Приказ 441. О приведении в порядок условий оплаты работы работников отдельных подразделов, созданных при органах исполнительной власти, их самостоятельных управлениях и отделах


<br> МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 200 від 15.05.2001 Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 24 травня 2001 р.<br> за N 441/5632<br> ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці<br> та соцполітики<br> N 69 ( <A HREF="94096">z0129-02</A> ) від 29.01.2002 )<br> Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих<br> підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх<br> самостійних управліннях і відділах<br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>07.02.2001 N 134 ( <A HREF="77718">134-2001-п</A> ) "Про впорядкування умов оплати<br>праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей<br>бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити схему посадових окладів керівних працівників і<br>фахівців відділів (груп) технічного нагляду за капітальним<br>будівництвом та ремонтом бюджетних установ і організацій,<br>контрольно-ревізійних відділів, створених при органах виконавчої<br>влади, їх самостійних управліннях і відділах, згідно з додатком.<br> 2. Умови оплати праці працівників відділів (груп) технічного<br>нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ<br>і організацій, контрольно-ревізійних відділів, створених при<br>органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах,<br>визначати згідно з умовами оплати праці працівників установ,<br>закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.<br> 3. Надати право керівникам органів виконавчої влади, їх<br>самостійних управлінь (відділів), при яких створені зазначені<br>підрозділи, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в<br>кошторисах доходів і видатків, установлювати керівникам і фахівцям<br>відділів (груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та<br>ремонтом бюджетних установ і організацій, контрольно-ревізійних<br>відділів, створених при цих органах, їх самостійних управліннях і<br>відділах, конкретні розміри посадових окладів, доплат та надбавок<br>до них.<br> 4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства<br>праці та соціальної політики України від 20.04.2000 N 89<br>( <A HREF="68192">z0252-00</A>) "Про умови оплати праці працівників окремих<br>підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх<br>самостійних управліннях і відділах", зареєстрований в Міністерстві<br>юстиції України 27 квітня 2000 р. за N 252/4473.<br> 5. Ці умови застосовуються з 1 березня 2001 року.<br> <br> Міністр І.Я.Сахань<br> Додаток<br> до наказу Міністерства праці<br> та соціальної політики України<br> 15.05.2001 N 200<br> Схема<br> посадових окладів керівних працівників і фахівців<br> відділів (груп) технічного нагляду за капітальним<br> будівництвом та ремонтом бюджетних установ і<br> організацій, контрольно-ревізійних відділів,<br> створених при органах виконавчої влади, їх<br> самостійних управліннях і відділах<br> <br>--------------------------------------------------------------------<br>| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |<br>| |----------------------------------------------|<br>| |Автономна | за групами областей | районні, |<br>| |Республіка|-----------------------| районні |<br>| | Крим | поза |перша, друга,| в містах |<br>| | | групою, |м. Севасто- | (де |<br>| | | м. Київ |поль |створені ці|<br>| | | | |підрозділи)|<br>|-------------------+----------+---------+-------------+-----------|<br>|Начальник відділу | 160-185 | 165-185 | 160-175 | 145-155 |<br>|-------------------+----------+---------+-------------+-----------|<br>|Заступник | | | | |<br>|начальника відділу | 145-160 | 155-165 | 145-160 | 135-145 |<br>|-------------------+----------+---------+-------------+-----------|<br>|Начальник групи | 135-160 | 145-160 | 135-150 | 130-135 |<br>|-------------------+----------+---------+-------------+-----------|<br>|Провідний фахівець | 135-140 | 135-150 | 130-140 | 125-130 |<br>|-------------------+----------+---------+-------------+-----------|<br>|Фахівець 1 | | | | |<br>|категорії | 125-135 | 125-135 | 125-130 | 125 |<br>|-------------------+----------+---------+-------------+-----------|<br>|Фахівець | 125 | 125 | 125 | 120 |<br>--------------------------------------------------------------------<br>