Об организации личного приема граждан в Держбуді Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 24.11.2003 N 195<br> <br> <br> Про організацію особистого прийому громадян<br> у Держбуді України<br> <br> <br> З метою забезпечення реалізації конституційного права<br>громадян на звернення і відповідно до Закону України "Про<br>звернення громадян" ( <A HREF="108496">393/96-ВР</A> ), Указу Президента України від 13<br>серпня 2002 р. N 700 ( <A HREF="109119">700/2002</A> ) "Про додаткові заходи щодо<br>забезпечення реалізації громадянами конституційного права на<br>звернення" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого<br>прийому громадян в Державному комітеті України з будівництва та<br>архітектури і графік особистого прийому громадян керівництвом<br>Комітету (додаються).<br> В разі відсутності Голови Комітету чи заступника Голови<br>Комітету, визначеного за графіком, особистий прийом громадян<br>проводять посадові особи, на яких покладено виконання повноважень<br>відсутніх керівників.<br> <br> 2. Встановити, що в разі потреби зміни до графіка особистого<br>прийому громадян керівництвом Комітету за погодженням з Головою<br>Комітету вносить Перший заступник Голови Комітету.<br> <br> 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату<br>(А.Григор) спільно з Фінансово-економічним управлінням<br>(Т.Щавінська) тимчасово забезпечити створення необхідних<br>організаційних і матеріально-технічних умов для проведення<br>особистого прийому громадян керівництвом Комітету в кімн. 511 по<br>вул. Димитрова, 24 в м. Києві.<br> <br> 4. Заступнику Голови Комітету В.Гречку, Управлінню<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд<br>житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) передбачити при<br>проведенні робіт з реконструкції будинку по вул. Великій<br>Житомирській, 9 влаштування окремого приміщення для проведення<br>особистого прийому громадян.<br> <br> 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого<br>заступника Голови Комітету А.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 24.11.2003 N 195<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> організації та проведення особистого прийому<br> громадян в Державному комітеті України<br> з будівництва та архітектури<br> <br> <br> 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та<br>проведення особистого прийому громадян в Державному комітеті<br>України з будівництва та архітектури (далі - Комітет).<br> <br> 2. Особистий прийом громадян керівництвом Комітету<br>проводиться в спеціально виділеній кімнаті в установлені графіком<br>дні з 15.00 до 17.00.<br> Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв<br>Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни<br>проводиться першочергово.<br> <br> 3. Особистий прийом громадян в інші дні, крім неділі та<br>святкових, проводиться працівниками Управління<br>організаційно-аналітичного забезпечення апарату з 9.00 до 13.00 та<br>з 14.00 до 19.00, у п'ятницю і передсвяткові дні - до 18.00, в<br>суботу - з 10.00 до 13.00.<br> <br> 4. Вхід громадян у зазначений час до будинку Комітету вільний<br>і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що<br>посвідчують особу.<br> В разі непередбачених обставин громадяни зв'язуються з<br>відповідальним за забезпечення прийому працівником Комітету за<br>тел. 244-39-79.<br> <br> 5. Інформація про порядок і графік особистого прийому<br>громадян керівництвом Комітету публікується в "Інформаційному<br>бюлетені Держбуду України", розміщується на веб-сайті Комітету та<br>біля входу до будинку Комітету в доступному для вільного огляду<br>місці.<br> <br> 6. Попередній запис на особистий прийом до керівництва<br>Комітету проводиться в установлений графіком день з 10.00 до<br>13.00:<br> - до Голови Комітету - у заступника начальника Управління<br>організаційно-аналітичного забезпечення апарату (тел. 227-00-46),<br>а також в приймальній Голови Комітету (тел. 226-22-08 *);<br> - до Першого заступника Голови Комітету - у працівників<br>Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату (тел.<br>244-39-79 *), а також в приймальній Першого заступника Голови<br>Комітету (тел. 220-87-26);<br> - до заступників Голови Комітету - в приймальних заступників<br>Голови:<br> - Бондаренко О.М. (тел. 227-23-94 *);<br> - Гречок В.О. (тел. 227-71-16 *)<br> - Казмірук Ю.Й. (тел. 227-23-94 *).<br> <br>---------------<br> * Дія положення тимчасова до переміщення центрального апарату<br>в будинок по вул. Велика Житомирська, 9.<br> <br> 7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом<br>до керівництва Комітету з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові,<br>місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких<br>посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було<br>прийняте рішення, визначається структурний підрозділ Комітету, до<br>компетенції якого належить питання, вивчаються документи, інші<br>матеріали, що подаються громадянами для обгрунтування своїх заяв<br>(клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).<br> Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,<br>що не стосуються його звернення.<br> <br> 8. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже<br>розглядалося керівництвом Комітету, проводиться в разі, коли<br>питання, порушене в першому обгрунтованому зверненні, не було<br>вирішено по суті.<br> В разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні<br>матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його<br>викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.<br> <br> 9. Список громадян на особистий прийом до керівництва<br>Комітету із зазначенням прізвища, імені, по батькові, змісту<br>порушуваних питань подається відповідно Голові, Першому<br>заступнику, заступникам Голови Комітету.<br> <br> 10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть<br>бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в<br>установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних<br>відносинах з цими громадянами.<br> Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого<br>прийому громадян не допускається.<br> <br> 11. В разі коли порушене громадянином питання вирішити на<br>особистому прийомі неможливо через складність і необхідність<br>додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано<br>викласти його у формі письмової заяви.<br> Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява<br>розглядається у порядку, встановленому законодавством для<br>письмових звернень.<br> Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється<br>письмово або усно (за його бажанням).<br> <br> 12. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого<br>прийому, опрацьовуються доручення структурним підрозділам Комітету<br>і подаються на розгляд відповідно Голові, Першому заступнику,<br>заступникам Голови Комітету.<br> <br> 13. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються<br>відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в<br>Державному комітеті України з будівництва та архітектури.<br> <br> 14. Управління організаційно-аналітичного забезпечення<br>апарату здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень<br>громадян на особистому прийомі, щомісяця інформує про це<br>керівництво Комітету.<br> <br> Начальник Управління<br> організаційно-аналітичного<br> забезпечення апарату А.Ф.Григор<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 24.11.2003 N 195<br> <br> <br> ГРАФІК<br> особистого прийому громадян керівництвом<br> Держбуду України<br> <br> <br> Голова Комітету перший вівторок непарного місяця<br> ЧЕРЕП Валерій Іванович<br> <br> Перший заступник Голови перший вівторок парного місяця<br> Комітету<br> БЕРКУТА Анатолій<br> Всеволодович<br> <br> Заступник Голови Комітету другий вівторок місяця<br> БОНДАРЕНКО Олександр<br> Миколайович<br> <br> Заступник Голови Комітету третій вівторок місяця<br> ГРЕЧОК Віталій<br> Олександрович<br> <br> Заступник Голови Комітету четвертий вівторок місяця<br> КАЗМІРУК Юрій Йосипович<br></FONT></PRE><br>