Приказ 388. О Порядке нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ<br> МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК<br> <br> Н А К А З<br> <br> 27.01.2006 N 18/15/21/11<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 5 квітня 2006 р.<br> за N 388/12262<br> <br> <br> Про Порядок нормативної грошової оцінки<br> земель сільськогосподарського призначення<br> та населених пунктів<br> <br> <br> Відповідно до Земельного кодексу України ( <A HREF="88763">2768-14</A> ), Закону<br>України "Про оцінку земель" ( <A HREF="151928">1378-15</A> ) та постанови Кабінету<br>Міністрів України від 23.03.95 N 213 ( <A HREF="17412">213-95-п</A> ) "Про Методику<br>нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського<br>призначення та населених пунктів" (зі змінами) Н А К А З У Є М О:<br> <br> 1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель<br>сільськогосподарського призначення та населених пунктів<br>(додається).<br> <br> 2. Начальникам Управління ринку та оцінки земель,<br>розмежування земель державної та комунальної власності<br>Горбатовичу С.М. та Юридичного управління Кальніченко А.Г.<br>Держкомзему України забезпечити подання цього наказу на державну<br>реєстрацію до Міністерства юстиції України.<br> <br> 3. Накази Державного комітету України по земельних ресурсах,<br>Міністерства сільського господарства і продовольства України,<br>Державного комітету України у справах містобудування і<br>архітектури, Української академії аграрних наук від 27 листопада<br>1995 року N 76/230/325/150 ( <A HREF="19776">z0427-95</A> ) "Про внесення доповнень<br>до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського<br>призначення та населених пунктів", зареєстрований у Міністерстві<br>юстиції України 30 листопада 1995 року за N 427/963, зі змінами,<br>та від 15 квітня 1997 року N 46/131/63/34 ( <A HREF="31796">z0511-97</A> )<br>"Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Порядку грошової<br>оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених<br>пунктів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня<br>1997 року за N 511/2315, визнати такими, що втратили чинність.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Державного комітету України по земельних<br>ресурсах Кулініча В.В., заступника Міністра аграрної політики<br>України Павлюк Н.А., першого заступника Міністра будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України<br>Беркуту А.В., віце-президента Української академії аграрних наук<br>Третяка А.М.<br> <br> Голова Державного комітету<br> України по земельних ресурсах М.Я.Сидоренко<br> <br> Міністр аграрної політики України О.П.Баранівський<br> <br> Міністр будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України П.С.Качур<br> <br> В.о. Президента Української<br> академії аграрних наук А.М.Третяк<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держкомзему України,<br> Мінагрополітики України,<br> Мінбудархітектури України,<br> Української академії<br> аграрних наук<br> 27.01.2006 N 18/15/21/11<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 5 квітня 2006 р.<br> за N 388/12262<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> нормативної грошової оцінки земель<br> сільськогосподарського призначення<br> та населених пунктів<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Земельного<br>кодексу України ( <A HREF="88763">2768-14</A> ), Закону України "Про оцінку земель"<br>( <A HREF="151928">1378-15</A> ), Методики нормативної грошової оцінки земель<br>сільськогосподарського призначення та населених пунктів,<br>затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95<br>N 213 ( <A HREF="17412">213-95-п</A> ).<br> <br> 1.2. Порядок регламентує механізм нормативної грошової оцінки<br>земельних ділянок сільськогосподарського призначення та населених<br>пунктів.<br> <br> 1.3. Нормативна грошова оцінка земель використовується для<br>визначення розміру земельного податку, державного мита при міні,<br>спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом,<br>орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної<br>власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського<br>виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів<br>економічного стимулювання раціонального використання та охорони<br>земель.<br> <br> 1.4. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки<br>земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного<br>земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель,<br>бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), матеріали<br>внутрігосподарського землеувпорядкування, а земель населених<br>пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудови<br>населених пунктів, матеріали економічної оцінки території,<br>матеріали інвентаризації земель населених пунктів проекти забудови<br>та розподілу території населених пунктів, місцеві правила<br>забудови.<br> <br> 1.5. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського<br>призначення, на які відсутні матеріали економічної оцінки,<br>визначається за аналогічними агровиробничими групами ґрунтів, які<br>до них прилягають. На відносно гірших землях, на яких не<br>створюється диференційований рентний дохід (з нульовим або<br>від'ємним показником оцінки), нормативна грошова оцінка земель<br>визначається величиною абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з<br>гектара.<br> Нормативна грошова оцінка несільськогосподарських угідь, що<br>розміщені під дорогами, спорудами, лісосмугами, водоймами,<br>болотами, чагарниками, ярами та іншими не придатними для<br>сільськогосподарського виробництва земельними ділянками<br>визначається за їх фактичним використанням відповідно до Порядку<br>нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського<br>призначення (крім земель у межах населених пунктів) ( <A HREF="245296">z0389-06</A> ).<br> Землі під чагарниками оцінюються у розмірі 25 відсотків від<br>середньої оцінки земель під лісовими насадженнями відповідного<br>адміністративного району.<br> <br> 1.6. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок під<br>виробничими будівлями і спорудами сільськогосподарських<br>підприємств, що розташовані за межами населених пунктів,<br>визначається на підставі нормативної грошової оцінки<br>агровиробничих груп ґрунтів, які до них прилягають.<br> Нормативна грошова оцінка земельних ділянок під виробничими<br>будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств, що<br>розташовані за межами населених пунктів і використовуються для<br>здійснення економічної діяльності згідно з Класифікацією видів<br>економічної діяльності ( <A HREF="245447">va375202-05</A> ), визначається відповідно до<br>Порядку нормативної грошової оцінки земель<br>несільськогосподарського призначення (крім земель у межах<br>населених пунктів) ( <A HREF="245296">z0389-06</A> ).<br> <br> 1.7. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться<br>суб'єктами оціночної діяльності, які отримали ліцензії на<br>проведення робіт із землеустрою.