О состоянии реализации положений Закона Украины "Про городской электрический транспорт"


КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 29.06.2006 N 130<br> <br> <br> Про стан реалізації положень Закону України<br> "Про міський електричний транспорт"<br> <br> <br> Розглянувши питання "Про стан реалізації положень Закону<br>України "Про міський електричний транспорт" ( <A HREF="172873">1914-15</A> ) (далі -<br>Закон), колегія Мінбуду відзначає, що за час дії Закону проведено<br>певну роботу, спрямовану на виконання його вимог.<br> Так, в основному завершено формування нормативно-правової<br>бази функціонування міського електротранспорту на ринку<br>транспортних послуг. Для реалізації положень Закону<br>( <A HREF="172873">1914-15</A> ) розроблено 30 законодавчих і нормативних актів, серед<br>яких 4 постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 10<br>національних і галузевих стандартів, 16 нормативних документів.<br> Обсяги компенсації підприємствам втрат від надання пільг<br>окремим категоріям населення з державного бюджету зросли удвічі.<br> Уперше за пропозицією Мінбуду у Державному бюджеті України на<br>2006 рік ( <A HREF="225532">3235-15</A> ) передбачено цільову субвенцію на придбання<br>трамвайних вагонів та тролейбусів на умовах співфінансування з<br>місцевими бюджетами. Це дозволить майже утричі збільшити темпи<br>оновлення фізично зношеного парку рухомого складу міського<br>електротранспорту.<br> Посилилася увага до проблем функціонування міського<br>електротранспорту на місцевому рівні. Починаючи з 2004 року,<br>покращилися показники розвитку цього виду транспорту у містах<br>України, на 15 відсотків зросли власні доходи підприємств.<br> Усе це сприяло певним позитивним зрушенням у роботі міського<br>електротранспорту, покращенню його економічного і фінансового<br>стану.<br> Так, рівень збитковості підприємств скоротився з 15 до 7<br>відсотків, заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася<br>із 8,7 до 2,0 млн. грн., ліквідована поточна заборгованості за<br>спожиту електроенергію.<br> За цей час освоєно виробництво нових вітчизняних трамвайних<br>вагонів і тролейбусів з поліпшеними динамічними та<br>енерговитратними характеристиками, низьким рівнем підлоги.<br> Разом з тим, більшістю органів самоврядування міст, де<br>функціонує міський електротранспорт, повільно впроваджуються<br>договірні відносини з підприємствами. Зміст укладених між ними<br>договорів не відповідає вимогам Закону ( <A HREF="172873">1914-15</A> ) та Правилам<br>надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом,<br>затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004<br>N 1735 ( <A HREF="185766">1735-2004-п</A> ), у частині, що стосується фінансового<br>забезпечення.<br> Не врегульовані питання координації роботи різних видів<br>транспорту на ринку пасажироперевезень, що зумовлює невиправдане<br>дублювання маршрутів міського електротранспорту автоперевізниками,<br>які працюють за іншими "правилами".<br> В окремих містах встановлення тарифів на проїзд здійснюється<br>без врахування фактичної собівартості пасажироперевезень.<br> Не розроблений Порядок формування тарифів на послуги міського<br>електричного транспорту.<br> Недостатня увага приділяється роботі із впровадження заходів<br>з енергозбереження, спрямованих на попередження суттєвого<br>зростання собівартості транспортних послуг, яке очікується після<br>завершення терміну дії пільгового тарифу для підприємств міського<br>електротранспорту.<br> Не визначений механізм реалізації норм Закону ( <A HREF="172873">1914-15</A> )<br>щодо подальшого пріоритетного розвитку міського електротранспорту<br>в містах України.<br> Враховуючи зазначене, колегія В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Визнати рівень реалізації положень Закону України "Про<br>міський електричний транспорт" ( <A HREF="172873">1914-15</A> ) недостатнім.<br> <br> 2. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській<br>та Севастопольській міським держадміністраціям разом з органами<br>місцевого самоврядування міст, де функціонує міський<br>електротранспорт:<br> - ужити заходів щодо запровадження договірних відносин між<br>підприємствами міського електротранспорту і органами місцевого<br>самоврядування відповідно до вимог Закону ( <A HREF="172873">1914-15</A> ) та Правил<br>надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом,<br>затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004<br>N 1735 ( <A HREF="185766">1735-2004-п</A> ),<br> <br> термін - протягом 2006 року;<br> <br> - забезпечувати належну координацію роботи міського<br>електротранспорту з автоперевізниками, усунення невиправданого<br>дублювання трамвайних і тролейбусних маршрутів, нерівних умов<br>конкуренції на ринку міських пасажироперевезень,<br> <br> термін - постійно;<br> <br> - сприяти пріоритетному розвиткові міського електротранспорту<br>на напрямках з великими пасажиропотоками, у зонах відпочинку,<br>щільної житлової забудови та підвищеного забруднення атмосферного<br>повітря,<br> <br> термін - постійно;<br> <br> - надавати фінансову допомогу підприємствам у вирішенні<br>питань оновлення та капітального ремонту об'єктів міського<br>електротранспорту, впровадження енергозберігаючих технологій,<br> <br> термін - постійно;<br> <br> - спрямувати роботу з енергозбереження на міському<br>електротранспорті на підготовку до завершення у 2007 році дії<br>пільгового тарифу на електроенергію,<br> <br> термін - до 1 серпня 2007 року;<br> <br> - надати Мінбуду інформацію про вжиті заходи із забезпечення<br>виконання вимог Закону ( <A HREF="172873">1914-15</A> ),<br> <br> термін - до 1 грудня 2006 року.<br> <br> 3. Відділу міського електротранспорту (В.В. Вірченко):<br> <br> 3.1. Забезпечити підготовку та внесення в установленому<br>порядку на розгляд Кабінету Міністрів України:<br> - проекту Державної програми розвитку міського<br>електротранспорту на 2006 - 2015 роки,<br> <br> термін - серпень 2006 року;<br> <br> - проекту змін і доповнень до Порядку використання у<br>2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на<br>придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів,<br>трамваїв), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від<br>17.03.2006 N 348 ( <A HREF="242462">348-2006-п</A> ) (в частині, що стосується<br>можливості залучення додаткових джерел фінансування для закупівлі<br>рухомого складу міського електротранспорту),<br> <br> термін - липень 2006 року.<br> <br> 3.2. Спільно з Науково-дослідним та<br>конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства і<br>вітчизняними виробниками забезпечити підготовку та проведення<br>наради з питань впровадження сучасних енергозберігаючих технологій<br>і обладнання на міському електротранспорті,<br> <br> термін - вересень 2006 року.<br> <br> 3.3. Сприяти вітчизняним підприємствам в освоєнні виробництва<br>нового і модернізації наявного рухомого складу із використанням<br>енергозберігаючого обладнання. Забезпечити підготовку бюджетного<br>запиту на 2007 рік для оновлення парку рухомого складу на умовах<br>співфінансування.<br> <br> 4. Управлінню методичного та нормативного забезпечення<br>житлово-комунального господарства (А.А. Кулеша) спільно з Відділом<br>міського електротранспорту (В.В. Вірченко) забезпечити розроблення<br>Порядку формування тарифів на послуги міського електротранспорту,<br> <br> термін - до 1 вересня 2006 року.<br> <br> Голова колегії П.С.Качур</FONT></PRE><br>