Об утверждении форм государственной статистической отчетности из статистики строительства и основных фондов


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 257 від 31.07.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000731 vn257<br> <br> <br> Про затвердження форм державної статистичної звітності<br> з статистики будівництва та основних фондів<br> <br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату<br> N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001<br> N 365 ( <A HREF="85737">z0799-01</A> ) від 27.08.2001<br> N 488 ( <A HREF="91919">v0488202-01</A> ) від 07.12.2001<br> N 491 ( <A HREF="91573">z1076-01</A> ) від 12.12.2001 <br> N 294 ( <A HREF="115527">v0294202-02</A> ) від 02.08.2002 )<br> <br> <br> <br> Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну<br>статистику" ( <A HREF="6124">2614-12</A> ) та з метою удосконалення форм державної<br>статистичної звітності і показників статистики будівництва та<br>основних фондів Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити форми державної статистичної звітності<br>(додаються) і ввести їх в дію:<br> починаючи зі звіту за 2000 рік:<br> <br> ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної<br>статистичної звітності N 1-іжб - квартальна, річна згідно з<br>Наказом Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 )<br>N 1-іжб - квартальна, річна "Звіт про будівництво індивідуальних<br>житлових та дачних будинків", поштова;<br> <br> ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної<br>статистичної звітності N 2-кб - річна згідно з Наказом<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 ) N 2-кб - річна<br>"Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів та інвестиції в<br>основний капітал (капітальні вкладення)", поштова;<br> <br> ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної<br>статистичної звітності N 4-кб - піврічна, річна згідно з Наказом<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 ) N 4-кб -<br>піврічна, річна "Звіт про основні показники діяльності<br>проектно-вишукувального підприємства", поштова;<br> <br> ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної<br>статистичної звітності N 8-кб (1 раз на рік) згідно з Наказом<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 ) N 8-кб (1 раз<br>на рік) "Звіт про стан будівництва будівель та споруд", поштова;<br> <br> N 18-кб - річна "Звіт про інвестиції в основний капітал<br>(капітальні вкладення) на охорону навколишнього середовища і<br>раціональне використання природних ресурсів та введення в дію<br>природоохоронних об'єктів і потужностей", поштова;<br> <br> ( Наказ скасовано в частині затвердження Форми N 11-ОФ<br>згідно з Наказом Держкомстату N 365 ( <A HREF="85737">z0799-01</A> ) від 27.08.2001 )<br>N 11-ОФ - річна "Звіт про наявність та рух основних фондів,<br>амортизацію (знос)", поштова;<br> <br> починаючи з I кварталу 2001 року:<br> N 1-кб - місячна "Звіт про виконання підрядних робіт",<br>термінова;<br> <br> ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної<br>статистичної звітності N 1-кб - квартальна згідно з Наказом<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 ) N 1-кб -<br>квартальна "Звіт про виконання підрядних робіт", термінова;<br> <br> ( Наказ скасовано у частині затвердження форми державного<br>статистичного спостереження 1-жбк - квартальна на підставі Наказу<br>Держкомстату N 294 ( <A HREF="115527">v0294202-02</A> ) від 02.08.2002 ) N 1-жбк -<br>квартальна "Звіт про кооперативне житлове будівництво", термінова;<br> <br> ( Наказ скасовано у частині затвердження форми державного<br>статистичного спостереження N 2-кб (будова) - квартальна на<br>підставі Наказу Держкомстату N 294 ( <A HREF="115527">v0294202-02</A> ) від<br>02.08.2002 ) N 2-кб (будова) - квартальна "Звіт про будівництво<br>будівель та споруд, визначених постановами Кабінету Міністрів<br>України", термінова;<br> <br> ( Наказ скасовано у частині затвердження форми державної<br>статистичної звітності N 2-кб-квартальна на підставі Наказу<br>Держкомстату N 491 ( <A HREF="91573">z1076-01</A> ) від 12.12.2001 ) N 2-кб -<br>квартальна "Звіт про введення в дію будівель, споруд, основних<br>фондів та інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)",<br>термінова;<br> <br> ( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної<br>статистичної звітності N 2-кб (Чорнобиль) - квартальна згідно з<br>Наказом Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 ) N 2-кб<br>(Чорнобиль) - квартальна "Звіт про виконання завдань з будівництва<br>по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", термінова.<br> <br> 2. Поширити форми, вказані в пункті 1 цього наказу, на<br>організації, підприємства, установи усіх форм власності та<br>організаційно-правових форм господарювання.<br> <br> 3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного<br>управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.):<br> 3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати<br>управлінню справами у встановлений термін оригінали бланків форм<br>державної статистичної звітності, затверджені цим наказом, для їх<br>тиражування.