<br> <br> 2. Нормативна грошова оцінка земель<br> сільськогосподарського призначення<br> <br> В основу визначення нормативної грошової оцінки земель<br>сільськогосподарського призначення (далі - землі) покладено<br>рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і<br>визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в<br>1988 році.<br> В умовах інфляції рентний дохід обчислюється у натуральних<br>одиницях (у центнерах зерна), який при визначенні грошової оцінки<br>переводиться у вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки.<br> Величина нормативної грошової оцінки є добутком річного<br>рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін капіталізації<br>встановлюється 33 роки.<br> Нормативна грошова оцінка здійснюється окремо за орними<br>землями, землями під багаторічними насадженнями, природними<br>сіножатями і пасовищами послідовно в Україні, Автономній<br>Республіці Крим і областях, адміністративних районах,<br>сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянок.<br> Нормативна грошова оцінка орних земель, земель під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в<br>сільськогосподарських підприємствах, створених на базі<br>реформованих колективних сільськогосподарських підприємств та<br>інших підприємств, обчислюється після уточнення меж і площ земель.<br> <br> 2.1. Нормативна грошова оцінка земель в Україні<br> 2.1.1. Для визначення нормативної грошової оцінки земель в<br>Україні розраховується диференціальний рентний дохід з орних<br>земель за економічною оцінкою виробництва зернових культур<br>(у центнерах зерна) за формулою<br> <br> Рдн = (У х Ц - З - З х Кнр):Ц, (1)<br> <br> де Рдн - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель<br>(у центнерах);<br> У - урожайність зернових з гектара (у центнерах);<br> Ц - ціна реалізації центнера зерна в гривнях;<br> З - виробничі затрати на гектар;<br> Кнр - коефіцієнт норми рентабельності.<br> Крім диференціального рентного доходу (Рдн) у сільському<br>господарстві, за умов використання гірших земель створюється<br>абсолютний рентний дохід (Ран), який додається до диференціального<br>рентного доходу, і таким чином обчислюється загальний рентний<br>дохід (Рздн).<br> 2.1.2. Диференціальний рентний дохід з гектара земель під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами<br>розраховується на основі співвідношень диференціальних рентних<br>доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною<br>оцінкою виробництва зернових культур за формулою<br> <br> Рдн х Рд (б)(с)(п)<br> Рдн(б)(с)(п) = ------------------, (2)<br> Рд<br> <br> де Рдн(б)(с)(п) - диференціальний рентний дохід з гектара<br>земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями<br>(с) і пасовищами (п) (у центнерах);<br> Рдн - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель<br>(у центнерах);<br> Рд(б)(с)(п) - диференціальний рентний дохід з гектара земель<br>під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і<br>пасовищами (п) за економічною оцінкою земель (у гривнях);<br> Рд - диференціальний рентний дохід з гектара орних земель за<br>економічною оцінкою виробництва зернових культур (у гривнях).<br> 2.1.3. Нормативна грошова оцінка орних земель, земель під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами<br>визначається як добуток річного рентного доходу за економічною<br>оцінкою виробництва зернових культур, ціни на зерно і терміну його<br>капіталізації за формулою<br> <br> Гоз = Рздн х Ц х Тк, (3)<br> <br> де Гоз - нормативна грошова оцінка гектара орних земель,<br>земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і<br>пасовищами в Україні (у гривнях);<br> Рздн - загальний рентний дохід на орних землях, землях під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в<br>Україні (у центнерах);<br> Ц - ціна центнера зерна (у гривнях);<br> Тк - термін капіталізації рентного доходу (у роках), який<br>встановлюється на рівні 33 років.<br> <br> 2.2. Нормативна грошова оцінка земель в Автономній Республіці<br>Крим, областях та адміністративних районах<br> 2.2.1. На підставі матеріалів економічної оцінки земель<br>вираховується диференціальний рентний дохід на орних землях,<br>землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і<br>пасовищами в Автономній Республіці Крим, областях та їх<br>адміністративних районах за формулою<br> <br> Рдн(У) х Рд(р)<br> Рдн(р) = ---------------, (4)<br> Рд(У)<br> <br> де Рдн(р) - диференціальний рентний дохід з гектара орних<br>земель, земель під багаторічними насадженнями, природними<br>сіножатями і пасовищами в регіоні (Автономній Республіці Крим,<br>областях та адміністративних районах) (у центнерах);<br> Рдн(У) - диференціальний рентний дохід з гектара орних<br>земель, земель під багаторічними насадженнями, природними<br>сіножатями і пасовищами в Україні (У) (у центнерах);<br> Рд(р) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою<br>виробництва зернових культур на орних землях, землях під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями та пасовищами за<br>оцінкою цих угідь у регіоні (Автономній Республіці Крим, областях,<br>та їх адміністративних районах) (у гривнях);<br> Рд(У) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою<br>виробництва зернових культур на орних землях, землях під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за<br>оцінкою цих угідь в Україні (У) (у гривнях).<br> У разі відсутності економічної оцінки орних земель під<br>зерновими культурами у розрахунках використовуються показники<br>економічної оцінки ріллі в цілому.<br> У регіонах, де проведено економічну оцінку окремо<br>меліорованих і немеліорованих земель, у розрахунках<br>використовуються зведені показники оцінки земель під зерновими<br>культурами в цілому.<br> 2.2.2. До диференціального рентного доходу Рдн (р) в<br>Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах з<br>гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями,<br>природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 4,<br>додається абсолютний рентний дохід (постійна величина, установлена<br>в Україні на 1 га угідь - 1,6 ц), що становитиме загальний рентний<br>дохід (Рздн).<br> На гірших землях, на яких не створюється диференціальний<br>рентний дохід (з нульовим або від'ємним показником оцінки),<br>нормативна грошова оцінка земель визначається величиною<br>абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з гектара.<br> 2.2.3. Нормативна грошова оцінка гектара орних земель, земель<br>під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами<br>в Автономній Республіці Крим, областях та адміністративних районах<br>визначається за формулою 3.<br> <br> 2.3. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських<br>підприємств<br> 2.3.1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських<br>підприємств обчислюється за формулою 3.<br> 2.3.2. Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях<br>під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами<br>в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою<br> <br> Рдн(р) х Рд(п)<br> Рдн(п) = --------------, (5)<br> Рд(р)<br> <br> де Рдн(п) - диференціальний рентний дохід з гектара орних<br>земель, земель під багаторічними насадженнями, природними<br>сіножатями і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві (п)<br>(у центнерах);<br> Рдн(р) - диференціальний рентний дохід з гектара орних<br>земель, земель під багаторічними насадженнями, природними<br>сіножатями і пасовищами в адміністративному районі (р)<br>(у центнерах);<br> Рд(п) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою<br>виробництва зернових культур на орних землях, землях під<br>багаторічними насадженнями (визначається за шкалами економічної<br>оцінки багаторічних насаджень у цілому в земельно-оцінювальному<br>районі), природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у<br>сільськогосподарському підприємстві (п) (у гривнях);<br> Рд(р) - диференціальний рентний дохід за економічною оцінкою<br>виробництва зернових культур на орних землях, землях під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за<br>оцінкою в адміністративному районі (р) (у гривнях).<br> У разі відсутності економічної оцінки орних земель під<br>зерновими культурами в розрахунках використовуються показники<br>економічної оцінки ріллі в цілому.<br> У сільськогосподарських підприємствах, де проведено<br>економічну оцінку окремо меліорованих і немеліорованих земель у<br>розрахунках використовуються зведені показники оцінки земель під<br>зерновими культурами в цілому.<br> 2.3.3. Диференціальний рентний дохід на орних землях, землях<br>під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами<br>в сільськогосподарських підприємствах після уточнення меж і площ<br>земель, переданих у колективну власність, обчислюється на підставі<br>експлікації агровиробничих груп ґрунтів підприємства за допомогою<br>шкал економічної оцінки земель за формулою<br> <br> S(Рд агр х Пагр)<br> Рд (п) = ----------------, (6)<br> SПагр<br> <br> де Рд (п) - диференціальний рентний дохід за економічною<br>оцінкою виробництва зернових культур на орних землях, землях під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за<br>оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (п)<br>(у гривнях);<br> Рд агр - диференціальний рентний дохід за шкалами економічної<br>оцінки виробництва зернових культур на орних землях, землях під<br>багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за<br>агровиробничими групами ґрунтів (у гривнях);<br> Пагр - площа агровиробничих груп ґрунтів за відповідними<br>угіддями (у гектарах).<br> S - знак суми.<br> 2.3.4. До диференціального рентного доходу з гектара орних<br>земель, земель під багаторічними насадженнями, природними<br>сіножатями і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських<br>підприємствах, додається абсолютний рентний дохід (постійна<br>величина, установлена в Україні на гектар угідь - 1,6 ц).<br> На гірших землях, на яких не створюється диференціальний<br>рентний дохід (з нульовим або від'ємним показником оцінки),<br>нормативна грошова оцінка земель визначається величиною<br>абсолютного рентного доходу - 1,6 ц зерна з гектара.<br> 2.3.5. Загальна нормативна грошова оцінка земель<br>сільськогосподарського підприємства обчислюється, виходячи з<br>грошової оцінки одного гектара відповідних угідь і їх площ у межах<br>його землекористування.<br> <br> 2.4. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки<br> Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки<br>(території сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності<br>або користуванні юридичних та фізичних осіб, у тому числі<br>земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,<br>садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби) на<br>основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів.<br> Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів<br>розраховуються за формулою<br> <br> Г х Багр<br> Гагр = --------, (7)<br> Б<br> <br> де Гагр - нормативна грошова оцінка гектара агровиробничої<br>групи ґрунтів (у гривнях);<br> Г - нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у<br>сільськогосподарському підприємстві (у гривнях);<br> Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів;<br> Б - бал бонітету гектара відповідних угідь у<br>сільськогосподарському підприємстві.<br> Загальна нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки<br>визначається сумою добутків площ агровиробничих груп ґрунтів на їх<br>нормативні грошові оцінки.<br> <br> 3. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів<br> <br> 3.1. В основі нормативної грошової оцінки земель населених<br>пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується<br>залежно від місця розташування населеного пункту в<br>загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та<br>розселення, облаштування його території та якості земель з<br>урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов,<br>архітектурно-ландшафтно та історико-культурної цінності,<br>екологічного стану, функціонального використання земель.<br> <br> 3.2. Населені пункти включають землі всіх категорій за<br>основним цільовим призначенням, які розташовуються в їх<br>адміністративних межах.<br> Нормативна грошова оцінка населених пунктів для всіх<br>категорій земель та земельних ділянок (за винятком<br>сільськогосподарських угідь) визначається згідно з формулою 8.<br> <br> 3.3. Нормативна грошова оцінка одного квадратного метра<br>земельної ділянки населених пунктів визначається за формулою<br> <br> В х Нп<br> Цн = --------- х Кф х Км, (8)<br> Нк<br> <br> де Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної<br>ділянки (у гривнях);<br> В - витрати на освоєння та облаштування території в<br>розрахунку на квадратний метр (у гривнях);<br> Нп - норма прибутку (6%);<br> Нк - норма капіталізації (3%);<br> Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання<br>земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для<br>промисловості, транспорту тощо);<br> Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування<br>земельної ділянки.<br> Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає<br>індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України<br>від 12.05.2000 N 783 ( <A HREF="68415">783-2000-п</A> ) "Про проведення індексації<br>грошової оцінки земель".<br> <br> 3.4. Витрати на освоєння та облаштування території (В)<br>уключають відновну вартість як первісну вартість, що змінюється<br>після переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і<br>магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання,<br>електропостачання (у тому числі зовнішнє освітлення),<br>слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації,<br>вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального<br>користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту за<br>станом на початок року проведення оцінки.<br> Індексація витрат здійснюється за індексами вартості основних<br>фондів у відповідності до чинного законодавства України. Витрати<br>на освоєння та облаштування території визначаються за кожним<br>конкретним населеним пунктом за даними статистичної звітності<br>відповідних органів державної статистики.<br> <br> 3.5. Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання<br>земельної ділянки (Кф) (додаток 1, табл. 1.1), ураховує відносну<br>прибутковість видів економічної діяльності.