Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 27.03.2006 N 91<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 4 квітня 2006 р.<br> за N 377/12251<br> <br> <br> Про затвердження індексу для визначення<br> розміру плати за виконання робіт<br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>20.12.99 N 2328 ( <A HREF="63277">2328-99-п</A> ) "Про Порядок надання<br>архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо<br>інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру<br>плати за їх видачу" та відповідно до підпункту 26 пункту 4<br>Положення про Міністерство будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом<br>Президента України від 19 грудня 2005 року N 1801/2005<br>( <A HREF="224243">1801/2005</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити індекс до розцінок для обрахування розміру<br>плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних<br>умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які<br>встановлені Порядком надання архітектурно-планувального завдання<br>та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта<br>архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженим<br>постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328<br>( <A HREF="63277">2328-99-п</A> ), у розмірі 3,24.<br> <br> 2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України<br>від 28.02.2005 N 43 ( <A HREF="192749">z0303-05</A> ) "Про затвердження індексу до<br>вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій", зареєстрований<br>у Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за N 303/10583.<br> <br> 3. Управлінню містобудування та архітектури (Вашкулат О.М.)<br>подати даний наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції<br>України.<br> <br> 4. Управлінню містобудування та архітектури (Вашкулат О.М.)<br>та Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у<br>будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення наказу до відома<br>заінтересованих організацій.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Казмірука Ю.Й.<br> <br> Міністр П.С.Качур</FONT></PRE><br>