелю та виділення сироватки їід час виробляння кисломолочного сиру

7

en spontaneous pressing [3]

ru самоїрессование сгустка [1]

en curd pressing [3]

ru їрессование сгустка [1]

.22

самопресування згустку

7.23 пресування згустку

Ущільнювання згустку їід дією зовнішнього на­вантажування

7.24

о

en curd grain processing [3]

ru обработка творожного зерна [1]

бробляння сирного зерна

обсушування сирного зерна (Нд)

Відварювання та їромивання сирного зерна

7

en thermization [3]

ru термообработка [5]

en thermization and mechanical treatment of the

curd

ru термомеханическая обработка [5]

ru кислотно-сычужный сїособ їроизводства

творога [1]

.25

термічне обробляння

7.26 термомеханічне обробляння [кисломолоЧ' ного сиру] [виробів]

7.27 кислотно-сичужний спосіб виробляння кис­ломолочного сиру

Сїосіб виробляння кисломолочного сиру, їід час якого згусток утворюється їід дією молоч­ної кислоти та ферменту

7.28

кислотний спосіб виробляння кисломолоч­ного сиру

Спосіб виробляння кисломолочного сиру, під час якого згусток утворюється під дією молоч­ної кислоти

7.29

роздільний спосіб виробляння кисломолоч­ного сиру

Спосіб виробляння кисломолочного сиру із знежиреного молока з подальшим додаванням вершків для нормалізації

7.30

термін придатності молочних продуктів до споживання

Проміжок часу, протягом якого, у разі додер­жання відповідних умов зберігання, показники якості та безпеки продукту повинні відповіда­ти вимогам нормативних документів та норма­тивно-правових актів


ru кислотный способ производства творога [1]


ru раздельный способ производства творога [1]


еп date of minimum durability, best before..., will keep at least until ... [3]

ru срок годности [1]
ДОДАТОК A
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

