МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

15.02.2007 N 31


Про проект національного стандарту


Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова
щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх
впливу при виробництві, застосуванні та експлуатації будівельних
матеріалів і виробів", розроблений Науково-дослідним інститутом
будівельного виробництва, науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. За умови доопрацювання проекту ДСТУ-Н відповідно до
вказаних зауважень схвалити та рекомендувати до прийняття проект
національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова щодо визначення
небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при
виробництві, застосуванні та експлуатації будівельних матеріалів і
виробів".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати в місячний термін наказ про
прийняття національного стандарту та сформувати Справу
нормативного документа в установленому порядку.

Голова науково-технічної ради А.Орлов