Приказ 1131. О внесении изменений и дополнений к приказу Держбуду Украины от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 24.11.2003 N 193<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 9 грудня 2003 р.<br> за N 1131/8452<br> <br> <br> Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду<br> України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження<br> Нормативів вартості створення одного робочого<br> місця у різних галузях економіки"<br> <br> <br> На виконання п. 27 Заходів з організаційного забезпечення<br>виконання Програми "Українське вугілля" на 2002 рік, затверджених<br>постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 N 438<br>( <A HREF="97212">438-2002-п</A> ), та з метою внесення змін і доповнень до Нормативів<br>вартості створення одного робочого місця у різних галузях<br>економіки ( <A HREF="108708">z0628-02</A> ) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Внести до Нормативів вартості створення одного робочого<br>місця у різних галузях економіки, затверджених наказом Держбуду<br>України від 19.07.2002 N 13 ( <A HREF="108708">z0628-02</A> ), зареєстрованим у<br>Міністерстві юстиції України 5 серпня 2002 року за N 628/6916 (з<br>доповненнями, унесеними згідно з наказом Держбуду України від<br>07.02.2003 N 10 ( <A HREF="125278">z0163-03</A> ), зареєстрованим у Міністерстві<br>юстиції України 26 лютого 2003 року за N 163/7484), зміни та<br>доповнення, що додаються.<br> <br> 2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити подання цього<br>наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та<br>доведення інформації про зміни та доповнення до зацікавлених<br>організацій.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А.В.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 24.11.2003 N 193<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 9 грудня 2003 р.<br> за N 1131/8452<br> <br> <br> ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,<br> що вносяться до Нормативів вартості створення<br> одного робочого місця у різних галузях економіки<br> ( <A HREF="108708">z0628-02</A> )<br> <br> <br> 1. Доповнити позиціями такого змісту:<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>Електроенергетика - виробництво електроенергії|<br>тепловими електростанціями - міні ТЕЦ на |<br>шахтному метані |- 233,15 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Вугільна промисловість - виробництво вугільних|<br>та інших брикетів |- 92,25 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Автомобільний транспорт - автотранспортні |<br>підприємства з вантажних перевезень |- 135,43 тис. грн.<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 2. У позиції "Легка промисловість" норматив вартості в<br>розмірі "34,7 тис. грн." замінити на норматив вартості в розмірі<br>"74,55 тис. грн."<br> <br> Начальник Управління<br> цінової політики, експертизи<br> та контролю вартості<br> у будівництві П.І.Губень</FONT></PRE><br>