МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА Р І Ш Е Н Н Я 18.09.2008 N 14-Л(2) Про корегування Генерального плану м. Львова з пропозиціями щодо розвитку інфраструктури в розрізі виконання плану заходів з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи - 2012 року Заслухавши доповідь керівника архітектурно-планувальноїмайстерні ІПМ "Містопроект" м. Львова В. Дубини з питаннякорегування Генерального плану міста в розрізі виконання планузаходів з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонатуЄвропи - 2012 року у м. Львові, архітектурно-містобудівна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Схвалити пропозиції щодо корегування Генерального плануміста в розрізі розбудови інфраструктури, передбачені планомзаходів з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонатуЄвропи - 2012 року у м. Львові. 2. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації: 2.1 розробити та затвердити календарний план корегуванняГенерального плану, включаючи інженерну інфраструктуру та схемутранспорту міста, і надати Мінрегіонбуду до 01.02.2009; 2.2. виконати розрахунки кошторису, необхідного дляреалізації плану заходів з розвитку інфраструктури, та у разінеобхідності звернутися до центральних органів виконавчої владищодо забезпечення їх реалізації. Голова архітектурно-містобудівної ради В.А.Негода