Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 27.08.2000 N 1347 'Об утверждении прогноза развития жилищного строительства на 2000-2004 года'


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 203 від 14.09.2000<br> <br> Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів<br> України від 27.08.2000 N 1347 "Про затвердження прогнозу<br> розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки"<br> <br> Кабінет Міністрів України постановою від 27.08.2000 N 1347<br>( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) "Про затвердження прогнозу розвитку житлового<br>будівництва на 2000-2004 роки" затвердив прогноз розвитку<br>житлового будівництва на 2000-2004 роки.<br> Прогноз ( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) розроблено відповідно до актів<br>Президента України, постанов Верховної Ради України щодо<br>забезпечення житлом населення України, у тому числі ветеранів<br>Великої Вітчизняної війни, сімей загиблих, які перебувають на<br>обліку, тих, хто потребує поліпшення житлових умов, громадян, які<br>постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з<br>урахуванням програм забезпечення житлом військовослужбовців та<br>членів їх сімей, реконструкції житлових будинків перших масових<br>серій, індивідуального житлового будівництва на селі "Власний<br>дім".<br> Зазначеним прогнозом ( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) намічені основні<br>показники розвитку житлового будівництва до 2004 року.<br>Передбачається щорічне збільшення обсягів будівництва житла і<br>введення у 2004 році 11,1 млн. кв. м. Для досягнення прогнозних<br>обсягів передбачається протягом п'яти років залучення 35,7 млрд.<br>грн. коштів з різних джерел фінансування. Визначені також<br>фінансово-кредитні механізми та напрями забезпечення розвитку<br>житлового будівництва.<br> Згідно з зазначеною постановою ( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) Рада міністрів<br>АР Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні<br>адміністрації мають щороку забезпечувати розроблення та<br>затвердження в установленому порядку регіональних програм розвитку<br>житлового будівництва та їх реалізацію з урахуванням вказаного<br>Прогнозу.<br> З метою належної організації виконання зазначеної постанови<br>( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) Н А К А З У Ю:<br> 1. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних<br>підрозділів постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2000<br>N 1347 ( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) "Про затвердження прогнозу розвитку<br>житлового будівництва на 2000-2004 роки" взяти до керівництва в<br>роботі.<br> 2. Затвердити заходи Держбуду щодо реалізації прогнозу<br>розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки, затвердженого<br>постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 N 1347<br>( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ), згідно з додатком.<br> 3. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу<br>(Шарапова) забезпечити:<br> - підготовку узагальненого переліку нормативно-правових<br>актів, необхідних для реалізації Прогнозу ( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) та<br>пропозицій щодо його затвердження;<br> - проведення щоквартально моніторингу реалізації Прогнозу<br>( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ), у тому числі по регіонах, та підготовку<br>відповідної інформації для керівництва Комітету.<br> 4. Відділу кадрів, спецроботи та юридичного забезпечення<br>(Купчук) за участю будівельних корпорацій забезпечити організацію<br>підготовки та перепідготовки кадрів будівельників з урахуванням<br>необхідності застосування нових технологій, будівельних матеріалів<br>та конструкцій, організаційних та фінансово-економічних форм<br>діяльності будівельних організацій.<br> 5. Управлінням та відділам надавати місцевим органам<br>виконавчої влади і органам місцевого самоврядування<br>науково-технічну і методичну допомогу у реалізації прогнозу<br>розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки<br>( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ).<br> 6. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного<br>забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради<br>(Григор) забезпечити організацію висвітлення у засобах масової<br>інформації стану реалізації зазначеної постанови ( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> )<br>Кабінету Міністрів України, досвіду будівництва житла тощо.