<br> 3.2. До грудня 2000 року підготувати і подати ДП ГМІЦ<br>Держкомстату України зміни і доповнення до постановок задач<br>автоматизованої обробки державної статистичної звітності.<br> 3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та<br>розробкою звітності за вказаними формами.<br> <br> 4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.):<br> 4.1. Забезпечити фінансування виготовлення бланків форм<br>державної статистичної звітності для Головного управління<br>статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та<br>Севастопольського міських управлінь статистики.<br> <br> 5. Управлінню справами (Москот В.Ф.):<br> 5.1. Забезпечити виготовлення та контроль за своєчасним<br>тиражуванням і розсиланням зазначених бланків форм державної<br>статистичної звітності для Головного управління статистики в<br>Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та<br>Севастопольського міських управлінь статистики.<br> <br> 6. Директору ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.):<br> 6.1. Забезпечити внесення змін до розробок програмного<br>забезпечення КЕОІ форм державної статистичної звітності, вказаної<br>у пункті 1.<br> 6.2. Здійснювати розробку та зведення даних звітів,<br>затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від<br>Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим,<br>обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь<br>статистики згідно з Планом статистичних робіт ( <A HREF="70650">993-2000-п</A> ).<br> <br> 7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній<br>Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та<br>Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити у<br>встановленому порядку збір, розробку і подання Держкомстату<br>України звітів у встановлені терміни.<br> <br> 8. Скасувати накази:<br> 8.1. Наказ Держкомстату України від 19.07.99 N 253<br>( <A HREF="59939">v0253202-99</A> ) "Про затвердження форм державної статистичної<br>звітності з статистики будівництва та прямих інвестицій" в частині<br>затвердження форм державної статистичної звітності: N 1-іжб -<br>квартальна, річна, N 2-кб - річна, N 18-кб - річна, N 11-ОФ -<br>річна, N 8-кб (разова), N 1-пнб (разова), N 4-кб - піврічна,<br>річна, N 1-жбк - квартальна, N 2- кб (будова) - квартальна, N 2-кб<br>- квартальна, N 2-кб (Чорнобиль) - квартальна, N 2-кб (село) -<br>квартальна.<br> 8.2. Наказ Держкомстату України від 20.10.99 N 344<br>( <A HREF="64184">v0344202-99</A> ) "Про затвердження форм державної статистичної<br>звітності з статистики будівництва".<br> <br> 9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.<br> <br> В.о. Голови Комітету В.А. Головко<br> <br> <br> ( Форму N 1-іжб - квартальна, річна скасовано на підставі<br>Наказу Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 )<br> <br> ( Форму N 2-кб - річна скасовано на підставі Наказу<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 )<br> <br> <br> <br> ( Форму N 4-кб - піврічна, річна скасовано на підставі Наказу<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 )<br> <br> ( Форму N 8-кб (1 раз на рік) скасовано на підставі Наказу<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 )<br> <br> <br> Державна статистична звітність<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------<br>| Коди |<br>|------------------------------------------------------------------------------|<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |<br>|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |<br>|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |<br>| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |<br>| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |<br>| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |<br>| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |<br>| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |<br>| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |<br>--------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Форма N 18-кб - річна<br> <br>Кому подається ____________________ Затверджена<br>___________________________________ наказом Держкомстату<br>(найменування та адреса одержувача) України<br>Міністерство, інший центральний від 31.07.2000 р. N 257<br>орган виконавчої влади ____________<br>Концерн, асоціація та інше Поштова<br>об'єднання ________________________<br>Підприємство (організація) ________ Подають забудовники не пізніше 5 лютого:<br>Адреса підприємства (організації) 1. Головному управлінню статистики в<br>___________________________________ Автономній Республіці Крим, управлінню<br>Форма власності ___________________ статистики області, міста або за їх<br>Організаційно-правова форма вказівкою статистичному органу за<br>господарювання ____________________ місцем знаходження звітуючої<br>Вид економічної діяльності організації.<br>(основний) ________________________ 2. Своїй вищестоящій організації або<br> органу, який здійснює регулювання у<br> відповідній галузі економіки.