Про проект ДБН „Будинки і споруди для зберігання і переробки

сільськогосподарської продукції”

Рішення НТР від 12 вересня 2003 р. № 74

Розглянувши поданий на затвердження до Держбуду України проект державних будівельних норм „Будинки і споруди для зберігання й переробки сільськогосподарської продукції”, розроблених об’єднанням „УкрНДІагропроект”, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження ДБН „Будинки і споруди для зберігання й переробки сільськогосподарської продукції”.

2. Управлінню промислової забудови, будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (Г.Перекута) підготувати наказ про надання чинності зазначеним будівельним нормам, порядок їх видання та розповсюдження.

Заступник Голови НТР

В. Гречок

*        *        *

Довідка

Українським державно-кооперативним науково-дослідним та  проектно-вишукувальним об’єднанням “УкрНДІагропроект”  Мінагрополітики України за участю Інституту медицини праці АМНУ та Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Міністерства культури та мистецтв України розроблено проект  ДБН  “Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції” відповідно до “Програми розробки системи основних документів нормативної бази проектування об’єктів АПК  України”, погоджено Мінінвестбудом  України, договором  № 334-Н-95-97, 202/№ 4 від 29.11.95 р. з Держбудом  України, а також технічним завданням на розробку ДБН, погодженим Мінбудархітектури та затвердженим  Мінсільгосппродом  України в січні  1996 р.

В основу розробки нормативного документа покладено СНиП  2.10.02-84 “Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции”.

При розробці нового нормативного документа, порівняно з узятим за основу, суттєво розширені вимоги чинних в  Україні НД, особливо пожежні, розширена номенклатура будівельних конструкцій, наведені вимоги до їх проектування та будівництва; згідно з пропозицією експертизи нормативний документ доповнено чотирма додатками, яких не було в НД, взятому за основу.

В додатках, зокрема, висвітлена номенклатура основних будинків і споруд для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, перелік санітарно-побутових приміщень у таких будинках і спорудах та види опорядження внутрішньої поверхні стін у виробничих приміщеннях.

При розробці нормативного документа враховано багаторічний досвід та проаналізована практика проектування таких об’єктів в інститутах об’єднання  “УкрНДІагропроект”.

Проект розробленого ДБН В. 2.2-2003 “Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції” розглянуто секцією будівельних матеріалів (протокол  № 7 від 27.07.03), схвалено і рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду  України.