ніж 6 мм для яєць класу А;

 • запах — природний, без стороннього затхлого чи гнилісного запаху.
  1. Яйця, які не відповідають вимогам 4.13.1 або зберігали чи транспортували за температури нижче ніж 5 °С протягом більше ніж 24 год, належать до класу В і можуть бути експортовані для використання у харчовій промисловості або для промислового переробляння.
  2. Заборонено мити, обробляти мийними засобами чи очищувати іншим способом; р
 • яйця, призначені для реалізації у торговельній мережі та для експорту;
 • яйця, що їх заготовляють суб'єкти господарювання з приватних господарств і призначені для реалізації у торговельній мережі;
 • яйця, які закладають у холодильник для тривалого зберігання.
  1. Не використовують для реалізації у торговельній мережі, а лише для промислового переробляння на продукти харчування;
 • яйця з масою менше ніж 35 г, які за рештою показників відповідають вимогам цього стандарту;
 • забруднені — яйця, які за чистотою шкаралупи не відповідають вимогам, наведеним у таблиці 2, після обробляння мийними засобами, дозволеними центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України до використання у харчовій промисловості, у належних умовах за наявності відповідного устатковання;
 • яйця, які мають порушення цілісності незабрудненої шкаралупи («насічка», «пом’ятий бік») без пошкодження підшкаралупних оболонок, та биті яйця з пошкодженням підшкаралупних оболонок і частковим витіканням білка, але за умови збереження цілісності жовткової оболонки, які зберігали не більше ніж одну добу, не враховуючи дня знесення, за температури від 8 °С до 10 °С, переробляють безпосередньо на птахопідприємстві;

;— яйця, які мають вади шкаралупи (вапняні нарости, шорсткість, зморшки тощо);У

 • зі зміщеною, рухливою повітряною камерою;
 • яйця з однією або кількома нерухомими плямами під шкаралупою загальним розміром не більше ніж 1/8 поверхні шкаралупи («мала пляма»);

.—яйця, в яких жовток присох до шкаралупи («присушка»);

 • яйця з частковим змішуванням жовтка з білком («виливок»);
 • яйця зі стороннім, таким, що швидко зникає, запахом («із запахом»).
  1. Заборонено використовувати для харчових потреб, а вважати технічним браком такі яйця;
 • яйця, термін зберігання яких перевищує наведений у цьому стандарті;
 • «зелена гниль» — яйця, вміст яких зеленого кольору з різким, неприємним запахом;
 • яйця з пліснявою, які мають сірувато-чорні плями, переважно на межі повітряної камери, та тріщини у шкаралупі;
 • «красюк» — яйця з однорідним забарвленням вмісту (повне змішування білка з жовтком);
 • «кров’яне кільце» або «кров’яна пляма» — яйця, в яких на поверхні жовтка чи у білку під час овоскопування видно кровоносні судини або кров’яні вкраплення різної форми (у вигляді кола, смуг тощо);
 • «велика пляма» — яйця, які мають під шкаралупою плями із загальною площею більше ніж 1/8 поверхні яйця;
 • «затхле» — яйце, яке увібрало запах плісняви або має запліснявілу поверхню шкаралупи;
 • «міражні яйця» — незапліднені яйця, вилучені з інкубатора;
 • «тумак» — яйця з непрозорим вмістом, уражені патогенними грибами або мікроорганізмами.
 1. Яйця з вадою «тумак» знищують, а інші, що належать до технічного браку, переробляють на кормове борошно або знищують.
  1. За мікробіологічними показниками яйця повинні відповідати вимогам МБВ № 5061 [1] та переліку [2], наведеним у таблиці 3.

Таблиця З — Мікробіологічні показники якості харчових яєць

Норма для яєць

Метод

контролювання

Назва показника

дієтичних, «extra» та класу А

СТОЛОВИХ, охолоджених та класу В

Кількість мезофільно-аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО/г, не більше

ВідбЮ^ Д0 5Ю=*

Від 5-10" до 5■10=

Згідно 3 ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП), маса продукту, г, в якому не дозволено

0,1

Від 0,01 до 0,1

Згідно 3 ГОСТ 30518

Патогенні мікроорганізми, в тому числі роду Salmonella, маса продукту, г, в якому не дозволено

5-25

25

Згідно 3 ДСТУ EN 12824

Примітка, Для аналізування використовують жовтки.