<br> 3. Місцевим органам Мінекоресурсів<br> України.<br> <br> <br> Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)<br> на охорону навколишнього середовища і раціональне використання<br> природних ресурсів та введення в дію природоохоронних об'єктів<br> і потужностей<br> за ________________ р.<br> <br>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| Найменування | N | Одиниця |Контро-| Введення в дію | Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)|<br>| |рядка| виміру |льна | потужностей за рахунок | у фактичних цінах, тис.грн. |<br>| | | |сума |усіх джерел фінансування|-----------------------------------------------------|<br>| | | |(гр.Б, |------------------------| всього | з них: |<br>| | | |1-10) |передбачено|введено в | |-----------------------------------|<br>| | | | |до введення|дію за рік | |кошти Державного | власні кошти |<br>| | | | |на рік |за затверд- | |бюджету | підприємств і |<br>| | | | | |женими | | | організацій |<br>| | | | | |актами |-----------------+-----------------+-----------------|<br>| | | | | |прийняття |передба-|вкладено|передба-|вкладено|передба-|вкладено|<br>| | | | | | |чено на |за рік |чено на |за рік |чено на |за рік |<br>| | | | | | |рік | |рік | |рік | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Охорона навколишнього | | | | | | | | | | | |<br>|середовища і раціональне | | | | | | | | | | | |<br>|використання природних | | | | | | | | | | | |<br>|ресурсів - всього (сума | | | | | | | | | | | |<br>|рядків 02, 25, 35, 50, | | | | | | | | | | | |<br>|55, 65, 67, 69, 70, 75) | 01 | | | 0 | 0 | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|у тому числі: | | | | | | | | | | | |<br>|Охорона і раціональне | | | | | | | | | | | |<br>|використання водних | | | | | | | | | | | |<br>|ресурсів - всього | 02 | | | 0 | 0 | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|у тому числі: | |тис.куб.м | | | | | | | | | |<br>|станції для очищення стічних | |за добу | | | | | | | | | |<br>|вод - всього | |(стічної | | | | | | | | | |<br>|(сума рядків 05, 06, 07) | 04 |води) | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|з них: | | | | | | | | | | | |<br>|станції для біологічного | | | | | | | | | | | |<br>|очищення | 05 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|станції для фізико-хімічного | | | | | | | | | | | |<br>|очищення | 06 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|станції для механічного | | | | | | | | | | | |<br>|очищення | 07 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|з рядка 04: | | | | | | | | | | | |<br>|станції для очищення стічних | | | | | | | | | | | |<br>|вод на діючих підприємствах | 08 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|станції для очищення | | | | | | | | | | | |<br>|комунальних стічних вод - | | | | | | | | | | | |<br>|всього | 09 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|з них станції для | | | | | | | | | | | |<br>|біологічного очищення | 10 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|інші споруди для очищення | | | | | | | | | | | |<br>|стічних вод | 11 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|берегові станції очищення | |тис.куб.м | | | | | | | | | |<br>|баластних і льяльних | |води за | | | | | | | | | |<br>|(підсланевих вод) | 17 |добу | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|установки по збиранню нафти, | | | | | | | | | | | |<br>|мазуту, сміття та інших | | | | | | | | | | | |<br>|рідких і твердих відходів з | | | | | | | | | | | |<br>|акваторій річок, водоймищ, | | | | | | | | | | | |<br>|портів і внутрішніх морів | 18 |одиниці | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|системи оборотного | |тис.куб.м | | | | | | | | | |<br>|водопостачання - всього | 19 |за добу | | | | | | | | | |<br>| | |(оборотної | | | | | | | | | |<br>| | |води) | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|з них на діючих підприємствах| 20 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Охорона атмосферного повітря | | | | | | | | | | | |<br>|- всього | 25 | | | 0 | 0 | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|у тому числі: | | | | | | | | | | | |<br>|установки для уловлення і | |т шкідливих| | | | | | | | | |<br>|знешкодження шкідливих речови| |речовин за | | | | | | | | | |<br>|з відхідних газів - всього | 26 |рік | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| | 27 |тис.куб.м | | | | | | | | | |<br>| | |газу за | | | | | | | | | |<br>| | |годину | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|з них на діючих підприємствах| 28 |т шкідливих| | | | | | | | | |<br>| | |речовин за | | | | | | | | | |<br>| | |рік | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| | 29 |тис.куб.