Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду

будівельних норм та нормативних документів

Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. № 58

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2002 р. № 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів" колегія вирішила:

1. Схвалити "Положення про фонд нормативних документів і нормативно-правових актів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України (далі – Галузевий фонд) та рекомендувати його до затвердження.

2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович), Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова), Управлінню цінової політики, економіки та контролю вартості у будівництві (П.Губень) у місячний термін підготувати наказ про затвердження положення про Галузевий фонд та забезпечити його реєстрацію в Міністерстві юстиції України у встановлені терміни.

Голова колегії

В.Череп

*         *       *

Довідка

З метою вдосконалення нормативного забезпечення будівельного комплексу України Міністерство України у справах будівництва і архітектури наказом від 9 березня 1994 року № 43 затвердило "Порядок видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів".

Згідно з наказом видання та розповсюдження державних норм і стандартів на паперових носіях було доручено державному підприємству "Укрархбудінформ" як офіційному видавцеві Міністерства. Видання кошторисних норм мали здійснювати організації-розробники за визначенням керівництвом Міністерства з подання Управління кошторисних норм і ціноутворення у будівництві. Розповсюдження нормативних документів на магнітних носіях мали виконувати Інформаційно-маркетинговий центр Мінбудархітектури України та Республіканський науково-дослідний центр "Цінобуд".

Кабінет Міністрів України 18 вересня 2002 року прийняв постанову № 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів". З метою виконання постанови Держбуд України своїм наказом від 10 жовтня 2002 року № 58 поклав функції ведення фонду нормативних документів у галузі будівництва та будівельної індустрії з урахуванням існуючої практики на державне підприємство "Укрархбудінформ", науково-виробничу фірму "Інпроект" та Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд".

На розгляд колегії Держбуду від 29.08.03 №58 виноситься проект "Положення про фонд нормативних документів і нормативно-правових актів з технічного нормування та стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України” (далі - Галузевий фонд). Положення регламентує забезпечення реалізації державної політики технічного регулювання в будівельній галузі та удосконалення інформаційного забезпечення громадян, підприємств та організацій.

Основними завданнями Галузевого фонду є:

– організація формування, зберігання, ідентифікації та актуалізації будівельних норм, інших нормативно-правових актів та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів;

– ведення централізованого обліку відомостей про документи фонду;

– взаємодія з міжнародними (регіональними) організаціями;

– взаємодія з Головним фондом шляхом надання йому довідково-бібліографічної інформації про нормативні документи фонду, яка регулюється спеціальною угодою;

– інформаційне забезпечення діяльності Держбуду України;

– надання користувачам інформації про нормативні документи, зміни до них та їх копій.

Галузевий фонд формується з чинних нормативно-правових актів та нормативних документів, що встановлюють правила, загальні принципи, вимоги чи характеристики різного виду діяльності або її результатів у сфері технічного регулювання для багаторазового їх використання підприємствами, установами, організаціями будь-яких форм власності і громадян. Фінансування діяльності Галузевого фонду проводиться за рахунок коштів:

– отриманих від реалізації нормативних документів;

– отриманих від надання інформаційних послуг;

– Державного бюджету України.

– інших, що не суперечать законодавству України.