Приказ 901. О порядке регистрации и учета внешнеэкономических договоров о выполнении работ, предоставление услуг и поставки оснащения для строительства инвестиционных объектов в Туркменистане


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА 3 ПИТАНЬ<br> ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 231 від 09.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 24 жовтня 2001 р.<br> за N 901/6092<br> <br> <br> Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних<br> договорів про виконання робіт, надання послуг та поставки<br> обладнання для будівництва інвестиційних об'єктів<br> у Туркменістані<br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9<br>серпня 2001 р. N 967 ( <A HREF="83944">967-2001-п</A> ) "Про затвердження переліку<br>вітчизняних суб'єктів господарювання, що беруть участь у<br>будівництві інвестиційних об'єктів в Туркменістані" та відповідно<br>до Спільного розпорядження Президента України Л.Д.Кучми і<br>Президента Туркменістану С.А.Ніязова від 4 жовтня 2000 року<br>( <A HREF="76427">795_700</A> ) "Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів<br>загальнодержавного значення в Туркменістані" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити:<br> Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних<br>договорів про виконання робіт, надання послуг та поставок<br>обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для будівництва<br>інвестиційних об'єктів у Туркменістані, визначених у постанові<br>Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 967<br>( <A HREF="83944">967-2001-п</A> ), що додається;<br> Інструкцію про порядок заповнення інформаційної картки<br>зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг<br>та поставок обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для<br>будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані, що додається<br>( <A HREF="87984">z0902-01</A> );<br> Інструкцію про порядок заповнення картки реєстрації-обліку<br>зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг<br>та поставок обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для<br>будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані, що додається<br>( <A HREF="99634">z0903-01</A> );<br> <br> 2. Покласти функції щодо здійснення обліку (реєстрації)<br>зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг<br>та поставок обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для<br>будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані на управління<br>нетарифного регулювання та контрактного обліку департаменту<br>торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною<br>діяльністю Міністерства економіки та з питань європейської<br>інтеграції України.<br> <br> 3. Вітчизняним суб'єктам господарювання, визначених у<br>постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. N 967,<br>( <A HREF="83944">967-2001-п</A> ) щокварталу до 10-го числа першого місяця, що настає<br>за звітним кварталом, надавати Міністерству економіки та з питань<br>європейської інтеграції України інформацію щодо обсягів виконаних<br>робіт, надання послуг та поставок обладнання для будівництва<br>інвестиційних об'єктів у Туркменістані.<br> <br> 4. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку<br>департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньо<br>економічною діяльністю разом з управлінням правового забезпечення<br>зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту<br>забезпечити реєстрацію цього наказу в Мін'юсті в установлений<br>законодавством термін.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Державного секретаря Гончарука А.І.<br> <br> Міністр економіки та з питань<br> європейської інтеграції України О.Шлапак<br> <br> Погоджено:<br> Голова Державного комітету з питань регуляторної<br> політики та підприємництва О.Кужель<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства економіки<br> та з питань європейської<br> інтеграції України<br> 09.10.01 N 231<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 24 жовтня 2001 р.<br> за N 901/6092<br> <br> Порядок<br> здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних<br> договорів про виконання робіт, надання послуг та поставок<br> обладнання вітчизняними суб'єктами господарювання для<br> будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані<br> <br> Цей Порядок визначає єдиний механізм оформлення та видачі<br>карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів про<br>виконання робіт, надання послуг та поставок обладнання<br>вітчизняними суб'єктами господарювання для будівництва<br>інвестиційних об'єктів у Туркменістані.