Приміщення, де здійснюється миття тари, а також розливання піридинових продуктів, повинно бути обладнане місцевим відсмоктуванням, що безперервно працює протягом всього часу миття та розливання.

У разі підвищення концентрації шкідливих речовин у цьому приміщенні вище допустимої санітарними нормами роботи повинні проводитися в кисневих ізолювальних апаратах.

 1. Під час заповнення тари піридиновим продуктом повітряний клапан наконечника повинен бути з’єднаний гумовим шлангом з патрубком повітроводу місцевого відсмоктування. Гранична величина заповнення тари не повинна бути більше 90% її об’єму.
 2. Під час зберігання, транспортування, навантаження та вивантаження бочок, що заповнені піридиновими продуктами, необхідно уникати впливу прямих сонячних променів, місцевого їх нагрівання, а також їх падіння, пошкоджень і ударів по них.

На днищі бочки повинні бути зроблені написи «Отруйно» і «Вогненебезпечно».

 1. У разі випадкового розливання піридинових продуктів необхідно негайно ліквідувати причину розливання та провести прибирання продуктів. Прибирання необхідно виконувати з обов’язковим застосуванням кисневих ізолювальних апаратів.

Зазначені роботи повинні проводитися під наглядом газорятувальників.

Перед початком прибирання необхідно нейтралізувати (зв’язати в сульфат піридину) піридинові основи 15-20% розчином сірчаної кислоти. Після закінчення прибирання місце розливу повинно бути промито рясним струменем води. Протягом усього часу прибирання повинна бути забезпечена вентиляція (провітрювання) приміщення.

 1. Апаратуру, комунікації та запірні пристосування для піридинових продуктів необхідно виготовляти з корозійностійких матеріалів.
 2. Усі апарати та трубопроводи, що містять піридинові продукти, повинні бути обладнані пристроями для утворення вакууму, що запобігає перевищенню вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони вище ГДК. Ці пристрої повинні вмикатися перед пуском апарата та діяти протягом усього часу роботи апарата.

ХХУІІ.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА УСТАНОВКАХ БІОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД, ЗАСТОСУВАННЯ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ ТА РЕЧОВИН,

ЩО МІСТЯТЬ ФЕНОЛ

 1. Працівники, які обслуговують установку, зобов’язані використовувати гумові чоботи, рукавички, захисні окуляри, розчин хлораміну та мило для миття рук.
 2. Машинно-насосне відділення, приміщення насосних і редукторів перемішувальних пристроїв, комунікаційні тунелі повинні мати припливно- витяжну вентиляцію.
 3. Перед проведенням ремонтних робіт резервуар і колодязі повинні бути провентильовані, роботи в них повинна виконувати бригада не менше ніж з трьох чоловік, двоє з яких повинні перебувати на поверхні землі та наглядати за тим, хто працює в резервуарі або в колодязі.
 4. Спускатися в колодязі та резервуари без шлангового апарата, запобіжного пояса та мотузки не дозволяється. Роботи повинні оформлятися нарядом-допуском.
 5. Ремонтні або інші роботи над відкритими усереднювачами та аеростінками повинні проводитися бригадою у складі не менше ніж двох чоловік.
 6. Відділення підготовки та переробки ортофосфорної кислоти повинні бути обладнані резервною вентиляцією та аварійним освітленням.
 7. Підлогу в приміщеннях, де можливі проливання ортофосфорної кислоти, необхідно виготовлювати з негорючих і кислотостійких матеріалів.

Розлиту кислоту необхідно засипати піском. Місце, де був розлив, необхідно промити розчином соди (лугу), а потім водою.

 1. Нагрівати ємності з кислотою можна тільки в закритій витяжній шафі. Застосовувати для нагрівання електроплити з відкритою спіраллю не дозволяється.
 2. Фланцеві з’єднання трубопроводів ортофосфорної кислоти не повинні розміщуватися над дверними отворами та проходами в цехах, а також над проїздами та дорогами в разі їх міжцехового прокладання.
 3. На фланцевих з’єднаннях, запірних пристроях і іншій арматурі, що розміщена на трубопроводах з ортофосфорною кислотою, повинні бути встановлені захисні кожухи.
 4. Транспортні системи для перекачування речовин, які містять у собі фенол, з ємностей у виробництво повинні бути герметичні. Витікання через шланги, сальники, насоси та з’єднання трубопроводів не дозволяється.
 5. Контроль повітря у приміщеннях на вміст фенолу, формальдегідів і інших летких речовин повинен проводитися за графіком, затвердженим роботодавцем.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці,

будівництві та котлонаглядуВ.Іванченко

Додаток до Правил безпеки у коксохімічному виробництві

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Роботодавець

«»200_р.

ПЛАН

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНОЇ І НЕБЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ

 1. Структурний підрозділ, де проводиться робота,
 2. Відділення
 3. Характер роботи, що виконується,
 4. Відповідальний керівник роботи

(посада, прізвище)

 1. Склад бригади

(посада, прізвище)

 1. Дата проведення робіт «»200р.

згод.до год.

з/п

Докладний перелік та послідовність операцій проведення газонебезпечної роботи

Прізвище та посада працівника, відповідального за проведення окремих операцій

підготовчі роботи виконання робіт

заходи, що забезпечують безпеку робіт

Продовження додатка

Додаток: Схеми та інша технічна документація (зазначити) Начальник структурного підрозділу

Механік структурного підрозділу Узгоджено:

Керівник служби охорони праці Начальник газорятівної станції Начальник пожежної охорони

В. Іванченко

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду