ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 67 від 04.04.2002
м.Київ

Про організацію виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про
затвердження Порядку визначення меж та режимів
використання історичних ареалів населених місць,
обмеження господарської діяльності на території
історичних ареалів населених місць"

Відповідно до Закону України "Про охорону культурної
спадщини" Кабінет Міністрів України постановою від 13.03.2002
N 318 ( 318-2002-п ) затвердив Порядок визначення меж та режимів
використання історичних ареалів населених місць, обмеження
господарської діяльності на території історичних ареалів населених
місць. Зазначеною постановою доручено Мінкультури та Держбуду
разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
органами місцевого самоврядування забезпечити протягом 2002 - 2004
років визначення меж та режимів використання історичних ареалів
населених місць, а також доручено вищеназваним центральним органам
виконавчої влади затвердити до 2005 року правила охорони та
використання історичних ареалів населених місць.
З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 13.03.2002 N 318 ( 318-2002-п ) Н А К А З У Ю:
1. Управлінню охорони та реставрації пам'яток містобудування
і архітектури (М.Кучерук):
- забезпечити до 1 листопада 2002 р. розробку методичних
рекомендацій по розробці спеціальної науково-проектної
документації для визначення меж історичних ареалів населених
місць, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.03.2002 N 318 ( 318-2002-п );
- передбачати при формуванні пропозицій до проектів Державної
програми соціально-економічного розвитку України та Державного
бюджету на 2003 рік видатки, пов'язані з розробкою спеціальної
науково-проектної документації для визначення меж історичних
ареалів населених місць.
2. Республіканському комітетові з охорони та використання
пам'яток історії та культури Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, управлінням містобудування і архітектури обласних та
Севастопольської міської державних адміністрацій, органам охорони
культурної спадщини Київської міської та Одеської обласної
державних адміністрацій із залученням інститутів ДНДІТІАМ,
Діпромісто, НДПІмістобудування, УкрНДІпроектреставрація,
Укрзахідпроектреставрація:
- спільно з радами міст та селищ міського типу, включених до
Списку історичних населених місць України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 878
( 878-2001-п ), визначитись з обсягами необхідних робіт та
опрацювати питання вишукування коштів, необхідних для розробки
спеціальної науково-проектної документації з визначення меж
історичних ареалів цих населених місць;
- проаналізувати наявність історико-архітектурних опорних
планів по містах і селищах міського типу, включених до Списку
історичних населених місць України, іншої містобудівної і
науково-проектної документації та затвердити план заходів щодо
коригування чи розробки історико-архітектурних опорних планів,
генеральних планів, іншої науково-проектної документації,
проведення науково-дослідницьких робіт та розробки спеціальної
науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів
цих населених місць у термін, визначений постановою Кабінету
Міністрів України від 13.03.2002 N 318 ( 318-2002-п );
- забезпечити протягом 2002 - 2005 років по мірі визначення
та затвердження меж історичних ареалів населених місць розробку,
погодження та затвердження правил охорони та використання
історичних ареалів населених місць з визначенням режимів
використання і конкретних обмежень господарської діяльності на їх
території.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.Присяжнюка.

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 4, квітень, 2002 р.