ароматизатори 5.14

ацидофілін 6.11

барвники 5.13

білок 4.2

біопродукт 3.7

біфідопродукт 6.17

бродіння молочнокисле 7.12

бродіння спиртове 7.13

варенець 6.14

вершки 5.4

вершки збиті 6.25

вершки нормалізовані 6.1

вершки пастеризовані 6.4

вершки сирі 5.1

вершки стерилізовані 6.5

вершки УВТ-оброблені 6.4

визрівання 7.15

вироби сиркові 6.20

вітаміни 4.4

вуглеводи 4.3

гомогенізація 7.5

гомогенізування 7.5

десерт збитий 6.23

десерт молочний 6.22

добавки харчові 5.12

емульгатори 5.17

емульсія 4.10

жир 4.1

загущувачі 5.16

закваска 5.7

залишок молочний знежирений сухий 4.8

згусток 7.18

зерно кисломолочного згустку 7.21

зола 4.9

йогурт 6.16

кефір 6.10

коктейль молочний 6.28

концентрат бактеріальний 5.8

концентрат бактерійний 5.8

кумис 6.12

лактоза 4.6

маслянка 5.5

маслянка нормалізована 6.1

маслянка пастеризована 6.3

молоко 3.1

молоко відновлене 3.3

молоко вітамінізоване 6.9

молоко знежирене 5.3

молоко нормалізоване 6.1

молоко нежирне 3.9

молоко незбиране 5.2

молоко нормалізоване 6.1

молоко пастеризоване 6.3

молоко питне 6.2

молоко пряжене 6.7

молоко рекомбіноване 3.4

молоко сире 5.1

молоко стерилізоване 6.5

молоко ультрависокотемпературно оброблене 6.6

молоко УВТ оброблене 6.6

напій вершковий 6.24

напій із маслянки 6.26

напій із сироватки 6.26

напій кисломолочний 3.8

напій молочний 3.8

наповнювачі 5.18

нормалізація 7.4

нормалізування 7.4

обробляння виробів термомеханічне 7.26

обробляння кисломолочного сиру термомеханічне 7.26

обробляння сирного зерна 7.24

обробляння термічне 7.25

обробляння ультрависокотемпературне 7.8

обсушування сирного зерна (Нд) 7.24

очищання 7.2

охолоджування 7.9

паста альбумінна 6.21

пастеризація 7.6

пастеризування 7.6

період бактерицидний 7.1

пребіотики 5.11

препарат бактеріальний прямого внесення 5.9

препарат бактерійний прямого внесення 5.9

препарат заквашувальний 5.7

пресування згустку 7.23

пробіотики 5.10

продукт кисломолочний 3.5

продукт кисломолочний термізований 6.8

продукт молочний 3.2

продукт молочний відновлений 3.3

продукт молочний нежирний 3.9

продукт молочний рекомбінований 3.4

продукт молочний функційний 3.6

продукт молочний функціональний 3.6

пряження молока 7.10

пряження молочної суміші 7.10

речовина суха 4.7

розрізання згустку 7.20

ряжанка 6 . 13

самопресування згустку 7.22

сепарування 7.3

синерезис 7.19

сир альбумінний 6.21

сир кисломолочний 6.19

сир кисломолочний зернистий 6.19

сирки альбумінні 6.21

сироватка 5.6

сироватка пастеризована 6.3

сквашування 7.11

сметана 6.15

соус молочний 6.27

спосіб виробляння кисломолочних напоїв резервуарний 7.16

спосіб виробляння кисломолочних напоїв термостатний 7.17

спосіб виробляння кисломолочних продуктів резервуарний 7.16

спосіб виробляння кисломолочних продуктів термостатний 7.17

спосіб виробляння кисломолочного сиру кислотний 7.28

спосіб виробляння кисломолочного сиру кислотно-сичужний 7.27

спосіб виробляння кисломолочного сиру роздільний 7.29

стабілізатори 5.15

стерилізація 7.7

стерилізування 7.7

термін придатності молочних продуктів до споживання 7.30

творог (Нд) 6.18

ферментація 7.14

ферментування 7.14

ферменти 4.5

ДОДАТОК Б
(довідковий)
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

acidophilin 6.11

acidification 7.11

alcoholic fermentation 7.13

aromatizer 5.14

ash 4.9

bactericidal phase 7.1

baking 7.10

baked milk 6.7best before

7.30

butter milk

5.5

buttermilk

5.5

carbohydrates

4.3

cattle feed

5.20

cleaning

7.2

coagulum

7.18

colorant

5.13

colouring

5.13

cooling

7.9

consumers milk

6.2

cottage cheese

6.19

cream

5.4

cream drinks

6.24

cultured baked milk

6.14

cultured cream

6.15

curd

6.18, 7.18

curd articles

6.20

curd cutting

7.20

curd grain

7.21

curd granule

7.21

curd grain processing

7.24

curd pressing

7.23

cutting of curd

7.20

dairy product

3.2

date of minimum durability

7.30

dessert from milk

6.22

drink from whey

6.26

dry matter

4.7

enzymez

4.5

emulsifiers

5.17

emulsifying agents

5.17

emulsion

4.10

fat

4.1

fat-free dry matter

4.8

feed additives

5.18

fermented milk drink

3.8

fermented milk product

3.5

fermentation

7.14

fluid milk

6.2

food additive 5.12

functional milk product 3.6

homogenization 7.5

kefir 6.10

kephir 6.10

koumiss 6.12

kumys 6.12

lactic acid fermentation 7.12

lactose 4.6

liquid milk for consumption 6.2

market milk 6.2

milk 3.1

milk drinks 3.8

milk product 3.2

milk separation 7.3

milk solids not fat 4.8

non-fat milk solids 4.8

pasteurization 7.6

pasteurized buttermilk 6.3

pasteurized cream 6.4

pasteurized milk 6.3

pasteurized whey 6.3

protein 4.2

recombined milk product 3.4

reconstituted milk product 3.3

rhazhenka 6.13

ripening 7.15

raw cream 5.1

raw milk 5.1

separated milk 3.9

skimmed milk 3.9, 5.3

skimmilk 3.9

skimmilk product 3.9

spontaneous pressing 7.22

stabilizers 5.15

standardization 7.4

standardized buttermilk 6.1

standardized cream 6.1

standardized milk 6.1

starter 5.7

starter culture 5.7

starter for direct vat set 5 9

sterilization 7 7

sterilized cream 6 5

sterilized milk 6 5

syneresis 7 19

thermization 7 25

thermization and mechanical treatment of the curd 7 26

thickening agent 5 16

UHT- milk 6 6

UHT-pasteurization 7 8

vitamins 4 4

vitaminized milk 6 9

whey protein curd 6 21

whey protein albumionous curd 6 21

whey protein curd paste 6 21

whey 5 6

whipped cream 6 25

whipped dessert 6 23

whole milk 5 2

will keep at least until 7 30

yoghurt 6 16

yogourt 6 16

yogurt 6 16

ДОДАТОК В
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ЇОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНВ

ароматизаторы 5. 14

ацидофиёи^ 6 . 11

бифидоїродукт 6.17

беёок 4.2

брожеме моёочшкисёое 7.12

брожеме сїиртовое 7.13

варе^ец 6.14

вещество сухое 4.7

витамин 4.4

гомогемзация 7.5

десерт взбитый 6.23

десерт моёоч^ій 6.22

добавки їищевіе 5.12

жир 4.1

загустители 5.16

закваска 5.7

зерно творожное 7.21

зола 4.9

изделия творожные 6.21

йогурт 6.16

кефир 6.10

коктейль молочный 6.28

красители 5.13

кумыс 6.12

лактоза 4.6

молоко 3.1

молоко витаминизированное 6.9

молоко восстановленное 3.3

молоко нежирное 3.9

молоко нормализованное 6.1

молоко обезжиренное 5.3

молоко пастеризованное 6.3

молоко питьевое 6.2

молоко рекомбинированное 3.4

молоко стерилизованное 6.5

молоко сырое 5.1

молоко топленое 6.7

молоко цельное 5.2

напиток кисломолочный 3.8

напиток молочный 3.8

напиток из пахты 6.26

напиток из сыворотки 6.26

напиток сливочный 6.24

наполнители 5.18

нормализация 7.4

обработка творожного зерна 7.24

обработка термомеханическая 7.26

обработка ультравысокотемпературная 7.8

остаток сухой обезжиренный молочный 4.8

охлаждение 7.9

очистка 7.2

паста альбуминная 6.21

пастеризация 7.6

пахта 5.5

пахта нормализованная 6.1

пахта пастеризованная 6.3

период бактерицидный 7.1

прессование сгустка 7.23

продукт кисломолочный 3.5

продукт кисломолочный термизированный 6.8

продукт молочный 3.2

продукт молочный восстановленный 3.3

продукт молочный нежирный 3.9

продукт молочный рекомбинированный 3.4

продукт молочный функциональный 3.6

разрезание сгустка 7.20

ряженка 6.13

самопрессование сгустка 7.22

сгусток 7.18

сепарирование 7.3

сквашивание 7.11

сливки 5.4

сливки взбитые 6.25

сливки нормализованнные 6.1

сливки пастеризованные 6.4

сливки стерилизованные 6.5

сливки сырые 5.1

сливки УВТ-обработанные 6.4

сметана 6.15

созревание 7.15

соус 6.27

способ производства кисломолочных продуктов резервуарный 7.16

способ производства кисломолочных продуктов термостатный 7.17

способ производства творога кислотный 7.28

способ производства творога кислотно-сычужный 7.27

способ производства творога раздельный 7.29

срок годности 7.30

стабилизаторы 5.15

стерилизация 7.7

сырки альбуминные 6.21

сыворотка 5.6

сыворотка пастеризованная 6.3

творог 6.18

творог альбуминный 6.21

творог зернений 6.19

термообработка 7.25

топление молока 7.10

топление молочной смеси 7.10

углеводы 4.3

УВТ- обработанное молоко 6.6

ферменты 4.5

ферментация 7.14

эмульгаторы 5.17

эмульсия 4.10

ДОДАТОК Г
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. ДСТУ 2212-93 Молочна промисловість. Молоко і кисломолочні продукти. Терміни та визна­чення

  2. ГОСТ Р 51074-97 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования. Гос­стандарт России. Москва

  3. DICTIONARY OF DAIRY TERMINOLOGY. ELSEVIER SCIENTIFIC COMPANY AMSTERDAM/ OXFORD/ NEW YORK 1983

  4. CODEX STAN 206-1999 (Codex Alimentarius)

  5. ГОСТ Р 51917-2002 Продукты молочные и молокосодержащие. Термины и определения. Гос­стандарт Российской Федерации. Москва

01.040.67; 67.100.10

Ключові слова: терміни, визначення, молоко, вершки, сироватка, маслянка, пастеризація, стерилізація, пряження молока, сквашування, молочний продукт, кисломолочний продукт, функціо­нальний молочний продукт, біопродукт.

Редактор Ю. Холявко
Технічний редактор О. Касіч
Коректор О. Тарасун
Комп’ютерна верстка Л. Мялківська