Об утверждении Порядка выдачи лицензий


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 307 від 22.12.99<br> ( Наказ скасовано на підставі Наказу Держбуду<br> N 153 ( <A HREF="89252">v0153241-00</A> ) від 17.07.2000 )<br> Про затвердження Порядку видачі ліцензій<br> <br> На виконання постанови КМУ від 03.07.98 N 1020 ( <A HREF="46045">1020-98-п</A> )<br>"Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" та від<br>06.01.99 N 22 ( <A HREF="51815">22-99-п</A> ) "Про внесення змін і доповнень до<br>постанови КМУ від 03.07.98 N 1020" Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити Порядок видачі суб'єктам підприємницької<br>діяльності ліцензій на проведення ремонту та експлуатацію об'єктів<br>трубопровідного транспорту (житлово-комунального господарства),<br>централізоване водопостачання, водовідведення та централізованого<br>постачання теплової енергії у населених пунктах з чисельністю<br>населення понад 100 тис. чоловік.<br> 2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та<br>екології (Мільнер), відділу комунальної енергетики (Кравченко) у<br>місячний термін внести зміни і доповнення до положень про<br>Управління та Відділ, а також посадові інструкції працівників.<br> 3. Управлінню підвідомчих організацій (Краснобрижий),<br>управлінню фінансування та бухобліку (Щавінська) у місячний термін<br>забезпечити управління водопровідно-каналізаційного господарства<br>та екології та відділ комунальної енергетики сейфами для<br>зберігання документації суворої звітності, а також виготовлення<br>друкарським способом 3000 примірників бланків ліцензій з<br>відповідним захистом від підробки та несанкціонованого тиражування<br>за формою згідно з додатком 2 до Положення про порядок<br>ліцензування підприємницької діяльності, затвердженого постановою<br>КМУ від 03.07.98 N 1020 ( <A HREF="46045">1020-98-п</A> ), двох примірників Книг<br>обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності - за<br>формою згідно з додатком 5 до вищезгаданого Положення та двох<br>примірників штампів "Дублікат".<br> 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників<br>Голови Комітету Семчука Г.М. та Руля М.В.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> наказом Держбуду України<br> від 22 грудня 1999 р. N 307<br> Порядок<br> видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій<br> на проведення ремонту та експлуатацію об'єктів<br> трубопровідного транспорту (житлово-комунального<br> господарства), централізоване водопостачання,<br> водовідведення та централізованого постачання теплової<br> енергії у населених пунктах з чисельністю населення<br> понад 100 тис. чоловік<br> 1. Розгляд питань щодо ліцензування підприємницької<br>діяльності з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного<br>транспорту (житлово-комунального господарства) здійснюють:<br> - управління водопровідно-каналізаційного господарства та<br>екології - систем централізованого водопостачання та<br>водовідведення;<br> - відділ комунальної енергетики - централізованого постачання<br>теплової енергії.<br> 2. Управління та Відділ у своїй діяльності керуються<br>постановою КМУ від 03.07.98 N 1020 ( <A HREF="46045">1020-98-п</A> ) "Про порядок<br>ліцензування підприємницької діяльності", інструкцією про умови і<br>правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)<br>з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту<br>(житлово-комунального господарства), централізованого<br>водопостачання, водовідведення, централізованого постачання<br>теплової енергії та контроль за їх дотриманням та іншими<br>нормативно-правовими документами з питань ліцензування.<br> 3. Управління та Відділ:<br> - ведуть діловодство (книгу обліку, справи тощо) з питань<br>ліцензування окремо по кожному суб'єкту підприємницької діяльності<br>та реєстр виданих ліцензій;<br> - готують рішення про видачу ліцензії (з пропозиціями щодо<br>терміну її дії, але не менше ніж три роки) або про відмову у її<br>видачі (із зазначенням підстав) протягом не більше як 30 днів з<br>дня одержання заяви та відповідних документів. У разі необхідності<br>проводять перевірку відомостей, які містяться у цих документах, та<br>спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження<br>певного виду підприємницької діяльності;<br> - видають ліцензію не пізніше трьох днів з дня прийняття<br>рішення про її видачу за умови подання заявником документа про<br>внесення плати за її видачу;<br> - готують пропозиції щодо продовження дії ліцензії у порядку,<br>встановленому для її отримання, а також щодо видачі (у разі втрати<br>суб'єктом підприємницької діяльності оригіналу) дублікату ліцензії<br>або відмові у його видачі з повідомленням у 5-денний термін після<br>подання відповідної заяви про прийняте рішення із зазначенням<br>підстави відмови;<br> - проводять переоформлення ліцензії протягом 10 днів з дня<br>подання заяви разом з відповідними документами у порядку,<br>встановленому для її видачі;<br> - передають на зберігання у встановленому законодавством<br>порядку матеріали після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі<br>її анулювання;<br> - надсилають до Єдиного ліцензійного реєстру інформацію про<br>видані (зупинені, продовжені, анульовані) ліцензії та зміни у<br>відомостях про відповідних суб'єктів підприємницької діяльності;<br> - організовують та здійснюють контроль за дотриманням<br>суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов і у разі<br>виявлення порушень готують уповноваженим керівникам Комітету<br>рішення відповідно до своїх повноважень;<br> - готують пропозиції щодо встановлення періодичності та<br>обсягу проведення контролю для подання Ліцензійній палаті;<br> - готують пропозиції щодо внесення змін і доповнень до<br>вищезгаданої інструкції та інших нормативно-правових актів<br>стосовно ліцензування об'єктів трубопровідного транспорту<br>(житлово-комунального господарства);<br> - несуть відповідальність за недотримання порядку видачі<br>ліцензій, за достовірність і повноту інформації про видані<br>ліцензії і відомості про відповідних суб'єктів підприємницької<br>діяльності, а також за зберігання бланків ліцензій та їх<br>звітність;<br> - надають методичну та практичну допомогу обласним<br>управлінням житлово-комунального господарства з питань<br>ліцензування вищезгаданих видів підприємницької діяльності в<br>населених пунктах з чисельністю населення до 100 тис. чоловік.<br> 4. Ліцензія (у т.ч. переоформлена, її дублікат) на<br>вищезгадані види підприємницької діяльності скріплюється підписом<br>заступників Голови Комітету згідно з їх функціональними<br>обов'язками і гербовою печаткою Комітету.<br> <br> Начальник Управління<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства та екології О.О.Мільнер<br> <br> Начальник відділу комунальної енергетики Л.О.Кравченко<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 12, 1999 р., N 1, 2000 р.<br>