МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

13.07.2006 N 60

(в робочому порядку)


Про видачу технічного свідоцтва підтвердження
придатності для застосування в будівництві
полістиролбетону із заповнювачем
"ПОЛІТЕРМ"


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. N 240 ( 240-2006-п ) "Про затвердження
Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для
застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.
N 69 ( z0577-06 ) "Про затвердження Порядку проведення роботи з
підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,
що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для
застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, а також, розглянувши
заявку виробничо-господарської фірми "СПМК-516 ЛТД" (м. Полтава,
Україна) з урахуванням позитивного висновку Державного
науково-дослідного інституту будівельних конструкцій,
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Вважати за доцільне видати технічне свідоцтво
підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб:
"Полістиролбетон із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ".

Голова науково-технічної ради П.Качур