м | | | | | | | | | |<br>| | |газу за | | | | | | | | | |<br>| | |годину | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|контрольно-регулювальні пунк-| | | | | | | | | | | |<br>|ти по перевірці і зниженню | | | | | | | | | | | |<br>|токсичності відпрацьованих | | | | | | | | | | | |<br>|газів автомобілів | 30 |одиниці | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Охорона і раціональне | | | | | | | | | | | |<br>|використання земель - всього | 35 | | 0 | 0 | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|у тому числі: | | | | | | | | | | | |<br>|протиерозійні гідротехнічні | | | | | | | | | | | |<br>|споруди | 36 | | 0 | 0 | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|протисельові, протизсувні, | | | | | | | | | | | |<br>|протилавинні споруди | 37 | | 0 | 0 | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|берегоукріплювальні споруди | 38 | км | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|терасування крутих схилів | 41 | га | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|створення захисних лісових | | | | | | | | | | | |<br>|смуг | 42 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|з них створення полезахисних | | | | | | | | | | | |<br>|лісових смуг | 43 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|рекультивація земель | | | | | | | | | | | |<br>|(включаючи приведення земель,| | | | | | | | | | | |<br>|які порушені торфорозробками | | | | | | | | | | | |<br>|в стан, приватний для | | | | | | | | | | | |<br>|використання по призначенню) | 44 | -"- | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Охорона і раціональне | | | | | | | | | | | |<br>|використання лісових ресурсів| 50 | | | 0 | 0 | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Охорона і відтворення рибних | | | | | | | | | | | |<br>|запасів - всього | 55 | | | 0 | 0 | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|у тому числі: | | | | | | | | | | | |<br>|рибоводні підприємства | 56 | одиниці | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| | 57 | млн.шт. | | | | | | | | | |<br>| | | молоді | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|рибозахисні пристрої | 58 | одиниці | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Установки (виробництва) для | | | | | | | | | | | |<br>|утилізації і переробки | | | | | | | | | | | |<br>|відходів виробництва (не | | | | | | | | | | | |<br>|включаючи сміттєпереробні і | | | | | | | | | | | |<br>|сміттєспалювальні заводи і | | | | | | | | | | | |<br>|підприємства та полігони по | | | | | | | | | | | |<br>|утилізації, знешкодженню і | | | | | | | | | | | |<br>|захороненню токсичних | | | | | | | | | | | |<br>|промислових, побутових та | | | | | | | | | | | |<br>|інших відходів) | 64 | одиниці | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| | 65 | тис.т за | | | | | | | | | |<br>| | | рік | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Підприємства і полігони по | | | | | | | | | | | |<br>|утилізації, знешкодженню і | | | | | | | | | | | |<br>|захороненню токсичних | | | | | | | | | | | |<br>|промислових, побутових та | | | | | | | | | | | |<br>|інших відходів | 66 | одиниці | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>| | 67 | тис.т за | | | | | | | | | |<br>| | | рік | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Організація територій та | | | | | | | | | | | |<br>|об'єктів природозаповідного | | | | | | | | | | | |<br>|фонду | 69 | | | 0 | 0 | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Охорона надр і раціональне | | | | | | | | | | | |<br>|використання мінеральних | | | | | | | | | | | |<br>|ресурсів* | 70 | одиниці | | | | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Охорона і відтворення диких | | | | | | | | | | | |<br>|звірів, птахів і морських | | | | | | | | | | | |<br>|тварин | 75 | | | 0 | 0 | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+-----------+-------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|<br>|Контрольна сума заповнених | | | | | | | | | | | |<br>|рядків | 9 | Х | Х | | | | | | | | |<br>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>____________<br> * По рядку 70 в гр. 2 показують введення в дію тільки споруд і<br> установок для комплексного використання мінеральних ресурсів, а<br> в гр. 3 - 12 - витрати на всі об'єкти по охороні надр і<br> раціональному використанню мінеральних ресурсів.<br> <br> "___" _______________ 200_ р. Керівник ____________<br> ________________________________<br> прізвище та N телефону виконавця<br> <br> <br> ( Форму N 11-ОФ скасовано на підставі Наказу Держкомстату<br>N 365 ( <A HREF="85737">z0799-01</A> ) від 27.08.2001 )<br> <br> Державна статистична звітність<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------<br>| Коди |<br>|------------------------------------------------------------------------------|<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |<br>|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |<br>|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |<br>| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |<br>| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |<br>| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |<br>| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |<br>| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |<br>| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |<br>--------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Форма