О согласовании проекта Изменения N 1 ведомственных строительных норм


Про погодження проекту Зміни № 1 відомчих будівельних норм

Рішення НТР від 10 жовтня 2003 р. № 79

(розглянуто у робочому порядку)

Розглянувши проект Зміни № 1 ВБН В.2.8-218-046-2001 „Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг”, розроблений Українським державним виробничо-технологічним підприємством „Укрдортехнологія” та науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до погодження проект Зміни № 1 ВБН В.2.8-218-046-2001 „Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг”.

2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) підготувати лист щодо погодження зазначеного проекту Зміни № 1.

Голова НТР

В. Череп

*        *        *

Довідка

Проект Зміни № 1 ВБН В.2.8-218-046-2001 „Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг” розроблено Українським державним виробничо-технологічним підприємством „Укрдортехнологія” та науково-дослідним інститутом будівельного виробництва.

В проект зміни введено нові групи машин, які надходять в експлуатаційні організації, наведені середні показники річних термінів експлуатації машин, що використовуються протягом року. Розрахунки виконані за методикою, яка наведена в даному нормативному документі, а саме ВБН В.2.8-218-046-2001.

Зазначений проект Зміни № 1 розглянуто секцією будівельних матеріалів НТР Держбуду України (протокол № 10 від 2 жовтня 2003 р.), схвалено і рекомендовано до розгляду на НТР у робочому порядку з метою погодження.