ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Н А К А З

10.12.2004 N 238/225


Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного
захисту та безпечної експлуатації у випадках
надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських
будинків, тогрових та виставкових центрів, на які
відсутні норми проектування, спрямованих на
забезпечення безпечної експлуатації будинків
і споруд у випадках надзвичайних ситуацій


На виконання абзацу третього пункту 4 доручення Президента
України від 13.05.2004 N 1-1/563 щодо забезпечення нормативного
врегулювання питань експериментального будівництва, будівництва
об'єктів містобудування із застосуванням новітніх технологій,
удосконалення нормативно-правових актів щодо експертизи проектів
конкретних об'єктів у частині безпечної їх експлуатації у випадках
надзвичайних ситуацій, а також з метою запровадження Пропозицій
щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках
надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків,
торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми
проектування, розроблені Українським науково-дослідним інститутом
пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України та Державним департаментом
пожежної безпеки (Держпожбезпеки) МНС України, схвалені
Консультативною науково-технічною радою при Держпожбезпеки МНС
України 30.06.2004 та підтримані рішенням науково-технічної ради
Держбуду України від 12.11.2004 N 60 ( vr060509-04 )
Н А К А З У Є М О:

1. Будівництво об'єктів, на які відсутні норми проектування,
здійснювати до розроблення відповідних нормативно-методичних
документів згідно з Положенням про експериментальне будівництво,
затвердженим наказом Міністерства України у справах будівництва та
архітектури від 27.12.1993 N 245 ( z0025-94 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11 лютого 1994 року за N 25/243, а
також з урахуванням Пропозицій щодо протипожежного захисту та
безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних
житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів,
на які відсутні норми проектування (далі - Пропозиції), що
додаються.

2. Для висотних житлових і громадських будинків, торгових та
виставкових центрів, інших унікальних за призначенням, складністю
та обсягами об'єктів будівництва, на які відсутні норми
проектування, в доповнення до програми експериментального
будівництва розробляти індивідуальні технічні вимоги, якими
визначати конкретні вимоги до проектування об'єкта з урахуванням
його архітектурно-планувальних, конструктивних, інженерних рішень,
у тому числі специфіку протипожежного захисту, а також
організаційні заходи щодо безпечної експлуатації об'єкта.
Розроблення індивідуальних технічних вимог здійснювати із
залученням базових науково-дослідних інститутів Держбуду України
за напрямами діяльності, а також УкрНДІПБ МНС України.

3. Держпожбезпеки (П.Борисов), УкрНДІПБ (М.Откідач)
забезпечити розгляд Консультативною науково-технічною радою при
Держпожбезпеки МНС України актуальних питань щодо протипожежного
захисту та безпечної експлуатації об'єктів експериментального
будівництва (висотних житлових і громадських будинків, торгових та
виставкових центрів, на які відсутні норми проектування) з метою
відпрацювання прогресивних технічних рішень та підготовки
пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів.

4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(О.Авдієнко) та Управлінню науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) своєчасно
вносити питання до розгляду науково-технічною радою Держбуду
України науково-технічних звітів про результати експериментального
будівництва та пропозиції МНС України щодо вдосконалення
нормативно-методичної бази з питань пожежної безпеки сучасних
об'єктів житлово-цивільного призначення, на які відсутні норми
проектування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
Ю.Казмірука та заступника Міністра України з питань надзвичайних
ситуацій - начальника Державного департаменту пожежної безпеки
П.Борисова.

Голова державного комітету України
з будівництва та архітектури В.Череп

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій Г.Рева


Рекомендовано
Наказ Держбуду,
МНС України
10.12.2004 N 238/22,


ПРОПОЗИЦІЇ
щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації
у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових
і громадських будинків, торгових та виставкових центрів,
на які відсутні норми проектування


1. Загальні положення

1.1. Під час проектування житлових і громадських висотних
будинків, торгових та виставкових центрів (далі - об'єкти)
необхідно враховувати небезпечні фактори, викликані надзвичайною
ситуацією, у т.ч. пожежею.
При розрахунку будинків на впливи, викликані надзвичайними
ситуаціями, слід керуватися ГОСТ 27751-88.

1.2. Протипожежні відстані від об'єктів до сусідніх будинків
та споруд слід приймати відповідно до вимог ДБН 360-92*.

1.3. Проектування висотних житлових та громадських будинків з
умовною висотою понад 73,5 м слід:
- здійснювати за індивідуальними технічними умовами;
- виконувати тільки організаціями, що мають спеціальний
дозвіл Держбуду України.

1.4. Житлові будинки умовною висотою понад 73,5 м поділяються
на будинки класу А (умовною висотою 73,5 м < Н