 1. Вміст ТОКСИЧНИХ елементів, афлатоксину В^, гормональних препаратів, антибіотиків, пестицидів та радіонуклідів у харчових яйцях не повинні перевищувати рівнів, встановлених МБВ № 5061 [1], переліком [2], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [4], ГН 6.6,1.1-130 [5] і наведених у таблиці 4.

Таблиця 4—Показники безпечності яєць

Назва показника

Максимально допустимі рівні, не більше

Метод контролювання

Токсичні елементи, МГ/кТ

Свинець

0,30

Згідно 3 ГССТ 30178, ГССТ 26932

Кадмій

0,01

Згідно 3 ГССТ 30178, ГОСТ 26933

Миш’як

0,10

Згідно 3 ГОСТ 26930

Ртуть

0,02

Згідно 3 ГОСТ 26927

Мідь

3,00

Згідно 3 ГОСТ 30178, ГОСТ 26931

Цинк

50,00

Згідно 3 ГОСТ 30178, ГОСТ 26934

Мікотоксини, мг/кг

Афлатоксину

0,005

Згідно 3 МУ № 4082 [6]

Антибіотики, Од/г

Тетрациклінової групи

Не дозволено

Згідно 3 МУ № 3049 [7] Чутливість методу <0,01

Стрептоміцин

Не дозволено

Згідно 3 МУ N9 3049 [7] Чутливість методу <0,5

Хлорамфенікол

Не дозволено

Згідно 3 МУ № 3049 [7] Чутливість методу <0,01

Назва показника

Максимально допустимі рівні, не більше

Метод контролювання

Гормональні препарати

Діетилстильбестрол Не дозволено

Згідно 3 МОЗ № 3202 [8]

Пестициди

Актелік

Не дозволено

Згідно 3 ДСТУ EN 12393-1,

ДСТУ EN 12393-2, ДСТУ EN 12393-3

Базудин

ДДТ та його метаболіти

0,1

Карбофос

Не дозволено

Метафос

Не дозволено

Ртутьовмісні пестициди

Не дозволено

Хлорофос

Не дозволено

Радіонукліди, БК/кг

Цезій-137

6

Згідно 3 ГН 6.6.1.1-130 [5]

Стронцій-90

2

 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час сортування, пакування, здавання-приймання харчових яєць треба керуватися вимогами щодо безпеки, встановленими Ветеринарно-санітарними правилами для птахівницьких господарств [9].
  2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  3. Рівень шуму на робочому місці під час роботи устатковання не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДСН 3.3.6.037 [10].
  4. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам ДСН 3.3.6.042 [11].
   1. Повітря робочої зони повинно відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.
  5. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води повинні бути очищені і відповідати вимогам СакПиН 4630 [12].
  2. Максимально допустимі рівні шкідливих речовин в атмосфері контролюють відповідно до ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [13].
  3. Охорону ґрунту від забруднення відходами здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [14].
  4. Яйця, вражені патогенними грибами або мікроорганізмами, треба утилізувати з дотриманням ветеринарно-санітарних норм.
 3. МАРКУВАННЯ
  1. Маркування яєць*
   1. Яйця маркують будь-як-им способом, що забезпечує чіткість його читання і не впливає на якість продукту.
    1. У разі маркування методом штампування чи напилювання використовують нешкідливі фарби, призначені для харчових потреб і дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
   2. На маркованні яєць для реалізації в Україні зазначають:
 • для дієтичних яєць — групу, категорію та дату знесення (число і місяць);
 • для столових та охолоджених яєць — групу і категорію;
 • назву господарства.

