Об организации личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 23.01.2006 N 18<br> <br> <br> Про організацію особистого прийому громадян<br> у Міністерстві будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства України<br> <br> <br> З метою забезпечення реалізації конституційного права<br>громадян на звернення і відповідно до Закону України "Про<br>звернення громадян" ( 393/96-ВР ), указів Президента України від<br>13 серпня 2002 р. N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо<br>забезпечення реалізації громадянами конституційного права на<br>звернення", від 14 квітня 2004 року N 434 ( <A HREF="160700">434/2004</A> ) "Про<br>невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян<br>органами державної влади, органами місцевого самоврядування та<br>посадовими і службовими особами цих органів" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого<br>прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України і графік особистого<br>прийому громадян керівництвом Міністерства (додаються).<br> <br> 2. Встановити, що в разі потреби зміни до графіка особистого<br>прийому громадян керівництвом Міністерства за погодженням з<br>Міністром вносить перший заступник Міністра Беркута А.В.<br> <br> 3. Департаменту організаційно-кадрової роботи (Олійник Н.І.)<br>спільно з Фінансово-економічним управлінням (Щавінська Т.М.)<br>забезпечити обладнання окремого приміщення, створення необхідних<br>організаційних і матеріально-технічних умов для проведення<br>особистого прийому громадян керівництвом Міністерства по<br>вул. Великій Житомирській, 9 у м. Києві.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на<br>заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.<br> <br> Міністр П.С.Качур<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 23.01.2006 N 18<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> організації та проведення особистого прийому<br> громадян у Міністерстві будівництва,<br> архітектури та житлово-комунального<br> господарства України<br> <br> <br> 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та<br>проведення особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України (далі -<br>Міністерство).<br> <br> 2. Особистий прийом громадян керівництвом Міністерства<br>проводиться в спеціально виділеній кімнаті в установлені графіком<br>дні з 16.00 до 18.00.<br> Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв<br>Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни<br>проводиться першочергово.<br> <br> 3. Вхід громадян у дні прийому керівництвом Міністерства до<br>будівлі Міністерства вільний і не потребує оформлення перепустки<br>та пред'явлення документів, що посвідчують особу.<br> У разі непередбачених обставин громадяни зв'язуються з<br>відповідальним за забезпечення прийому працівником Міністерства за<br>відповідними телефонами.<br> <br> 4. Інформація про порядок і графік особистого прийому<br>громадян керівництвом Міністерства публікується в "Інформаційному<br>бюлетені", розміщується на веб-сайті Міністерства та біля входу до<br>будівлі Міністерства в доступному для вільного огляду місці.<br> <br> 5. Попередній запис на особистий прийом до керівництва<br>Міністерства проводиться в установлений графіком день прийому<br>громадян з 10.00 до 13.00:<br> - до Міністра - у помічника Міністра (тел. 278-88-43), а<br>також у приймальній Міністра (тел. 226-22-08);<br> - до першого заступника Міністра - у помічника першого<br>заступника Міністра (тел. 278-77-96), а також у приймальній<br>першого заступника Міністра (тел. 278-49-79);<br> - до заступників Міністра - в приймальних заступників<br>Міністра:<br> - Казмірук Ю.Й. (тел. 278-40-32);<br> - Лотоцький О.Б. (тел. 278-69-89);<br> - Семчук Г.М. (тел. 287-74-27).<br> <br> 6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом<br>до керівництва Міністерства з'ясовується прізвище, ім'я, по<br>батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання,<br>до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і<br>яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ<br>Міністерства, до компетенції якого належить питання, вивчаються<br>документи, інші матеріали, що подаються громадянами для<br>обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій<br>(зауважень).<br> Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,<br>що не стосуються його звернення.<br> <br> 7. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже<br>розглядалося керівництвом Міністерства, проводиться у разі, коли<br>питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було<br>вирішено по суті.<br> В разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні<br>матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його<br>викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.<br> <br> 8. Список громадян на особистий прийом до керівництва<br>Міністерства із зазначенням прізвища, імені, по батькові, змісту<br>порушуваних питань подається відповідно Міністру, першому<br>заступнику, заступникам Міністра.<br> <br> 9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути<br>присутні їх представники, повноваження яких оформлені в<br>установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних<br>відносинах з цими громадянами.<br> Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого<br>прийому громадян не допускається.<br> <br> 10. В разі коли порушене громадянином питання вирішити на<br>особистому прийомі неможливо через складність і необхідність<br>додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано<br>викласти його у формі письмової заяви.<br> Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява<br>розглядається у порядку, встановленому законодавством для<br>письмових звернень.<br> Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється<br>письмово або усно (за його бажанням).<br> <br> 11. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого<br>прийому, відповідними структурними підрозділами Міністерства<br>опрацьовуються проекти доручень і подаються на розгляд відповідно<br>Міністра, перших заступників Міністра, заступників Міністра.<br> <br> 12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються<br>відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в<br>органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях<br>громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно<br>від форм власності, в засобах масової організації, затвердженої<br>постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року<br>N 348 ( <A HREF="32379">348-97-п</A> ).<br> Контроль за виконанням доручень за зверненнями громадян<br>покладається на помічника Міністра, помічників перших заступників<br>Міністра, працівників приймальних заступників Міністра. Інформацію<br>про розгляд звернень, прийнятих на особистих прийомах керівництвом<br>Міністерства, зазначені посадові особи надають щомісяця<br>Департаменту організаційно-кадрової роботи для аналізу та<br>узагальнення.<br> <br> 13. Департамент організаційно-кадрової роботи здійснює<br>систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на<br>особистому прийомі, щомісяця інформує про це керівництво<br>Міністерства.<br> <br> Директор Департаменту<br> організаційно-кадрової роботи Н.І.Олійник<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 23.01.2006 N 18<br> <br> <br> ГРАФІК<br> особистого прийому громадян керівництвом<br> Міністерства будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства України<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|Міністр КАЧУР Павло Степанович |остання середа кожного місяця|<br>|----------------------------------+-----------------------------|<br>|Перший заступник Міністра БЕРКУТА |щовівторка |<br>|Анатолій Всеволодович | |<br>|----------------------------------+-----------------------------|<br>|Заступник Міністра КАЗМІРУК Юрій |щопонеділка |<br>|Йосипович | |<br>|----------------------------------+-----------------------------|<br>|Заступник Міністра ЛОТОЦЬКИЙ Орест|щоп'ятниці |<br>|Богданович | |<br>|----------------------------------+-----------------------------|<br>|Заступник Міністра СЕМЧУК Григорій|щочетверга |<br>|Михайлович | |<br>------------------------------------------------------------------</FONT></PRE><br>