N 1-кб-місячна<br> <br>Кому подається ____________________ Затверджена<br>___________________________________ наказом Держкомстату<br>(найменування та адреса одержувача) України<br>Міністерство, інший центральний від 31.07.2000 р. N 257<br>орган виконавчої влади ____________<br>Концерн, асоціація та інше Термінова<br>об'єднання ________________________<br>Підприємство (організація) ________ Подають підрядні будівельні організації<br>Адреса підприємства (організації) за перший та другий місяць кожного<br>___________________________________ кварталу, не пізніше 3 числа після<br>Форма власності ___________________ звітного періоду за графіком органу<br>Організаційно-правова форма державної статистики:<br>господарювання ____________________ 1. Головному управлінню статистики в<br>Вид економічної діяльності Автономній Республіці Крим, управлінню<br>(основний) ________________________ статистики області, міста або за їх<br> вказівкою статистичному органу за<br> місцем знаходження звітуючої<br> організації.<br> 2. Своїй вищестоящій організації або<br> органу, який здійснює регулювання у<br> відповідній галузі економіки.<br> <br> Звіт про виконання підрядних робіт<br> <br> 1. Обсяг підрядних робіт та введення житла<br> за січень____________ 2001 р.<br> <br>-------------------------------------------------------------------------------------<br>| Найменування показника |Одиниця | N |Передбачено| Виконано (введено) |<br>| |виміру |рядка|на рік за |---------------------|<br>| | | |сумою |з початку|за |<br>| | | |укладених |року по |відповідний|<br>| | | |контрактів |звітний |період |<br>| | | | |місяць |минулого |<br>| | | | |включно |року |<br>|---------------------------------+---------+-----+-----------+---------+-----------|<br>| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |<br>|---------------------------------+---------+-----+-----------+---------+-----------|<br>|Обсяг підрядних робіт, виконаних | | | | | |<br>|власними силами, за договірними | | | | | |<br>|цінами |тис.грн. | 343| | | |<br>|---------------------------------+---------+-----+-----------+---------+-----------|<br>|Введення в дію житлових будинків |кв.м | | | | |<br>|квартирного типу та гуртожитків |загальної| 502| | | |<br>| |площі | | | | |<br>-------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> 2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг підрядних<br> робіт і надходження замовлень за ___________*)<br> <br>------------------------------------------------------------------------------<br>| Вид будівельних об'єктів | N |Відпрацьовано|Обсяг |Надходження |<br>| |рядка|людино-годин |підрядних |замовлень за|<br>| | | |робіт, |місяць, |<br>| | | |виконаних |тис.грн. |<br>| | | |власними | |<br>| | | |силами, за | |<br>| | | |договірними| |<br>| | | |цінами, | |<br>| | | |тис.грн. | |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>| А | Б | 1 | 2 | 3 |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>|Будівлі (11 + 12) | 01 | | | |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>|- житлові (111 + 112) | 11 | | | |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>|будинки квартирного типу та | | | | |<br>|гуртожитки | 111 | | | |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>|дачні (садові) будинки | 112 | | | |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>|- нежитлові | 12 | | | |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>|інженерні споруди | 02 | | | |<br>|-------------------------------+-----+-------------+-----------+------------|<br>|Всього по будівництву (01+02) | 03 | | | |<br>------------------------------------------------------------------------------<br>____________<br>* Наводяться дані за кожний місяць окремо із місячним запізненням.<br> <br> Короткі пояснення<br> <br> Розділ 1<br> <br> Показники першого розділу обліковуються згідно з інструкцією<br>про порядок складання статистичної звітності з капітального<br>будівництва, затвердженою наказом Мінстату України від 28.03.96 N<br>93 ( <A HREF="23948">z0231-96</A>, <A HREF="23946">za231-96</A> ), і наводяться наростаючим підсумком з<br>початку року.<br> По рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,<br>виконаних власними силами звітуючої організації (включаючи власне<br>будівництво) за укладеними генеральними, прямими і субпідрядними<br>контрактами за рахунок всіх джерел фінансування. До обсягу<br>підрядних робіт включаються обсяги будівельно-монтажних робіт,<br>робіт з капітального і поточного ремонтів, а також інших підрядних<br>робіт.<br> По рядку 502 відображають дані про введення в дію житлових<br>будинків квартирного типу та гуртожитків в розмірах, фактично<br>прийнятих в експлуатацію у встановленому порядку.<br> <br> Розділ 2<br> <br> Показники другого розділу наводяться на дискретній основі,<br>тобто за кожний місяць окремо із запізненням на місяць (наприклад:<br>у січні п.