<br> Віднесення земель до категорії земель за функціональним<br>використанням провадиться згідно з Інструкцією з заповнення<br>державної статистичної звітності з кількісного обліку земель<br>(форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) ( <A HREF="err:za788-98">za788-98</A> ), затвердженою<br>наказом Держкомстату України від 05.11.98 N 377 ( <A HREF="50398">z0788-98</A> ),<br>зареєстрованою в Мін'юсті України 14.12.98 за N 788/3228,<br>відповідно до видів економічної діяльності, зазначених у довідках,<br>що надають юридичним особам органи державної статистики.<br> Коефіцієнт функціонального використання для земельних ділянок<br>змішаного використання визначається як середньозважене (за площею)<br>значення коефіцієнтів функціонального використання окремих частин<br>земельної ділянки змішаного використання. Підставою для виділення<br>частин земельної ділянки різного функціонального використання є<br>виключно затверджені дані інвентаризації земельної ділянки та<br>землеустрою.<br> <br> 3.6. Коефіцієнт, який характеризує місцерозташування<br>земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами<br>рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та<br>локального характеру і обчислюється за формулою<br> <br> Км = Км1 х Км2 х Км3, (9)<br> <br> де Км1 - регіональний коефіцієнт, який характеризує<br>залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у<br>загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і<br>розселення;<br> Км2 - зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну<br>цінність території в межах населеного пункту<br>(економіко-планувальної зони);<br> Км3 - локальний коефіцієнт, який враховує місцерозташування<br>земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони.<br> Вихідними даними для обчислення Км є генеральні плани та<br>проекти планування і забудови населених пунктів, плани їх<br>земельно-господарського устрою, матеріали економічної оцінки їх<br>територій.<br> Значення коефіцієнтів установлюються за результатами<br>пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої ваги<br>рентоутворювальних факторів у формуванні загального рентного<br>доходу в межах населеного пункту та його економіко-планувальних<br>зон.<br> Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів<br>виконується в послідовності відповідно до пунктів 3.6-3.9.<br> <br> 3.7. Середня вартість одного квадратного метра земель<br>населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця<br>розташування (Цнм) визначається за формулою<br> <br> В х Нп<br> Цнм = ---------- х Км1. (10)<br> Нк<br> <br> Значення коефіцієнта Км1 є добутком коефіцієнтів, які<br>враховують:<br> - чисельність населення, географічне положення,<br>адміністративний статус населеного пункту та його господарські<br>функції (додаток 1, табл. 1.2);<br> - входження в приміську зону міст з чисельністю населення<br>100 тис. чол. і більше ( додаток 1, табл. 1.3);<br> - наявність у населеного пункту статусу курорту (додаток 1,<br>табл. 1.4);<br> - входження до зон радіаційного забруднення (додаток 1,<br>табл. 1.5).<br> <br> 3.8. У межах населеного пункту базова вартість одного<br>квадратного метра земель диференціюється за<br>економіко-планувальними зонами, які встановлюються на основі<br>економічної оцінки території населеного пункту з урахуванням таких<br>факторів:<br> - неоднорідності функціонально-планувальних якостей<br>території;<br> - доступності до центру населеного пункту, місць концентрації<br>трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового<br>відпочинку;<br> - рівня інженерного забезпечення та благоустрою території;<br> - рівня розвитку сфери обслуговування населення;<br> - екологічної якості території;<br> - привабливості середовища: різноманітність місць докладання<br>праці, наявність історико-культурних та природних пам'яток тощо.<br> Середня вартість одного квадратного метра земель не<br>диференціюється для:<br> - смуги відводу магістральної залізниці, за винятком<br>економіко-планувальних зон, які включають вокзали та привокзальні<br>площі;<br> - смуги відводу магістральних нафто-, газо- та<br>продуктопроводів, які проходять через територію населеного пункту<br>і виходять за його межі;<br> - смуги відводу ліній електропостачання високої напруги і<br>виходять за його межі.<br> <br> 3.9. Вартість одного квадратного метра земель населених<br>пунктів за економіко-планувальними зонами розраховується за<br>формулою<br> <br> Цнз = Цнм х Км2, (11)<br> <br> де Цнз - середня для економіко-планувальної зони вартість<br>одного квадратного метра земель (у гривнях).<br> Значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток пофакторних<br>оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів.<br> Числові значення пофакторних оцінок приймаються в межах<br>граничних значень коефіцієнтів Км2 для груп населених пунктів з<br>різною чисельністю населення (табл. 1.6 додатку 1) з урахуванням<br>нормативно-технічної документації та експертної оцінки.<br> Питома вага зональних рентоутворювальних факторів<br>визначається щодо кожного населеного пункту, виходячи з його<br>особливостей.<br> Сума вагових характеристик, що встановлена для факторів,<br>повинна дорівнювати 1,0.<br> <br> 3.10. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки<br>певного функціонального використання (Цн) визначається з<br>урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних,<br>історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних<br>та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування в<br>межах економіко-планувальної зони за формулою<br> <br> Цн = Цнз х Кф х Км3. (12)<br> <br> Значення коефіцієнта Км3 визначається щодо кожного населеного<br>пункту, виходячи з його особливостей. При встановленні значення<br>локального коефіцієнта для окремої земельної ділянки можливо<br>встановлювати його значення на основі визначення частки площі, яку<br>займає цей фактор на земельній ділянці. Установлення частки площі<br>здійснюється переважно шляхом використання ГІС-технологій та<br>електронних цифрових карт масштабу, не меншому, ніж 1:10000, - для<br>міст з чисельністю населення понад 100 тис. чол. та 1:5000 - для<br>інших населених пунктів.<br> Для обчислення Км3 враховувати локальні фактори, наведені в<br>додатку 1, табл. 3.7, при цьому добуток пофакторних оцінок не<br>повинен бути нижче 0,50 і вище 1,50.<br> <br> 3.11. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, які<br>використовуються як сільськогосподарські угіддя, здійснюється<br>відповідно до розділу 2 даного Порядку.<br> Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах<br>земель населених пунктів, на які немає матеріалів ґрунтових<br>обстежень, здійснюється за допомогою попереднього створення<br>орієнтовних (схематичних) креслень ґрунтів цих ділянок шляхом<br>використання ґрунтових карт прилеглих територій, топографічних<br>карт та експертного маршрутного обслідування населених пунктів для<br>зіставлення отриманих даних з натурою. На орієнтовні (схематичні)<br>креслення ґрунтів екстраполюються ґрунтові контури з карт<br>прилеглих територій з урахуванням рельєфу, визначаються площі<br>агровиробничих груп ґрунтів, які оцінюються відповідно до розділу<br>2 цього Порядку.<br> <br> 4. Документація з нормативної грошової оцінки<br> <br> За результатами нормативної грошової оцінки земель<br>складається технічна документація. Дані про нормативну грошову<br>оцінку окремої земельної ділянки оформляється як витяг із<br>технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної<br>ділянки згідно з додатком 2.<br> <br> Начальник Управління ринку<br> та оцінки земель, розмежування<br> земель державної та комунальної<br> власності Держкомзему С.М.Горбатович<br> <br> Начальник Департаменту<br> розвитку сільської місцевості<br> та підприємництва Мінагрополітики М.В.Гайдар<br> <br> Заступник начальника Управління<br> містобудування та архітектури<br> Мінбудархітектури України О.М.Вашкулат<br> <br> Академік - секретар<br> відділення аграрної економіки<br> і земельних відносин УААН М.Ф.Кропивко<br> <br> <br> Додаток 1<br> до пунктів 3.5, 3.7,<br> 3.9, 3.10 Порядку<br> <br> Таблиця 1.1<br> <br> <br> КОЕФІЦІЄНТИ,<br> які характеризують функціональне використання<br> земельної ділянки (Кф)<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Категорія | Код | Склад категорії земель | Значення |<br>| земель за |розділу| |коефіцієнта|<br>| функцією | КВЕД | | Кф |<br>|використання | | | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>| Землі | |Землі індивідуального | 1,0 |<br>| житлової | |житлового будівництва і | |<br>| забудови | |господарських будівель | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі малоповерхової і | |<br>| | |багатоповерхової несадибної | |<br>| | |забудови | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |A |Землі сільськогосподарського | |<br>| | |призначення під господарськими| |<br>| | |будівлями і спорудами | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>| Землі |DA |Землі харчової промисловості | 1,2 |<br>|промисловості| |(уключаючи риболовство; | |<br>| | |діяльність риборозплідників; | |<br>| | |рибних ферм; послуги, | |<br>| | |пов'язані з рибним | |<br>| | |господарством) | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі тютюнової промисловості | |<br>| | |(окрім вирощування тютюну та | |<br>| | |махорки, що відноситься до | |<br>| | |земель сільськогосподарського | |<br>| | |використання) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |В |Землі мисливства та пов'язаних| |<br>| | |з ним послуг | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DB |Землі текстильної | |<br>| | |промисловості та пошиття одягу| |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі виробництв готового | |<br>| | |одягу та хутра | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DC |Землі виробництва шкіри та | |<br>| | |шкіряного взуття | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DD |Землі оброблення деревини та | |<br>| | |виробництва виробів з деревини| |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DE |Землі виробництва паперу та | |<br>| | |картону | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>| Землі | |Землі видавничої справи, | 1,2 |<br>|промисловості| |поліграфічної промисловості, | |<br>| | |відтворення друкованих | |<br>| | |матеріалів | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DF |Землі виробництва коксу, | |<br>| | |продуктів нафтопереробки та | |<br>| | |ядерного палива (окрім | |<br>| | |агломерації кам'яного вугілля | |<br>| | |та лігніту, а також | |<br>| | |виробництва збагаченого урану,| |<br>| | |що відноситься до земель | |<br>| | |гірничої промисловості і | |<br>| | |гірничих розробок) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DG |Землі хімічного виробництва | |<br>| | |(окрім видобування природного | |<br>| | |газу, що відноситься до земель| |<br>| | |гірничої промисловості і | |<br>| | |гірничих розробок) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DH |Землі гумової та пластмасової | |<br>| | |промисловості (окрім | |<br>| | |виробництв з ремонту, | |<br>| | |установлення або заміни | |<br>| | |пошкоджених шин, що належить | |<br>| | |до комерційного використання) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DI |Землі виробництва інших | |<br>| | |неметале-вих мінеральних | |<br>| | |виробів | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DJ |Землі металургії | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі обробки металу | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DK |Землі виробництва машин та | |<br>| | |устаткування | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DL |Землі виробництва | |<br>| | |канцелярських та | |<br>| | |електронно-обчислювальних | |<br>| | |машин | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі виробництва електричних | |<br>| | |машин і апаратури | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі виробництва устаткування| |<br>| | |для радіо, телебачення та | |<br>| | |зв'язку | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі виробництва медичних | |<br>| | |приладів та інструментів; | |<br>| | |точних вимірювальних | |<br>| | |пристроїв, оптичних пристроїв | |<br>| | |та годинників | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>| Землі |DM |Землі виробництва автомобілів | 1,2 |<br>|промисловості| |------------------------------| |<br>| | |Землі іншого транспортного | |<br>| | |устаткування (окрім технічного| |<br>| | |забезпечення, ремонту та | |<br>| | |переустаткування автомобілів, | |<br>| | |що відноситься до земель | |<br>| | |комерційної діяльності) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |DN |Землі виробництва меблів | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі інших видів виробництва | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі обробки відходів (окрім | |<br>| | |оптової та роздрібної торгівлі| |<br>| | |металевими і неметалевими | |<br>| | |відходами та брухтом, а також | |<br>| | |іншими вживаними товарами, що | |<br>| | |відноситься до земель | |<br>| | |комерційної діяльності) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |F |Землі будівництва | |<br>|-------------+-------+------------------------------| |<br>|Землі |К73 |Землі досліджень та розробок | |<br>|досліджень та| | | |<br>|розробок | | | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>|Землі |CA |Землі видобування енергетичних| 1,0 |<br>|гірничої | |матеріалів | |<br>|промисловості|-------+------------------------------| |<br>|і гірничих |CA |Землі торфорозробок | 0,1 |<br>|розробок |-------+------------------------------+-----------|<br>| |CB |Землі видобування | 1,0 |<br>| | |неенергетичних матеріалів | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>|Землі |G |Землі торгівлі транспортними | 2,5 |<br>|комерційного | |засобами та їх ремонту | |<br>|використання | |------------------------------| |<br>| | |Землі оптової торгівлі і | |<br>| | |посередництва в торгівлі | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі роздрібної торгівлі | |<br>| | |побутовими товарами і їх | |<br>| | |ремонт | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |H |Землі готелів та ресторанів | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| |J |Землі підприємств фінансового | 2,5 |<br>| | |посередництва | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі підприємств страхування | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють допоміжну | |<br>| | |діяльність у сфері фінансів та| |<br>| | |страхування | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |K |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють операції з | |<br>| | |нерухомістю, здавання під найм| |<br>| | |та послуги юридичним особам | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють діяльність у сфері | |<br>| | |інформатизації | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють послуги, які | |<br>| | |надаються переважно юридичним | |<br>| | |особам | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |O93 |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють індивідуальні | |<br>| | |послуги | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |O92.7 |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють діяльність у сфері | |<br>| | |відпочинку та розваг (азартні | |<br>| | |ігри та ігри на гроші тощо) | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>|Землі |О91 |Землі громадської діяльності | 0,7 |<br>|громадського |-------+------------------------------| |<br>|призначення |O92 |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють колективні, | |<br>| | |громадські та особисті послуги| |<br>| | |(за винятком підприємств, що | |<br>| | |здійснюють діяльність у сфері | |<br>| | |відпочинку та розваг) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |L |Землі державного управління | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі оборони | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |M |Землі освіти | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |N |Землі охорони здоров'я та | |<br>| | |соціальної допомоги | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |Q |Землі екстериторіальної | |<br>| | |діяльності | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>|Землі |I60 |Землі наземного і підземного | 1,0 |<br>|транспорту, | |транспорту (землі шляхів, | |<br>|зв'язку | |землі автомобільного, | |<br>| | |залізничного, трамвайного і | |<br>| | |тролейбусного, | |<br>| | |трубопровідного транспорту, | |<br>| | |землі метрополітену) | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |I 61 |Землі водного транспорту | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |I 62 |Землі авіаційного транспорту | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |I 63 |Допоміжні транспортні послуги | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |I 64 |Землі пошти та зв'язку | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>|Землі |Е |Землі виробництва | 0,65 |<br>|технічної | |електроенергії та газу | |<br>|інфраструкту-| |------------------------------| |<br>|ри | |Землі виробництва та | |<br>| | |розподілення тепла | |<br>| | |------------------------------| |<br>| | |Землі збору, очищення та | |<br>| | |розподілення води | |<br>| |-------+------------------------------| |<br>| |О |Землі підприємств, що | |<br>| | |здійснюють асенізацію, | |<br>| | |прибирання вулиць та обробки | |<br>| | |відходів | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>|Інші землі | |Землі зелених насаджень (землі| 0,5 |<br>| | |зелених насаджень загального | |<br>| | |та спеціального користування) | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі кладовищ та крематоріїв | 0,5 |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі природно-заповідного та | 0,5 |<br>| | |іншого природоохоронного | |<br>| | |призначення | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі оздоровчого та | 0,5 |<br>| | |рекреаційного призначення (за | |<br>| | |винятком земель, віднесених до| |<br>| | |категорії О92.7) | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі історико-культурного | 0,5 |<br>| | |призначення | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі лісового господарства і | 0,5 |<br>| | |пов'язані з ним послуги | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі під водою, у тому числі:| |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |з площею акваторії до 50 га | 0,5 |<br>| | |включно | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>| Інші землі | |з площею акваторії | 0,4 |<br>| | |від 50,1 га до 100 га включно | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |з площею акваторії | 0,3 |<br>| | |від 100,1 га до 150 га включно| |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |з площею акваторії | 0,2 |<br>| | |від 150,1 га до 200 га включно| |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |з площею акваторії | 0,1 |<br>| | |від 200,1 га і більше | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі запасу та резервного | 0,5 |<br>| | |фонду | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Землі, зайняті поточним та | 0,5 |<br>| | |відведені під майбутнє | |<br>| | |будівництво | |<br>| |-------+------------------------------+-----------|<br>| | |Інші відкриті (незабудовані) | 0,1 |<br>| | |землі в межах населеного | |<br>| | |пункту | |<br>|-------------+-------+------------------------------+-----------|<br>|Землі | |Розрахунково | |<br>|змішаного | | | |<br>|використання | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Таблиця 1.2<br> <br> <br> КОЕФІЦІЄНТИ,<br> які характеризують чисельність населення,<br> географічне положення, адміністративний статус<br> населених пунктів та їх господарські функції<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N | Тип міст за адміністративним | Чисельність | Значення |<br>|з/п | статусом та господарськими | населення | коефіцієнта |<br>| | функціями | (тис. чол.) | |<br>|----+------------------------------+-------------+--------------|<br>|1 |Міста обласного | 20,0 - 49,9 | 1,2 |<br>| |підпорядкування, які виконують| | |<br>| |переважно промислові, | | |<br>| |транспортні та | | |<br>| |курортно-рекреаційні функції, | | |<br>| |переважно центри | | |<br>| |адміністративних районів | | |<br>|----+------------------------------+-------------+--------------|<br>|2 |Міста обласного | 50,0 - 99,9 | 1,4 |<br>| |підпорядкування - промислові, | | |<br>| |промислово-транспортні , | | |<br>| |оздоровчо-курортні центри, | | |<br>| |переважно центри | | |<br>| |адміністративних районів | | |<br>|----+------------------------------+-------------+--------------|<br>|3 |Міста обласного |100,0 - 249,9| 1,6 |<br>| |підпорядкування - | | |<br>| |багатогалузеві промислові або | | |<br>| |великі курортні центри, | | |<br>| |переважно центри областей | | |<br>|----+------------------------------+-------------+--------------|<br>|4 |Місто загальнодержавного |250,0 - 499,9| 2,0 |<br>| |значення Севастополь, столиця | | |<br>| |Автономної Республіки Крим | | |<br>| |Сімферополь і міста обласного | | |<br>| |підпорядкування - | | |<br>| |багатогалузеві промислові, а | | |<br>| |також адміністративні і | | |<br>| |культурні центри, переважно | | |<br>| |центри областей | | |<br>|----+------------------------------+-------------+--------------|<br>|5 |Багатофункціональні міста |500,0 - 