<br> 7. Контроль за виконанням зазначеного наказу покладаю на<br>заступників Голови Комітету за належністю питань.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> Додаток<br> ЗАХОДИ<br> Держбуду України щодо реалізації прогнозу розвитку<br> житлового будівництва на 2000 - 2004 роки, затвердженого<br> постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000<br> N 1347 ( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) "Про затвердження прогнозу<br> розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки"<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N | Назва заходів | Термін | Відповідальні |<br>|п/п| |виконання | виконавці |<br>|---+--------------------+------------+--------------------------|<br>| 1.|Підготувати |щорічно у | |<br>| |пропозиції до |жовтні, | |<br>| |переліку |2000-2004 | |<br>| |нормативно- |роки | |<br>| |правових актів з | | |<br>| |питань житлового | | |<br>| |будівництва, | | |<br>| |необхідних для | | |<br>| |реалізації | | |<br>| |Прогнозу, | | |<br>| |( <A HREF="72355">1347-2000-п</A> ) за | | |<br>| |такими напрямами: | | |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| | - стимулювання | |управління стратегії |<br>| |залучення | |розвитку будівельного |<br>| |інвестицій у | |комплексу (Шарапова), |<br>| |житлове | |управління нормативно- |<br>| |будівництво; | |правового |<br>| | | |забезпечення |<br>| | | |реформування житлової |<br>| | | |політики та |<br>| | | |експлуатації |<br>| | | |житлового фонду |<br>| | | |(Власов) |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| | - вдосконалення | |управління |<br>| |планування | |містобудівної |<br>| |територій, зокрема | |політики (Економов), |<br>| |в частині їх | |управління нормативно- |<br>| |резервування, | |правового |<br>| |ефективного | |забезпечення |<br>| |використання та | |реформування житлової |<br>| |надання земельних | |політики та |<br>| |ділянок для | |експлуатації |<br>| |житлового | |житлового фонду |<br>| |будівництва; | |(Власов) |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| | - застосування | |управління |<br>| |різних типів | |містобудівної |<br>| |забудови, що | |політики (Економов), |<br>| |передбачають | |управління |<br>| |підвищення її | |архітектурно- |<br>| |щільності, | |будівельних систем та |<br>| |раціональну | |інженерного |<br>| |поверховість | |обладнання будинків і |<br>| |відповідно до | |споруд (Муляр), |<br>| |місцевих умов та | |Українська академія |<br>| |різних типів житла | |архітектури |<br>| |щодо рівня | | |<br>| |комфорту | | |<br>| |проживання та | | |<br>| |соціального | | |<br>| |призначення; | | |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| | - зменшення | |управління |<br>| |вартості | |архітектурно- |<br>| |будівництва за | |будівельних систем та |<br>| |рахунок | |інженерного |<br>| |вдосконалення | |обладнання будинків і |<br>| |архітектурно- | |споруд (Муляр), |<br>| |планувальних | |управління |<br>| |рішень житла, | |реформування |<br>| |застосування у | |ціноутворення, |<br>| |проектуванні і | |методології |<br>| |будівництві | |експертизи |<br>| |ефективних | |кошторисної вартості |<br>| |архітектурно- | |будівництва (Губень) |<br>| |будівельних та | | |<br>| |інженерних систем | | |<br>| |житлових будинків | | |<br>| |на основі сучасних | | |<br>| |технологій і | | |<br>| |матеріалів; | | |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| |- повноцінного | |управління |<br>| |використання | |архітектурно- |<br>| |місцевої | |будівельних систем та |<br>| |індустріальної | |інженерного |<br>| |бази та | |обладнання будинків і |<br>| |матеріально- | |споруд (Муляр) за |<br>| |сировинних | |участю Ради міністрів |<br>| |ресурсів; | |АР Крим, обласних, |<br>| | | |Київської та |<br>| | | |Севастопольської |<br>| | | |міських державних |<br>| | | |адміністрацій, |<br>| | | |будівельних |<br>| | | |корпорацій |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| | - забезпечення | |управління |<br>| |енергозбереження, | |архітектурно- |<br>| |у тому числі | |будівельних систем та |<br>| |шляхом підвищення | |інженерного |<br>| |теплозахисних | |обладнання будинків і |<br>| |якостей житла, за | |споруд (Муляр), |<br>| |рахунок | |відділ інноваційної |<br>| |архітектурно- | |політики, нормування |<br>| |планувальних і | |та стандартизації |<br>| |конструктивно- | |(Кравченко) |<br>| |технологічних | | |<br>| |рішень, | | |<br>| |організаційно- | | |<br>| |технічних