р. за грудень попереднього року, у лютому за січень і<br>т.д.)<br> У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з<br>них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на<br>будівництві, здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних<br>власними силами за договірними цінами, обсяг надходження<br>замовлень.<br> У графі 1 "Відпрацьовано людино-годин" наводяться всі<br>фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і<br>неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території<br>України. У їх складі враховуються години, відпрацьовані<br>робітниками, бригадирами, майстрами, учнями, що проходять<br>практику, тобто персоналом, який безпосередньо зайнятий на<br>будівельно-монтажних роботах, і визначений п. 4.5 (крім п. 4.5.15<br>- 4.5.19) інструкції зі статистики чисельності працівників,<br>зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом<br>Мінстату України від 07.07.95 N 171 ( <A HREF="20763">z0287-95</A> ) і змінами до<br>інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у<br>народному господарстві України, затвердженими Держкомстатом<br>України від 18.02.99 N 67 ( <A HREF="52904">z0145-99</A> ) та зареєстрованими в<br>Мін'юсті України 09.03.99 N 145/3438.<br> У кількість відпрацьованих людино-годин слід також<br>враховувати понадурочні людино-години, а також людино-години,<br>відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,<br>понад місячну норму (поза графіком), які оплачуються за<br>підвищеними ставками.<br> До відпрацьованих людино-годин не відносяться всі<br>невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені<br>(наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка<br>або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,<br>хвороби, незабезпеченість матеріалами, паливом, енергією,<br>страйки).<br> У графі 2 наводиться обсяг підрядних робіт, виконаних<br>власними силами тільки за звітний місяць.<br> У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць<br>слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за<br>звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт<br>власними силами будівельних організацій (без переданих<br>субпідрядчикам замовлень). До обсягу включається загальна вартість<br>замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.<br> Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,<br>прийняті підприємством на виконання робіт (послуг), що не<br>відносяться до будівельних видів діяльності (наприклад,<br>транспортні послуги сторонній організації, замовлення на<br>виготовлення промислової продукції, тощо).<br> Обсяг замовлень, що надійшли у звітному місяці,<br>відображається лише один раз, і не враховується у наступних<br>звітах.<br> <br> Перелік видів будівельних об'єктів<br> <br>Будівлі<br> - житлові<br>будинки квартирного типу, гуртожитки, дачні (садові) будинки<br> <br> - нежитлові<br>готелі, ресторани та подібні будівлі, будівлі офісні, торговельні,<br>транспорту та засобів громадського зв'язку, промислові будівлі та<br>склади, будівлі для публічних виступів, закладів освітнього,<br>медичного та санітарного призначення та ін.<br> <br>Інженерні споруди<br> <br> - транспортні будівлі<br>автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадочні смуги,<br>мости, естакади, тунелі та метро, порти, канали, греблі та інші<br>водні споруди<br> <br> - трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі<br>магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі,<br>місцеві трубопроводи та комунікації<br> <br> - комплексні промислові споруди<br>споруди гірничопромислових та добувних підприємств, підприємств<br>електроенергетики, хімічної промисловості та ін., що не мають<br>характерних ознак будинків (електростанції, збагачувальні фабрики<br>і т.п.)<br> <br> - інші інженерні споруди<br>споруди спортивного або розважального призначення, інші інженерні<br>споруди, не класифіковані раніше<br> <br> "___" _____________ 200_ р. Керівник ___________________<br> (підпис, П.І.Б.)<br> Виконавець ________________________<br> (підпис, П.І.Б., телефон)<br> <br> <br> ( Форму N 1-кб - квартальну скасовано на підставі Наказу<br>Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 )<br> <br> <br> Державна статистична звітність<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------<br>| Коди |<br>|------------------------------------------------------------------------------|<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |<br>|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |<br>|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |<br>| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |<br>| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |<br>| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |<br>| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |<br>| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |<br>| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |<br>--------------------------------------------------------------------------------<br> <br>Кому подається ___________________ Форма N 1-жбк - квартальна<br> найменування<br>__________________________________ Затверджена<br> адреса одержувача наказом Держкомстату<br>Забудовник _______________________ України<br>Адреса звітуючаї організації від 31.07.2000 р. N 257<br>__________________________________<br> Термінова<br> <br> Подають забудовники не пізніше 3 числа<br> після звітного періоду:<br> 1. Головному управлінню статистики в<br> Автономній Республіці Крим, управлінню<br> статистики області, міста або за їх<br> вказівкою статистичному органу за<br> місцем знаходження звітуючої<br> організації.