О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 25.11.2003 N 196<br> <br> <br> Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного<br> комітету України з будівництва та архітектури<br> <br> <br> Відповідно до Положення про Державний комітет України з<br>будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента<br>України від 20.08.02 N 725 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ) та враховуючи кадрові<br>зміни у керівництві Комітету, Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити розподіл обов'язків між керівництвом Комітету:<br> Голова Комітету В.І.Череп<br> Функції:<br> - організація виконання покладених на Комітет завдань і<br>здійснення ним своїх функцій;<br> - взаємодія з Верховною Радою України, Адміністрацією<br>Президента України, Кабінетом Міністрів України;<br> - координація роботи заступників Голови і підрозділів<br>апарату;<br> - організація роботи Державної міжвідомчої комісії у справах<br>увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій;<br> - керівництво роботою колегії та науково-технічної ради;<br> - координація роботи Фінансово-економічного управління,<br>Відділу кадрів, Сектору спецроботи та мобпідготовки.<br> Питання:<br> - підбору і розстановки кадрів у центральному апараті та<br>керівних кадрів підвідомчих організацій (номенклатура Держбуду);<br> - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої<br>влади та органами місцевого самоврядування Кіровоградської,<br>Харківської, Львівської областей та м.Києва, Спілкою працівників<br>будівельного комплексу, ЦК профспілки робітників будівництва і<br>промбудматеріалів;<br> - цивільної оборони, спецроботи, мобілізаційної підготовки та<br>готовності.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> Функції:<br> - організація роботи колегії і науково-технічної ради,<br>підготовка матеріалів для розгляду та прийняття рішень на<br>засіданнях цих органів;<br> - організація діловодної служби Комітету;<br> - забезпечення контролю за виконанням завдань;<br> - формування щотижневих та щомісячних планів роботи Комітету;<br> - координація висвітлення у засобах масової інформації<br>діяльності Держбуду;<br> - організація та виконання заходів щодо наповнення бюджету;<br> - управління об'єктами державної власності, підготовка рішень<br>щодо зміни форм власності підвідомчими організаціями, надання<br>приміщень в оренду та продажу майна;<br> - організація роботи Міжвідомчої комісії з питань<br>ціноутворення в будівництві;<br> - забезпечення зв'язків з Верховною Радою України (зокрема -<br>організація моніторингу проходження відповідних законопроектів у<br>комітетах та розгляду їх на пленарних засіданнях, планування<br>законопроектної роботи);<br> - участь у роботі Ради соціального партнерства;<br> - координація виконання заходів з питань вступу України до<br>світової організації торгівлі;<br> - координація роботи Управління економіки та стратегії<br>розвитку будівельного комплексу, Управління цінової політики,<br>експертизи та контролю вартості у будівництві, Управління<br>організаційно-аналітичного забезпечення апарату, а також управлінь<br>капітального будівництва АР Крим, обласних Київської та<br>Севастопольської міських держадміністрацій;<br> - підготовка фінансових документів з питань діяльності<br>Комітету для подальшого затвердження колегією.<br> Питання:<br> - здійснення моніторингу та аналізу реалізації урядової<br>політики у будівництві;<br> - стратегії розвитку будівельного комплексу;<br> - економіки будівельного виробництва;<br> - забезпечення фінансування утримання центрального апарату<br>Комітету, своєчасної виплати заробітної плати та інші<br>соціально-побутові питання;<br> - ціноутворення у будівництві та ремонті, контроль вартості<br>аварійно-відновлювальних робіт та будівельно-монтажних робіт, що<br>виконуються за рахунок державних капітальних вкладень;<br> - експертизи проектної документації для будівництва;<br> - демонополізації та реструктуризації у будівництві та<br>промисловості будівельних матеріалів;<br> - розвитку житлового будівництва, формування механізмів його<br>інвестування та кредитування;<br> - взаємодії з громадськими організаціями: Академією<br>будівництва, Радою директорів проектних і науково-дослідних<br>організацій;<br> - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої<br>влади та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської,<br>Вінницької, Одеської, Закарпатської та Хмельницької областей.<br> <br> Заступник Голови Комітету Ю.Й.