ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.11.2005 N 520


Про затвердження Класифікатора актів
несанкціонованого втручання в діяльність
дорожнього комплексу


З метою посилення безпеки діяльності дорожнього комплексу та
для своєчасного інформування керівництва Укравтодору та
моніторингу виникнення нестандартних ситуацій Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Класифікатор актів несанкціонованого втручання
в діяльність дорожнього комплексу (додається).

2. Керівникам служб автомобільних доріг, державних дорожніх
підприємств, правління ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України"
щочетверга до 11.00 години надавати відповідну інформацію до
Департаменту автомобільних доріг.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Березовського М.В.

Голова В.М.Гуржос


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укравтодору
10.11.2005 N 520


КЛАСИФІКАТОР
актів несанкціонованого втручання в діяльність
дорожнього комплексу


1. Загальні положення

1.1. Класифікатор несанкціонованого втручання в діяльність
дорожнього комплексу є системою розподілу дій та понять в
діяльності дорожніх господарств, які визначені несанкціонованими у
діяльності дорожнього комплексу.

1.2. Актами несанкціонованого втручання в діяльність
дорожнього комплексу є дії і поняття, які порушують або можуть
порушити технологічний процес у роботі підприємств дорожнього
комплексу щодо своєчасного і якісного задоволення потреб населення
при забезпеченні безпеки дорожнього руху, безпечного перевезення
пасажирів та вантажів, незалежно від заходів, засобів та суб'єкта
його здійснення.

2. Ступені впливу та наслідків

Залежно від ступеня впливу та наслідків акти
несанкціонованого втручання розподіляються на 4 ступені:
I ступінь - найвищий ступінь впливу (затоплення, пожежа,
вибух тощо), наслідком якого є загибель людей (однієї чи більше),
руйнування будівельних конструкцій (автомобільних доріг, мостів,
тунелів тощо), рухомого складу та засобів зв'язку до вилучення їх
з інвентарного парку.
II ступінь - ступінь впливу, при якому має місце травмування
або отруєння людей, руйнування будівельних конструкцій
(автомобільних доріг, мостів, тунелів тощо), рухомого складу та
засобів зв'язку до ступеня капітального ремонту, зупинки руху
транспорту від 5 годин і більше.
III ступінь - ступінь впливу, при якому відбулося руйнування
будівельних конструкцій (автомобільних доріг, мостів, тунелів
тощо), рухомого складу та засобів зв'язку до ступеня поточного
ремонту із зупинкою руху транспорту до 5 годин.
IV ступінь - порушення, які не увійшли у перші три ступені,
але спричинили поточний ремонт рухомого складу, засобів зв'язку,
споруд чи обладнання та не призвели до порушення графіка руху
транспорту.

3. Види несанкціонованих втручань

До актів несанкціонованого втручання в роботу дорожнього
комплексу належать:

1. Повідомлення про мінування доріг та дорожніх споруд.

2. Кидання на проїзну частину предметів та наливання на
дорожнє покриття різних сполук, які несуть загрозу безпеці
дорожнього руху.

3. Навмисне руйнування дорожнього покриття, споруд,
освітлення, зниження дорожніх знаків, засобів зв'язку, що несе
загрозу безпеці дорожнього руху.

4. Перекриття руху автомобільного транспорту сторонніми
особами.

5. Розкрадання та пошкодження транспортних засобів,
дорожньо-будівельних машин і механізмів та інших матеріальних
цінностей.

4. Порядок інформування про акти несанкціонованого
втручання в роботу дорожнього комплексу

Доповіді про акти несанкціонованого втручання в роботу
дорожнього комплексу надсилаються до Укравтодору негайно після
отримання інформації про подію, але не пізніше 3-х годин з моменту
здійснення акту несанкціонованого втручання - якщо хоча б 1 особа
загинула або травмовано 3 і більше осіб; в інших випадках - не
пізніше 6 годин - після здійснення акту.
Доповіді надсилати цілодобово відповідальному черговому
Укравтодору за телефонами-факсами: N 287-42-18, N 287-22-55 та
електронною адресою: uds@ukravtodor.gov.ua.
Щотижневу оперативну інформацію про заходи запобігання
терористичним актам та несанкціонованому втручанню в діяльність
дорожнього комплексу надавати щочетверга до 11.00 год.

Директор Департаменту
автомобільних доріг І.В.Данкевич