Рiшення вiд 4 лютого 1998р. 14

Про Рекомендацiї з проведення iнженерних вишукувань

для реконструкцiї житлово-цивiльних та промислових об'єктiв

НТР вирiшила:

1. Схвалити представленi Управлiнням промислової забудови,

iнженерної iнфраструктури та захисту територiй (Крищук) Рекомендацiї з

проведення iнженерних вишукувань для реконструкцiї житлово-цивiльних

та промислових об'єктiв, розробленi Українським державним головним

науково-дослiдним i виробничим iнститутом iнженерно-технiчних i еколо-

гiчних вишукувань (УкрНДIIНТВ).

2. Рекомендувати УкрНДIIНТВ:

- у процесi розроблення ДБН "Iнженернi вишукування для будiвниц-

тва. Основнi положення" врахувати викладенi у вказаних рекомен-

дацiях вимоги щодо особливостей проведення вишукувань пiд час

реконструкцiї об'єктiв;

- проiнформувати зацiкавленi органiзацiї щодо можливостi застосу-

вання цих рекомендацiй в процесi iнженерних вишукувань для ре-

конструкцiї з метою забезпечення експлуатацiйної надiйностi

споруд та уникнення необгрунтованих витрат.

Голова НТР, Голова Комiтету_____________В.М.Гусаков