Про погодження  проекту ВБН 2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту.

Спорудження земляного полотна автомобільних доріг"

Рішення НТР від 11 липня 2003 р. № 58

Розглянувши проект відомчих будівельних норм "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг", розроблених Національним транспортним університетом (м. Київ), науково-технічна рада вирішила:

1. Рекомендувати до погодження проект ВБН 2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг".

2.  Національному транспортному університету (В.Савенко) провести технічне редагування зазначеного нормативу та надати контрольний екземпляр Держбуду для підготовки листа щодо його погодження.

Голова НТР

                                                     В.Череп

ДОВІДКА

Національним транспортним університетом (м. Київ) на підставі плану "Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державної служби автомобільних доріг України "Укравтодор" на 2001 рік та технічного завдання, погодженого з Державною службою автомобільних доріг України "Укравтодор" розроблено ВБН В.2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг".

Основною метою розробки ВБН В.2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" є створення з урахуванням попереднього досвіду і науково-технічних досягнень останніх років власної національної нормативної бази, серед якої мають бути відомчі будівельні норми, які узагальнюють досвід з питань будівництва земляного полотна автомобільних доріг.

Особлива увага в цих нормах надається:

– критичному аналізу раніше існуючих нормативних документів із цих питань з метою або скорочення розділів не актуальних для України умов будівництва, або переробки інших, з урахуванням накопиченого досвіду будівництва;

– введенню відомостей про нові машини, матеріали і технічні прийоми, що не застосовувались раніше, а тепер знаходять все більше застосування при спорудженні земляного полотна автомобільних доріг;

– узгодженню розробленого проекту ВБН В.2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" з провідними проектними та науково-навчальними інститутами, виробниками, підрозділами і управлінськими структурами дорожньої галузі.

ВБН В.2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" вміщують вимоги до розробки проектів організації будівництва (ПОБ) і проектів виконання робіт (ПВР), порядок виконання робіт по підготовчих роботах, виконання основних земляних робіт за допомогою різних комплектів машин і механізмів та ущільнення грунтів, в т.ч. у різних географічних і природно-кліматичних умовах. Також наводяться відомості щодо методів контролю якості виконання окремих складних або відповідальних технологічних операцій, дотримання вимог техніки безпеки при їх виконанні, застосування нових конструктивних матеріалів тощо.

Проект розроблених ВБН В.2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг" розглянуто секцією будівельних матеріалів (протокол № 3 від 25.03.03), схвалено і рекомендовано до розгляду у робочому порядку на засіданні НТР Держбуду України.