<br> <br> 1. Для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів про<br>виконання робіт, надання послуг та поставок обладнання<br>вітчизняними суб'єктами господарювання для будівництва<br>інвестиційних об'єктів у Туркменістані подаються такі документи:<br> заява в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта<br>зовнішньоекономічної діяльності - заявника за підписом керівника<br>або виконуючого його обов'язки;<br> інформаційна картка зовнішньоекономічного договору<br>установленої форми (додаток 1) до цього Порядку;<br> оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма<br>чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими<br>угодами та іншими документами,які є частинами договору, та його<br>копія, завірена керівником суб'єкта зовнішньоекономічної<br>діяльності (якщо зовнішньоекономічний договір (контракт)<br>підписаний фізичною особою та його копія засвідчується цією<br>фізичною особою);<br> копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником<br>суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;<br> <br> 2. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в<br>документах, поданих для реєстрації, несе керівник суб'єкта<br>зовнішньоекономічної діяльності України або фізична особа, яка є<br>таким суб'єктом.<br> <br> 3. Документи на реєстрацію договорів подаються до<br>Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України<br>в установлений час за графіком і приймаються у спеціально<br>визначеному приміщенні Міністерства фахівцями управління<br>нетарифного регулювання та контрактного обліку.<br> <br> 4. Датою подання документів на реєстрацію договорів<br>уважається день реєстрації заяви в Міністерстві економіки та з<br>питань європейської інтеграції України, що підтверджується<br>відповідним записом у журналі реєстрації.<br> <br> 5. Підтвердженням реєстрації є картка реєстрації-обліку<br>договору, установленої форми (додаток 2).<br> <br> 6. Розгляд контрактів, їх облік (реєстрація), оформлення та<br>видача карток реєстрації-обліку контрактів здійснюються<br>управлінням нетарифного регулювання та контрактного обліку,<br>управлінням контролю за зовнішньоекономічною діяльністю,<br>управлінням правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності<br>у строк, не більший десяти робочих днів з дати подання документів.<br> <br> 7. Перераховані в пункті 6 підрозділи згідно з цим Порядком<br>та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд договорів з таких<br>питань:<br> управління нетарифного регулювання та контрактного обліку<br>розглядає подані документи на предмет відповідності даних договору<br>даним інформаційної картки зовнішньоекономічного договору та<br>додержання установлених вимог до порядку заповнення інформаційної<br>картки зовнішньоекономічного договору (контракту) та на предмет<br>відповідності зовнішньоекономічного контракту вимогам чинного<br>законодавства України;<br> управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю<br>розглядає подані документи на предмет застосування спеціальних<br>санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про<br>зовнішньоекономічну діяльність" ( <A HREF="3050">959-12</A> ), до сторін договору,<br>поданого для реєстрації;<br> управління правового забезпечення зовнішньоекономічної<br>діяльності розглядає документи на предмет відповідності умов<br>договору чинному законодавству України та міжнародним нормам ;<br> <br> 8. Відмова в реєстрації зовнішньоекономічного договору<br>(контракту) допускається, якщо:<br> подано не всі документи, передбачені в пункті 1 цього<br>Порядку;<br> умови зовнішньоекономічного договору не відповідають<br>законодавству України;<br> до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який<br>звернувся за реєстрацією зовнішньоекономічного договору,<br>застосовано санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про<br>зовнішньоекономічну діяльність" ( <A HREF="3050">959-12</A> );<br> порушено суб'єктом підприємницької діяльності України або<br>його іноземним контрагентом законодавство України у сфері<br>зовнішньоекономічної діяльності;<br> дані договору не відповідають даним інформаційної картки<br>зовнішньоекономічного договору;<br> вітчизняним суб'єктом господарювання не надано до<br>Міністерства в установлений пунктом 3 цього наказу термін<br>інформацію щодо обсягів виконаних робіт, надання послуг та<br>поставок обладнання для будівництва інвестиційних об'єктів у<br>Туркменістані.