999,9| 2,5 |<br>| |обласного підпорядкування, | | |<br>| |крупні адміністративні, | | |<br>| |наукові, економічні, | | |<br>| |організаційні і культурні | | |<br>| |центри, переважно центри | | |<br>| |областей | | |<br>|----+------------------------------+-------------+--------------|<br>|6 |Столиця України - місто Київ, |1000,0 і вище| 3,0 |<br>| |центри областей - | | |<br>| |багатофункціональні міста | | |<br>| |обласного підпорядкування - | | |<br>| |найкрупніші адміністративні, | | |<br>| |наукові, економічні, | | |<br>| |організаційні і культурні | | |<br>| |центри | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Таблиця 1.3<br> <br> <br> КОЕФІЦІЄНТИ,<br> які враховують місце розташування населених<br> пунктів у приміських зонах великих міст<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Чисельність населення | Значення коефіцієнта |<br>| міст-центрів (тис. чол.) | |<br>|--------------------------------+-------------------------------|<br>| 100,0-249,9 | 1,1 |<br>|--------------------------------+-------------------------------|<br>| 250,0-499,9 | 1,2 |<br>|--------------------------------+-------------------------------|<br>| 500,0-999,9 | 1,3 |<br>|--------------------------------+-------------------------------|<br>| 1000,0-1999,9 | 1,5 |<br>|--------------------------------+-------------------------------|<br>| 2000,0 і більше | 1,8 |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Таблиця 1.4<br> <br> <br> КОЕФІЦІЄНТИ,<br> які застосовуються для населених<br> пунктів, що мають статус курортів*<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Розміщення населених пунктів, | Значення |<br>| що мають статус курортів | коефіцієнта |<br>|-------------------------------------------------+--------------|<br>|на Південному узбережжі Криму | 3,0 |<br>|-------------------------------------------------+--------------|<br>|на Південно-східному узбережжі Криму | 2,5 |<br>|-------------------------------------------------+--------------|<br>|на Західному узбережжі Криму | 2,2 |<br>|-------------------------------------------------+--------------|<br>|на Чорноморському узбережжі Миколаївської, | 2,0 |<br>|Одеської та Херсонської областей | |<br>|-------------------------------------------------+--------------|<br>|у гірських та передгірних районах Закарпатської, | 2,3 |<br>|Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької | |<br>|областей | |<br>|-------------------------------------------------+--------------|<br>|в інших курортних населених пунктах | 1,5 |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>_______________<br> * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України<br>від 28 грудня 1996 року N 1576 ( <A HREF="26998">1576-96-п</A> ) "Про затвердження<br>переліку населених пунктів, віднесених до курортних".<br> <br> <br> Таблиця 1.5<br> <br> <br> КОЕФІЦІЄНТИ,<br> які враховують місце розташування населених<br> пунктів у зонах радіоактивного забруднення внаслідок<br> Чорнобильської катастрофи*<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|Розміщення населених пунктів у зонах| Значення коефіцієнта |<br>| радіоактивного забруднення | |<br>|------------------------------------+---------------------------|<br>|1. Зона відчуження | 0,5 |<br>|------------------------------------+---------------------------|<br>|2. Зона безумовного (обов'язкового) | 0,6 |<br>|відселення | |<br>|------------------------------------+---------------------------|<br>|3. Зона гарантованого добровільного | 0,80 |<br>|відселення | |<br>|------------------------------------+---------------------------|<br>|4. Зона посиленого радіоекологічного| 0,90 |<br>|контролю | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>_______________<br> * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР<br>від 23 липня 1991 року N 106 ( <A HREF="2976">106а-91-п</A>, <A HREF="2967">106б-91-п</A> )<br>"Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР<br>про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий<br>режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок<br>Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист<br>громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",<br>зі змінами.<br> <br> <br> Таблиця 1.6<br> <br> <br> ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ,<br> які враховують ступінь містобудівної<br> цінності території в межах населених пунктів (Км2)<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Групи населених пунктів | Граничні значення коефіцієнтів |<br>| з чисельністю населення |----------------------------------|<br>| (тис. чол.) | максимальні | мінімальні |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|до 20 | 1,5 | 0,75 |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|від 20 до 50 | 1,5-2,0 | 0,50 |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|від 50 до 100 | 2,0-2,5 | 0,40 |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|від 100 до 250 | 2,5-3,0 | 0,35 |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|від 250 до 500 | 3,0-3,5 | 0,30 |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|від 500 до 1000 | 3,5-4,0 | 0,25 |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|від 1000 до 2000 | 4,0-5,0 | 0,20 |<br>|-----------------------------+-------------------+--------------|<br>|понад 2000 | 5,0-7,0 | 0,15 |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Таблиця 1.7<br> <br> <br> ЛОКАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ<br> на місцеположення земельної ділянки в межах<br> економіко-планувальної зони<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Назва | Назва локальних факторів | Значення |<br>| рентоутво- | | коефіцієнтів |<br>| рювальних | | |<br>| факторів | | |<br>|------------+---------------------------------+-----------------|<br>| 1 | 2 | 3 |<br>|------------+---------------------------------+-----------------|<br>|Функціо- |Місцезнаходження земельної | 1,04-1,2 |<br>|нально- |ділянки в зоні пішохідної | |<br>|планувальні |доступності до громадських | |<br>|фактори |центрів | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні магістралей підвищеного | 1,05-1,2 |<br>| |містоформувального значення | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні пішохідної доступності | 1,04-1,15 |<br>| |швидкісного міського та | |<br>| |зовнішнього пасажирського | |<br>| |транспорту | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні пішохідної доступності до | 1,04-1,15 |<br>| |національних, зоологічних та | |<br>| |дендрологічних парків, | |<br>| |парків-пам'яток садово-паркового | |<br>| |мистецтва, ботанічних садів, | |<br>| |заказників, заповідних урочищ, | |<br>| |пам'яток природи, курортів, | |<br>| |парків, лісопарків, лісів, | |<br>| |зелених зон, пляжів | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у прирейковій зоні (ділянка, | 1,04-1,10 |<br>| |розташована або примикає до | |<br>| |відводу залізниці, має під'їзну | |<br>| |залізничну колію) | |<br>|------------+---------------------------------+-----------------|<br>|Інженерно- |Земельна ділянка, що примикає до | 0,90-0,95 |<br>|інфраструк- |вулиці без твердого покриття | |<br>|турні |---------------------------------+-----------------|<br>|фактори |не забезпечена централізованим | 0,90-0,95 |<br>| |водопостачанням | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |не забезпечена каналізацією | 0,90-0,95 |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |не забезпечена централізованим | 0,90-0,95 |<br>| |теплопостачанням | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |не забезпечена централізованим | 0,90-0,95 |<br>| |газопостачанням | |<br>|------------+---------------------------------+-----------------|<br>|Інженерно- |Місцезнаходження земельної | 0,85-0,90 |<br>|геологічні |ділянки в межах території, | |<br>| фактори |що має схил поверхні понад 20% | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |На ґрунтах з несучою спроможністю| 0,85-0,95 |<br>| |менше 1,0 кг/кв.