Казмірук<br> Функції:<br> - формування нормативно-правового забезпечення містобудівної<br>та архітектурної діяльності;<br> - координація роботи місцевих органів містобудування та<br>архітектури;<br> - опрацювання завдань представництва України у Комітеті з<br>населених пунктів ЄЕК ООН та питань Центру ООН з населених пунктів<br>(Habitat);<br> - організація роботи Архітектурно-містобудівної ради,<br>науково-методичної ради з питань охорони та реставрації пам'яток<br>архітектури і містобудування;<br> - координація роботи Управління містобудівної політики,<br>Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем<br>будинків і споруд житлово-цивільного призначення, Управління<br>охорони та реставрації пам'яток містобудування і архітектури.<br> Питання:<br> - містобудування, архітектури, планування і забудови<br>територій, сталого розвитку населених пунктів;<br> - впровадження архітектурно-будівельних систем та інженерного<br>обладнання житлово-цивільних об'єктів;<br> - реконструкції і відновлення існуючого житлового фонду;<br> - збереження та реставрації пам'яток містобудування і<br>архітектури;<br> - увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій,<br>організаційно-технічне забезпечення роботи Державної міжвідомчої<br>комісії із зазначених питань;<br> - забезпечення рівності прав жінок і чоловіків;<br> - взаємодії із Спілкою архітекторів України, Українською<br>Академією архітектури, Комітетом з Державних премій в галузі<br>архітектури, Українським відділенням ІКОМОС;<br> - сприяння роботі ради головних архітекторів областей, міст;<br> - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої<br>влади та органами місцевого самоврядування Рівненської,<br>Житомирської, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та<br>Волинської областей.<br> <br> Заступник Голови Комітету О.М.Бондаренко<br> Функції:<br> - організація та координування робіт із стандартизації та<br>нормування у будівництві, промисловості будівельних матеріалів;<br> - організація роботи тендерного Комітету;<br> - проведення атестації науково-технічних установ;<br> - координація роботи інспекцій державного<br>архітектурно-будівельного контролю;<br> - координація роботи Управління науково-технічної політики у<br>будівництві, Управління промислової забудови, проблем будівництва<br>у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС, Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції України;<br> Питання:<br> - енергозбереження в будівництві;<br> - державного архітектурно-будівельного контролю;<br> - застосування нових будівельних матеріалів та виробів,<br>конструкцій, систем і технологій;<br> - інноваційної діяльності у будівництві та промисловості<br>будматеріалів;<br> - нормативного забезпечення будівництва ЧАЕС;<br> - реалізації завдань Національної програми інформатизації у<br>будівництві;<br> - нормативного та методологічного забезпечення проектних<br>робіт;<br> - підтвердження відповідності (сертифікація) будівельних<br>матеріалів і виробів;<br> - забезпечення пожежної безпеки та охорони праці;<br> - інженерного захисту територій, промзабудови;<br> - наукових досліджень у будівництві;<br> - безпечної життєдіяльності населення, реагування на<br>надзвичайні ситуації;<br> - закупівлі науково-дослідних та проектних робіт за державні<br>кошти;<br> - взаємодії з Міждержавною науково-технічною комісією із<br>стандартизації у будівництві країн СНД, Спілкою цивільних<br>інженерів, творчою науково-технічною Спілкою будівельників,<br>відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами<br>місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, Запорізької,<br>Черкаської, Луганської, Донецької, Полтавської областей.<br> <br> Заступник Голови Комітету В.О.Гречок<br> Функції:<br> - організація роботи юридичної служби Комітету;<br> - ліцензування та професійна атестація у будівництві;<br> - участь в укладенні Генеральної тарифної угоди;<br> - забезпечення взаємодії з профспілковою організацією<br>центрального апарату;<br> - забезпечення укладення галузевої угоди із профспілками;<br> - здійснення регуляторної політики в галузі;<br> - організація законопроектної роботи;<br> Питання:<br> - зовнішньоекономічної діяльності Комітету;<br> - ліцензування та професійної атестації виконавців проектних<br>та будівельних робіт;<br> - адаптація законодавства у сфері будівництва та виробництва<br>будівельних матеріалів до вимог ЄС;<br> - матеріально-технічного забезпечення роботи центрального<br>апарату Комітету;<br> - взаємодії з Міжурядовою радою із співробітництва в<br>будівельній діяльності країн СНД, відповідними місцевими органами<br>виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Сумської,<br>Миколаївської, Херсонської, Київської, Чернігівської областей та<br>м.Севастополя.<br> <br> 2. У період відсутності:<br> Голови Комітету рішення за нього відповідно до розділу<br>обов'язків (п.1) приймає Перший заступник Голови Комітету<br>А.В.Беркута,<br> А.В.Беркути - Ю.Й.Казмірук,<br> Ю.Й.Казмірука - А.В.Беркута,<br> В.О.Гречка - О.М.Бондаренко,<br> О.М.Бондаренка - В.О.Гречок.<br> <br> 3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України<br>від 30.12.02 N 116.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br></FONT></PRE><br>