<br> <br> 9. У разі виявлення при розгляді договору підстав для відмови<br>в реєстрації заявнику направляється лист з обгрунтуванням мотивів<br>відмови в реєстрації контракту.<br> <br> 10. Заявник має право доопрацювати документи згідно з<br>вимогами цього наказу. У цьому разі термін розгляду документів<br>переривається на строк до усунення заявником зауважень.<br> <br> 11. Оригінал зовнішньоекономічного договору повертається<br>після розгляду матеріалів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності<br>України.<br> <br> 12. Картки реєстрації-обліку або листи з відмовою в<br>реєстрації мають право підписувати перший заступник Державного<br>секретаря, якому безпосередньо підпорядковано департамент<br>торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною<br>діяльністю, керівник департаменту торговельних обмежень та<br>контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, начальник управління<br>нетарифного регулювання та контрактного обліку.<br> Підписи зазначених посадових осіб на картках<br>реєстрації-обліку засвідчуються відповідною печаткою.<br> <br> 13. Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору<br>(контракту) та оригінал договору видаються заявникові при<br>пред'явленні ним документа, що засвідчує особу, та доручення на їх<br>отримання.<br> <br> 14. Заявник має право оскаржити відмову в реєстрації договору<br>в порядку, установленому законодавством України.<br> <br> 15. Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору<br>та копії документів, поданих для реєстрації зберігаються в<br>управлінні нетарифного регулювання та контрактного обліку.<br> <br> Заступник керівника департаменту-начальник<br> управління нетарифного регулювання та<br> контрактного обліку В.С.Богданов<br> <br> Додаток 1<br> до Порядку здійснення обліку<br> (реєстрації) зовнішньоекономічних<br> договорів про виконання робіт,<br> надання послуг та поставок<br> обладнання вітчизняними<br> суб'єктами господарювання для<br> будівництва інвестиційних об'єктів<br> у Туркменістані<br> <br> Інформаційна картка<br> реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту)<br> <br> Договір (контракт) N Від<br>-----------------------------------------------------------------<br>|1. Організація-експортер, місцезнаходження код за ЄДРПОУ |<br>| Телефон Факс |<br>|Р/р |<br>|В/р |<br>|---------------------------------------------------------------|<br>|2. Організація-імпортер, місцезнаходження |<br>| Телефон Факс |<br>|П/р |<br>|---------------------------------------------------------------|<br>|3. Код |4. Одиниця |5. |6. Вартість |7. Вартість у |<br>|експортного |виміру |Кількість |у валюті |доларах США |<br>|товару | | |контракту | |<br>|згідно з | | | | |<br>|УКТЗЕД | | | | |<br>|---------------------------------------------------------------|<br>| |<br>| |<br>| |<br>|---------------------------------------------------------------|<br>|8. Країна | |9. Країна імпортера | |<br>|призначення | | | |<br>|--------------+-----+----------------------------+-------------|<br>|10. Країна | |11. Валюта | 12. | |<br>|виробника | | контракту | Валюта | |<br>| | | |розрахунку | |<br>| | | | | |<br>|--------------------+------------------------------------------|<br>|13. Базис поставки |14. Характер угоди |<br>|---------------------------------------------------------------|<br>|15. П.І.Б. керівника організації-експортера |<br>|Посада |<br>|Паспортні дані |<br>|(серія, номер, ким і коли виданий) |<br>| М.П. Підпис |<br>| |<br>| Дата |<br>|---------------------------------------------------------------|<br>|16. Податкова інспекція |<br>|---------------------------------------------------------------|<br>|17. Особливі умови |<br>-----------------------------------------------------------------<br> <br> Інформаційна картка<br> реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту)<br> <br> Заповнюється при бартерній угоді<br> <br> Договір (контракт) N від<br>------------------------------------------------------------------<br>|1. Організація-експортер, місцезнаходження код за ЄДРПОУ |<br>| Телефон Факс |<br>|Р/р |<br>|В/р |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|2. Організація-імпортер, місцезнаходження |<br>| Телефон Факс |<br>|П/р |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|18. Код |19. |20. |21. |22. Вартість у |<br>|імпортного |Одиниця |Кількість |Вартість у |доларах США |<br>|товару згідно |виміру | |валюті | |<br>|з УКТЗЕД | | |контракту | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|23. Країна призначення 24. Країна імпортера |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|25. Країна виробника 26. Валюта контракту |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|27. Базис поставки 14. Характер угоди |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|15. П.