<br> 2. Своїй вищестоящій організації або<br> органу, який здійснює регулювання у<br> відповідній галузі економіки.<br> <br> Звіт про кооперативне житлове будівництво<br> за січень - __________________ 200_ р.<br> <br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| Найменування | N | Одиниця | Введення в експлуатацію |<br>| |рядка| виміру |---------------------------------------------------------|<br>| | | | всього |у тому числі в сільській |<br>| | | | | місцевості |<br>| | | |----------------------------+----------------------------|<br>| | | |передба-|введено з|введено |передба-|введено з|введено |<br>| | | |чено на |початку |житлових |чено на |початку |житлових |<br>| | | |рік |року по |будинків |рік |року по |будинків |<br>| | | | |звітний |- | |звітний |- |<br>| | | | |квартал |кількість| |квартал |кількість|<br>| | | | |включно |одиниць | |включно |одиниць |<br>| | | | |(за зат- | | |(за зат- | |<br>| | | | |вердже- | | |вердже- | |<br>| | | | |ними | | |ними | |<br>| | | | |актами | | |актами | |<br>| | | | |прийнят- | | |прийнят- | |<br>| | | | |тя) | | |тя) | |<br>|-----------------------------+-----+------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------|<br>| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |<br>|-----------------------------+-----+------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------|<br>|Житлові будинки | 01 |кв.м | | | | | | |<br>| | |загальної | | | | | | |<br>| | |площі | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------|<br>|Кількість збудованих квартир | 02 |одиниць | Х | | Х | Х | | Х |<br>|-----------------------------+-----+------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------|<br>|Введено в дію основних фондів| |по | | | | | | |<br>|житлового господарства | 03 |фактичній | Х | | Х | Х | | Х |<br>| | |вартості, | | | | | | |<br>| | |тис.грн. | | | | | | |<br>|-----------------------------+-----+------------+--------+---------+---------+--------+---------+---------|<br>|Інвестиції в основний капітал| |У | | | | | | |<br>|(капітальні вкладення) | 04 |фактичних | Х | | Х | Х | | Х |<br>| | |цінах, | | | | | | |<br>| | |тис.грн. | | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> "___" _______________ 200_ р. Керівник _________________<br> <br> ________________________________<br> прізвище та N телефону виконавця<br> <br> Державна статистична звітність<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------<br>| Коди |<br>|------------------------------------------------------------------------------|<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС |<br>|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | |<br>|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | |<br>| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | |<br>| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |<br>| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |<br>| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |<br>| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |<br>| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |<br>|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |<br>--------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Форма N 2-кб(будова) - квартальна<br> <br>Кому подається ____________________ Затверджена<br>___________________________________ наказом Держкомстату<br>(найменування та адреса одержувача) України<br>Міністерство, інший центральний від 31.07.2000 р. N 257<br>орган виконавчої влади ____________<br>Концерн, асоціація та інше Термінова<br>об'єднання ________________________<br>Підприємство (організація) ________ Подають забудовникі не пізніше 3-го числа<br>Адреса підприємства (організації) після звітного періоду, а також за рік<br>___________________________________ - не пізніше 1 лютого року, наступного<br>Форма власності ___________________ за звітним:<br>Організаційно-правова форма 1. Головному управлінню статистики в<br>господарювання ____________________ Автономній Республіці Крим, управлінню<br>Вид економічної діяльності статистики області, міста або за їх<br>(основний) ________________________ вказівкою статистичному органу за<br> місцем знаходження звітуючої<br> організації.<br> 2. Своїй вищестоящій організації або<br> органу, який здійснює регулювання у<br> відповідній галузі економіки.<br> <br> <br> Звіт про будівництво будівель та споруд, визначених<br> постановами Кабінету Міністрів України на 200__ рік<br> за січень ______________ 200__ р.