Висота цифр, що позначають групу та категорію, повинна бути не більше ніж 5 мм, а дату знесення, і назву грсподарства —не менше ніж 3. мм.... ....... -

 1. Реєстраційний номер господарства присвоює ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». Реєстраційний номер господарства вносять до Реєстру тварин, він складається з 10 символів і має таку структуру:
 • позиції 1, 2 — літерний код України згідно з ISO 3166;
 • позиції З, 4 — код області, в якій знаходиться господарство, згідно з ДК 014;
 • позиції від 5 до 10 — поточний номер господарства, який надає Агентство.
 1. Дозволено наносити на яйце додаткову інформацію (товарний знак тощо).
 2. Позначення категорій;
 • відбірні яйця — В;
 • вищої категорії — 0;
 • першої категорії — 1;
 • другої категорії — 2;
 • дрібні — М.
 1. Умовні позначення груп та категорій яєць, які призначені для реалізації, наведено у таблиці 6.

Таблиця 6 — Умовні позначення на харчових яйцях

Групи яєць

Умовні позначення

відбірні

вища категорія

1-ша категорія

2-га категорія

дрібні

Дієтичні

ДВ

до

Д1

Д2

Столові,

охолоджені

СВ

со

СІ

С2

М V

 1. Маркування яєць для експорту
  1. На маркованні треба зазначати:
 • групу яєць (буква А або напис «extra», які позначають групу яєць, та букви XL,L,МабоS,

які позначають категорію за масою, у колі діаметром не менше ніж 12 мм);

 • назву господарства або реєстраційний номер господарства згідно з 7.1.2.1;
 • дату знесення яєць (день у вигляді чисел від 1 до 31 та місяць у вигляді чиселвід 1до12

або до чотирьох літер англійської абетки).

Висота літер та цифр повинна бути не менше ніж 2 мм.

 1. Яйця групи В маркують круглим штампом не менше ніж 12 мм у діаметрі навколо букви В, яка має бути заввишки не меншою ніж 5 мм.

Таке маркування не обов’язкове, якщо яйця постачають безпосередньо у харчову промисловість за умови, що це відображено на пакованні.

 1. У разі пакування дієтичних яєць у спожитковє паковання (коробки для дрібноштучного пакування) дозволено не маркувати їх індивідуально за умови нанесення відповідної інформації на паковання і розташовування таким чином, щоб її пошкоджували під час відкривання паковання.
  1. Маркування паковання
   1. На торцевий бік паковання або на стрічку, яка його закріплює, наносять марковання будь- яким способом і воно повинно забезпечувати чіткість читання.
   2. Маркування паковання у разі реалізації яєць в Україні
    1. Марковання наносять державною мовою України і на ньому зазначають;
 • назву підприємства-постачальника (виробника), місцезнаходження (юридична адреса);
 • реєстраційний номер господарства — згідно з 7.1.2.1;
 • товарний знак виробника (за наявності);

—назву продукту;

 • позначення групи та категорії яєць;

— кількість яєць; -- --- ■

 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату сортування (пакування) та строку придатності;
 • умови зберігання;
 • позначення цього стандарту
  1. Дозволено на транспортне марковання наносити іншу інформацію (рекламну, штриховий код тощо).
   1. У разі пакування переробних або помитих яєць на пакованні додатково треба позначати;
 • для переробних — літеру П з уточненням (дрібні — ПМ; забруднені — ПЗ; з пошкодженням шкаралупи — ПС);
 • для помитих яєць — слово «помиті».
  1. У кожний ящик вкладають етикетку із зазначенням назви підприємства-постачальника (виробника), номера пакувальника (сортувальника) та дати пакування (сортування) яєць.
   1. У разі пакування яєць у спожитковє паковання на ньому наводять інформацію, зазначену у 7.2.2.1, і додатково:
 • калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 г харчового продукту — додаток Б;
 • штрих-код EAN — згідно з ДСТУ 3147 (у разі необхідності).
  1. Маркування паковання у разі постачання яєць на експорт
   1. Марковання здійснюють державною мовою України і на ньому зазначають;
 • назву підприємства-постачальника (виробника), місцезнаходження (юридична адреса) із зазначенням країни походження;
 • товарний знак виробника (за наявності);
 • реєстраційний номер господарства — згідно з 7.1.2.1;