заходів, | | |<br>| |енергозберігаючих | | |<br>| |рішень та | | |<br>| |обладнання; | | |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| |- формування | |управління нормативно- |<br>| |інституту | |правового |<br>| |соціального житла | |забезпечення |<br>| |громадянам, які | |реформування житлової |<br>| |потребують | |політики та |<br>| |соціального | |експлуатації |<br>| |захисту з боку | |житлового фонду |<br>| |держави, | |(Власов) |<br>| |відповідно до | | |<br>| |законодавства; | | |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| |- збалансованого | |управління |<br>| |розвитку житлового | |містобудівної |<br>| |будівництва у | |політики (Економов), |<br>| |містах і сільській | |управління нормативно- |<br>| |місцевості та | |правового |<br>| |інженерно- | |забезпечення |<br>| |транспортної і | |реформування житлової |<br>| |соціальної | |політики та |<br>| |інфраструктур; | |експлуатації |<br>| | | |житлового фонду |<br>| | | |(Власов) |<br>| |--------------------+------------+--------------------------|<br>| |- комплексного | |управління |<br>| |розвитку та | |архітектурно- |<br>| |структурної | |будівельних систем та |<br>| |перебудови | |інженерного |<br>| |домобудівної бази | |обладнання будинків і |<br>| |з урахуванням | |споруд (Муляр) за |<br>| |поетапного | |участю Координаційної |<br>| |зростання обсягів | |ради з питань |<br>| |будівництва на | |розвитку і |<br>| |основі | |реструктуризації |<br>| |перспективних | |домобудівних |<br>| |архітектурно- | |підприємств України |<br>| |будівельних | |(Антонюк), корпорацій |<br>| |систем; | |"Укрбуд", |<br>| | | |"Украгропромбуд", |<br>| | | |"Укрбудматеріали" |<br>|---+--------------------+------------+--------------------------|<br>| 2.| Організувати |2000-2004 |управління |<br>| |розроблення і |роки |архітектурно- |<br>| |затвердження в | |будівельних систем та |<br>| |установленому | |інженерного |<br>| |порядку: | |обладнання будинків і |<br>| |- нових нормативів | |споруд (Муляр), |<br>| |та стандартів на | |відділ інноваційної |<br>| |проектування і | |політики, нормування |<br>| |будівництво | |та стандартизації |<br>| |житлових будинків | |(Кравченко), |<br>| |різних типів з | |управління нормативно- |<br>| |метою поліпшення | |правового |<br>| |архітектурно- | |забезпечення |<br>| |планувальних | |реформування житлової |<br>| |рішень, техніко- | |політики та |<br>| |економічних та | |експлуатації |<br>| |експлуатаційних | |житлового фонду |<br>| |показників; | |(Власов) |<br>| |- основних | | |<br>| |архітектурно- | | |<br>| |технічних напрямів | | |<br>| |розвитку житлового | | |<br>| |будівництва та | | |<br>| |відновлення | | |<br>| |наявного житлового | | |<br>| |фонду | | |<br>|---+--------------------+------------+--------------------------|<br>| 3.|Здійснити заходи |2000-2004 |управління |<br>| |щодо забезпечення: |роки |архітектурно- |<br>| |- підвищення рівня | |будівельних систем та |<br>| |використання у | |інженерного |<br>| |житловому | |обладнання будинків і |<br>| |будівництві | |споруд (Муляр) за |<br>| |потужностей | |участю Координаційної |<br>| |великозбірного | |ради з питань |<br>| |індустріального | |розвитку і |<br>| |житла (до 18 % | |реструктуризації |<br>| |його загального | |домобудівних |<br>| |обсягу в 2004 | |підприємств України |<br>| |році); | |(Антонюк), корпорацій |<br>| |- розширення | |"Укрбуд", |<br>| |виробництва | |"Украгропромбуд", |<br>| |покрівельних | |"Укрбудматеріали" |<br>| |матеріалів, | | |<br>| |зокрема керамічної | | |<br>| |черепиці та | | |<br>| |металочерепиці, | | |<br>| |металошиферу, | | |<br>| |багатошарових | | |<br>| |армованих рулонних | | |<br>| |матеріалів з | | |<br>| |підвищеним | | |<br>| |терміном | | |<br>| |експлуатації та | | |<br>| |розширеною | | |<br>| |сезонністю | | |<br>| |виконання робіт; | | |<br>| |- розширення | | |<br>| |випуску | | |<br>| |теплоізоляційних | | |<br>| |матеріалів, | | |<br>| |особливо жорстких | | |<br>| |та напівжорстких | | |<br>| |мінераловатних | | |<br>| |плит вітчизняного | | |<br>| |виробництва за | | |<br>| |рахунок введення | | |<br>| |потужностей | | |<br>| |виробництва такої | | |<br>| |продукції на | | |<br>| |Алчевському заводі | | |<br>| |будівельних | | |<br>| |конструкцій, | | |<br>| |організації | | |<br>| |виробництва у | | |<br>| |Півненській | | |<br>| |області та | | |<br>| |розширення його в | | |<br>| |м. Чернівцях | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 9, 2000 р.<br>