<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>|Найменування будівлі,| N |Контрольна |Одиниця|Строк | Введення в експлуатацію будівель та споруд |<br>|споруди, потужності, |рядка|сума (гр.Б,|виміру |введення за |-----------------------------------------------------------|<br>|джерело фінансування,| |1-16) | |контрактами |за |передбачено |введено з початку|крім того, прийнято|<br>|найменування | | | |(договорами)|проектом|на поточний |року по звітний |держкомісіями в |<br>|генпідрядчика | | | |- рік, | |рік за |квартал включно |експлуатацію, але |<br>| | | | |квартал | |контрактами |(за затвердженими|акти прийняття ще |<br>| | | | | | |(договорами)|актами прийняття)|не затверджені |<br>|---------------------+-----+-----------+-------+------------+--------+------------+-----------------+-------------------|<br>| А | Б | КС | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |<br>|---------------------+-----+-----------+-------+------------+--------+------------+-----------------+-------------------|<br>|---------------------+-----+-----------+-------+------------+--------+------------+-----------------+-------------------|<br>|---------------------+-----+-----------+-------+------------+--------+------------+-----------------+-------------------|<br>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>--------------------------------------------------------------------------------------------------<br>|Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) у фактичних | у тому числі |% |<br>| цінах, тис.грн. | будівельні і |будівельної|<br>|-----------------------------------------------------------------| монтажні роботи |готовності |<br>|передбачено на рік | вкладено |------------------|на кінець |<br>|----------------------+------------------------------------------|передба-|виконано |звітного |<br>|всього| у тому числі з|з початку|у тому числі з |з графи 10 - |чено на |з початку|періоду*) |<br>| | Державного |року по | Державного | фактично |рік |року по | |<br>| | бюджету |звітний | бюджету |профінансовано | |звітний | |<br>| |---------------|квартал |---------------+----------------| |квартал | |<br>| |всього|з них на|включно |всього|з них на|всього|з них на | |включно | |<br>| | |умовах |- всього | |умовах | | умовах | | | |<br>| | |кредиту | | |кредиту | | кредиту| | | |<br>|------+------+--------+---------+------+--------+------+---------+--------+---------+-----------|<br>| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |<br>|------+------+--------+---------+------+--------+------+---------+--------+---------+-----------|<br>|------+------+--------+---------+------+--------+------+---------+--------+---------+-----------|<br>|------+------+--------+---------+------+--------+------+---------+--------+---------+-----------|<br>--------------------------------------------------------------------------------------------------<br>____________<br> *) У графі 16 процент будівельної готовності визначається (у<br> порівнянних цінах) як відношення інвестицій в основний капітал<br> (капітальних вкладень), вкладених з початку будівництва до<br> 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом до загальної<br> вартості будівництва.<br> <br> Короткі пояснення про причини невиконання контракту про введення<br> в дію будівель та споруд<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------<br>|Найменування будівель,| Коди |<br>|споруд та потужностей | |<br>|----------------------+-------------------------------------------------------|<br>| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |<br>|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|<br>--------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Коди причин:<br> незабезпеченість робочими кадрами - 110;<br> відсутність проектно-кошторисної документації - 115;<br> некомплектність проектно-кошторисної документації - 116;<br> зволікання з видачею проектно-вишукувальною організацією<br> відкоректованої проектно-кошторисної документації - 118;<br> порушення строку поставки устаткування - 120;<br> некомплектність поставки устаткування - 121;<br> дефекти устаткування - 122;<br> несвоєчасне звільнення майданчика для будівництва - 127;<br> незабезпеченність фінансуванням - 128;<br> недоліки організації будівництва генпідрядчиком - 130.<br> <br> По будівлях та спорудах, які підлягають введенню у поточному<br>році, вказати питання, що вимагають вирішення для забезпечення<br>своєчасного введення в експлуатацію.<br> <br> "___"_______________ 200_ р. Керівник: _________________<br> <br> ________________________________<br> прізвище та N телефону виконавця<br> <br> <br> ( Форму N 2-кб - квартальна скасовано на підставі Наказу<br>Держкомстату N 491 ( <A HREF="91573">z1076-01</A> ) від 12.12.2001 )<br> <br> <br> ( Форму N 2-кб(Чорнобиль) - квартальна скасовано на підставі<br>Наказу Держкомстату N 350 ( <A HREF="90711">v0350202-01</A> ) від 03.08.2001 )<br> <br></FONT></PRE><br>