ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
03.12.2002 N 88

Про затвердження ДБН "Пожежна безпека об'єктів
будівництва" і порядок уведення його в дію

На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України
від 03.10.2002 N 4 ( v0004509-02 ) про проект ДБН "Пожежна безпека
об'єктів будівництва" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 травня 2003 року ДБН
"Пожежна безпека об'єктів будівництва", розроблені Українським
науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС
України за участю ВАТ "КиївЗНДІЕП", інституту технічної
теплофізики НАН України, Державного департаменту пожежної безпеки
(Держпожбезпека) МВС України, управлінь (відділів) пожежної
безпеки в областях та у м. Києві.
2. З введенням в дію цих ДБН вважати СНіП 2.01.02-85*
"Противопожарные нормы", що втратили чинність на території
України.
3. Доручити Держпожбезпеки МВС України до 01.01.03
забезпечити видання та наступне розповсюдження цих ДБН за умови
використання коштів, отриманих від реалізації цих норм, на
розвиток системи стандартизації і науково-технічної бази згідно з
Законом України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та щорічно (до 15
грудня) інформувати Держбуд України про надходження та
використання вищезгаданих коштів.
4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О. Авдієнко) разом з УкрНДІПБ, Держпожбезпеки МВС України
протягом 2003 року забезпечити внесення необхідних змін до
основних нормативних документів з проектування будинків, споруд та
інженерних систем, обумовлених новими протипожежними вимогами, а
також організувати проведення навчальних семінарів у регіонах.
5. Будинки і споруди, з будівництва яких отримано дозвіл на
виконання будівельних робіт в установленому порядку до 01.05.03,
допускається вводити в експлуатацію без коригування документації
на відповідність новим протипожежним вимогам.
6. Контроль за наказом покласти на заступника Голови Комітету
В. Присяжнюка.

Голова Комитету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 12/2002