МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

08.02.2006 N 42

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2006 р.
за N 201/12075


Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна


Відповідно до Положення про Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,
затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 N 1801/2005
( 1801/2005 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ) та
зареєстрованої Мін'юстом України 10.07.2001 за N 582/5773 (із
змінами та доповненнями), що додаються.

2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
разом з Юридичним управлінням (В.Л.Коваленко) подати цей наказ в
установленому порядку до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.

3. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, останнім довести наказ до бюро
технічної інвентаризації України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Семчука Г.М.

Міністр П.С.Качур


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
08.02.2006 N 42

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2006 р.
за N 201/12075


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна,
затвердженої наказом Держбуду України
від 24.05.2001 N 127 та зареєстрованої
в Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773
(із змінами та доповненнями)
( z0582-01 )


1. Доповнити розділ 1 пунктами 1.6 і 1.7 такого змісту:
"1.6 На житлові будинки, запроектовані, побудовані
(реконструйовані) відповідно до норм СНиП 2.08.01-89, вимоги
Державних будівельних норм (далі - ДБН В.2.2-15-2005) не
поширюються.
1.7 Для проведення інвентаризаційних робіт з юридичними
особами укладаються договори, а з фізичними -
замовлення-зобов'язання".

2. У розділі 3:

2.1 Абзац другий підпункту "д" пункту 3.2 після слів
"господарські будівлі (прибудови)" доповнити словами "торговельні,
господарські кіоски та павільйони, металеві гаражі".

2.2 Пункт 3.2 доповнити абзацами такого змісту:
"Не належать до самочинного будівництва:
при будівництві будинків садибного типу - зведення на
земельній ділянці тимчасових будівель (навісів, палаток, кіосків,
накриття, літніх душових, теплиць, покритих поліетиленовою
плівкою, споруд тощо), які не потребують виконання робіт з
улаштуванням фундаментів; перестановка обладнання в межах
призначених приміщень; улаштування чи закриття дверних або
віконних прорізів; збільшення або зменшення площ за рахунок
демонтування чи влаштування перегородок, комор, знесення печей та
грубок; перепланування, не пов'язані зі змінами (збільшення чи
зменшення) житлової або допоміжної площ;
у квартирах (багатоповерхових будинках) - перепланування, не
пов'язані зі змінами (збільшення чи зменшення) житлової або
допоміжної площ, без порушення несучих конструкцій; збільшення
житлової чи допоміжної площ за рахунок демонтування перегородок,
комор, знесення печей, камінів та грубок, засклення балконів,
лоджій, улаштування дверних прорізів у внутрішніх некапітальних
стінах; перестановка в межах призначених приміщень, обладнання;
поточний ремонт будівель та споруд без змін призначення
приміщень;
заміна матеріалу стін будинків садибного типу, будівель без
збільшення розміру фундаменту чи поверховості (допустиме
відхилення площі 5%)".

3. У розділі 6:

3.1 Абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"Загальна площа громадського будинку визначається як сума
площ усіх поверхів (включаючи технічний, мансардний, цокольний та
підвальний). Площу поверхів будинків слід вимірювати в межах
внутрішніх поверхонь зовнішніх стін. Площа антресолей, переходів
до інших будинків, засклених веранд, галерей і балконів залів для
глядачів та інших залів уключається до загальної площі будинку.
Площу багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі
будинку в межах тільки одного поверху".

3.2 Доповнити розділ абзацами такого змісту:
"Підрахунок площ квартир у житлових будинках і гуртожитках,
побудованих або реконструйованих після 01.01.2006, визначається з
урахуванням вимог ДБН В.2.2-15-2005.
Загальна площа квартири визначається як сума площ усіх
приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних
будинках), убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із
такими знижувальними коефіцієнтами:
- для балконів і терас - 0,3;
- для лоджій - 0,5;
- засклених балконів - 0,8;
- веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.
Площа, яку займає піч, до площі приміщень не включається.
Площа під маршем внутрішньоквартирних сходів при висоті від
підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається
до площі приміщень, де розташовані сходи.
В однокімнатних квартирах соціального житла та гуртожитках
можуть влаштовуватись згідно з проектом кухні-ніші.
Кухня-ніша - приміщення (або його частина) без обідньої зони,
що призначається для приготування їжі, обладнується електроплитою
та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією.
У разі реконструкції квартири з улаштуванням кухні-ніші з
ліквідацією стіни або перегородки між житловою кімнатою та кухнею
до допоміжної площі відноситься 5 кв.м.
Загальна площа приміщень гуртожитків і спеціалізованих
житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначається
як сума площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі
вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також
літніх приміщень із знижувальними коефіцієнтами, що застосовуються
при визначенні загальної площі квартири.
Площа житлового будинку визначається як сума площ поверхів
будинку, виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а
також площ балконів і лоджій.
Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт уключається до
площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху.
Площі цокольного та підвального поверхів уключаються до
техніко-економічних показників будинку".

4. Пункт "і" розділу 10 викласти в такій редакції:
"зміна власника, якщо минуло дванадцять місяців після
проведення попередньої технічної інвентаризації".

5. Розділ 11 доповнити абзацом такого змісту:
"До технічного паспорта вносяться відомості щодо змін
власника з відповідною відміткою та засвідченням печаткою".

6. У додатку 1.10:
таблицю "Розрахунок вартості будинку" доповнити новою графою
11 такого змісту: "Вартість 1 куб.м з урахуванням поправок". У
зв'язку з цим графи 11, 12, 13, 14 уважати відповідно графами 12,
13, 14, 15.

7. У тексті Інструкції слово "самовільне" в усіх відмінках і
числах замінити словом "самочинне" у відповідному відмінку і
числі.

Начальник Управління
експлуатації житлового
фонду В.М.Кірюшин