см при потужності| |<br>| |понад два метри | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні залягання ґрунтових вод | 0,90-0,95 |<br>| |менше 3 м | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні затоплення паводком понад | 0,90-0,95 |<br>| |4% забезпеченості (шар затоплення| |<br>| |понад два метри) | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні значної заболоченості з | 0,90-0,95 |<br>| |ґрунтовим живленням, що важко | |<br>| |осушується | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні небезпечних геологічних | 0,75-0,90 |<br>| |процесів (зсуви, карст, яружна | |<br>| |ерозія - яри понад 10 м, штучні | |<br>| |підземні виробки - катакомби, | |<br>| |підроблені території, провали та | |<br>| |значні тріщини у земній корі, у | |<br>| |тому числі з виходом метану на | |<br>| |поверхню) | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |на намивних (насипних) територіях| 1,02-1,07 |<br>|------------+---------------------------------+-----------------|<br>|Історико- |Місцезнаходження земельної | 1,08-1,20 |<br>|культурні |ділянки в межах заповідної | |<br>|фактори |території | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні регулювання забудови | 1,07-1,11 |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні історичного ландшафту, що | 1,06-1,12 |<br>| |охороняється | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у зоні охорони поодиноких | |<br>| |пам'яток | 1,06-1,12 |<br>|------------+---------------------------------+-----------------|<br>|Природно- |Місцезнаходження земельної | 1,07-1,11 |<br>|ландшафтні |ділянки в межах території | |<br>| фактори |природоохоронного призначення | |<br>| |(національних, зоологічних та | |<br>| |дендрологічних парків, | |<br>| |парків-пам'яток | |<br>| |садово-паркового мистецтва, | |<br>| |ботанічних садів, заказників, | |<br>| |заповідних урочищ, пам'яток | |<br>| |природи) | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у межах території оздоровчого | 1,06-1,10 |<br>| |призначення (курортів та округів | |<br>| |санітарної охорони) | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у межах території рекреаційного | 1,05-1,09 |<br>| |призначення (земель туризму та | |<br>| |відпочинку, парків та зелених | |<br>| |зон) | |<br>|------------+---------------------------------+-----------------|<br>|Санітарно- |Місцезнаходження земельної | 0,80-0,96 |<br>|гігієнічні |ділянки | |<br>| фактори |*у санітарно-захисній зоні | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |у водоохоронній зоні | 1,02-1,05 |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |*у зоні обмеження забудови за | 0,80-0,95 |<br>| |ступенем забруднення атмосферного| |<br>| |повітря | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |*у зоні обмеження забудови за | 0,90-0,95 |<br>| |рівнем напруження | |<br>| |електромагнітного поля | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |*у зоні перевищення припустимого | 0,90-0,97 |<br>| |рівня шуму від залізниці, | |<br>| |автодоріг, електропідстанцій та | |<br>| |аеродромів | |<br>| |---------------------------------+-----------------|<br>| |*в ареалі забруднення ґрунтів | 0,90-0,95 |<br>| |(важкі метали), на територіях, | |<br>| |зайнятих породними відвалами і | |<br>| |териконами | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>_______________<br> *Застосовуються для земельних ділянок, на яких розташовані<br>виробничі та інші об'єкти, які не є джерелами відповідного виду<br>забруднення.<br> <br> Начальник Управління ринку<br> та оцінки земель, розмежування<br> земель державної та комунальної<br> власності Держкомзему С.М.Горбатович<br> <br> <br> Додаток 2<br> до розділу 4 Порядку<br> <br> <br> ВИТЯГ<br> з технічної документації про нормативну<br> грошову оцінку земельної ділянки<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|Назва земельної ділянки |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Місцезнаходження |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Власник (користувач) |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Місцезнаходження власника (користувача) |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Площа земельної ділянки, кв. м |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Середня вартість земельної ділянки, грн/кв. м |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Економіко-планувальна зона |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Коефіцієнт Км2 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Локальні коефіцієнти на місцезнаходження земельної ділянки у |<br>|межах економіко-планувальної зони |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Сукупний коефіцієнт Км3 |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Коефіцієнт Кф |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки К(і) |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Нормативна грошова оцінка кв. м земельної ділянки під забудовою,|<br>|грн |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Площа земельної ділянки під забудовою, кв. м |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Нормативна грошова оцінка земельної ділянки під забудовою, грн |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Сільськогосподарські угіддя |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Вартість 1 га, грн |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Площа, га |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, грн |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|_____________________________________________________ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Усього щодо забудованих земель та сільськогосподарських угідь |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Загальна площа земель, кв. м |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Довідку склав ______________________________________________ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Довідку перевірив ____________________________________________ |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|М.П. ________________ Дата _______________ |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Начальник Управління<br> ринку та оцінки земель,<br> розмежування земель державної<br> та комунальної власності С.М.Горбатович</FONT></PRE><br>