І.Б. Керівника організації-експортера |<br>|Посада |<br>|Паспортні дані |<br>|(серія, номер, ким і коли виданий) |<br>| М.П. Підпис |<br>| |<br>| Дата |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|16. Податкова інспекція |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|17. Особливі умови |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Додаток 2<br> до Порядку здійснення обліку<br> (реєстрації) зовнішньоекономічних<br> договорів про виконання робіт,<br> надання послуг та поставок<br> обладнання вітчизняними<br> суб'єктами господарювання для<br> будівництва інвестиційних<br> об'єктів у Туркменістані<br> <br> Картка<br> реєстрації-обліку N зовнішньоекономічного договору (контракту)<br> <br> Договір (контракт) N від<br>----------------------------------------------------------------<br>|1. Організація-експортер, місцезнаходження код за ЄДРПОУ |<br>| Телефон Факс |<br>|Р/р |<br>|В/р |<br>|--------------------------------------------------------------|<br>|2. Організація-імпортер, місцезнаходження |<br>| Телефон Факс |<br>|П/р |<br>|--------------------------------------------------------------|<br>|3. Код |4. Одиниця|5. |6. Вартість |7. Вартість |<br>|експортного |виміру |Кількість |у валюті |у доларах США|<br>|товару згідно| | |контракту | |<br>|з УКТЗЕД | | | | |<br>|--------------------------------------------------------------|<br>| |<br>| |<br>| Разом: |<br>|--------------------------------------------------------------|<br>|8. Країна | |9. Країна імпортера |<br>|призначення | | |<br>|--------------+--------------+--------------------------------|<br>|10. Країна | |11. Валюта | 12. Валюта |<br>|виробника | |контракту | розрахунку |<br>|-----------------------------+--------------------------------|<br>|13. Базис поставки | 14. Характер угоди |<br>|-----------------------------+--------------------------------|<br>|15. П.І.Б. керівника | 16. Міністерство (інший |<br>|організації-експортера | центральний орган), що |<br>| | видало картку |<br>|Посада | |<br>| | П.І.Б. |<br>| М.П. Підпис | Посада |<br>| Дата | |<br>| | М.П. Підпис |<br>| | Дата |<br>|--------------------------------------------------------------|<br>|17. Особливі умови |<br>----------------------------------------------------------------<br> <br> Картка<br> реєстрації-обліку N зовнішньоекономічного договору (контракту)<br> <br> Заповнюється при бартерній угоді<br> <br> Договір (контракт) N від<br>------------------------------------------------------------------<br>|1. Організація-експортер, місцезнаходження код за ЄДРПОУ |<br>| Телефон Факс |<br>|Р/р |<br>|В/р |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|2. Організація-імпортер, місцезнаходження |<br>| Телефон Факс |<br>|П/р |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|18. Код |19. |20. |21. |22. Вартість у |<br>|імпортного |Одиниця |Кількість |Вартість у |доларах США |<br>|товару згідно |виміру | |валюті | |<br>|з УКТЗЕД | | |контракту | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| |<br>| Разом: |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|23. Країна призначення | |24. Країна імпортера |<br>|-----------------------+------+---------------------------------|<br>|25. Країна виробника | |26. Валюта контракту |<br>|------------------------------+---------------------------------|<br>|27. Базис поставки |14. Характер угоди |<br>|------------------------------+---------------------------------|<br>|15. П.І.Б. керівника |16. Міністерство (інший |<br>|організації-експортера |центральний орган), що видало |<br>|Посада |картку |<br>| |П.І.Б. |<br>| |Посада |<br>| М.П. Підпис | М.П. Підпис |<br>| Дата | Дата |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|17. Особливі умови |<br>------------------------------------------------------------------<br></FONT></PRE><br>