О выполнении решения общего заседания научно-технических советов Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре и Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 21 января 2005 N 7/1


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 15.02.2005 N 39<br> <br> { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального <br> господарства <br> N 60 ( <A HREF="246225">v0060667-06</A> ) від 09.03.2006 }<br> <br> Про виконання рішення спільного<br> засідання науково-технічних рад Державного<br> комітету України з будівництва<br> та архітектури і Державного комітету України<br> з питань житлово-комунального<br> господарства від 21 січня 2005 N 7/1<br> <br> <br> За останні роки при проектуванні і будівництві житлових<br>будинків за рахунок різних інвесторів та населення набуває<br>поширення застосування засклених балконів і лоджій при квартирах.<br> <br> Враховуючи актуальність зазначеного питання та відсутність у<br>чинних нормативних документах з проектування житлових будинків<br>(СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания") визначення термінів "засклена<br>лоджія" і "засклений балкон" та порядку зарахування їх площ до<br>загальної площі квартир, а також згідно з рішенням спільного<br>засідання науково-технічних рад Державного комітету України з<br>будівництва та архітектури і Державного комітету України з питань<br>житлово-комунального господарства від 21 січня 2005 N 7/1<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. До введення в дію з другого півріччя 2005 р. нової<br>редакції ДБН "Житлові будинки. Основні положення", хваленої<br>рішенням науково-технічної ради Держбуду від 10.12.2004<br>N 69 ( <A HREF="191567">vr069509-04</A> ) при прийнятті в експлуатацію житлових<br>будинків, проектною документацією яких передбачено засклення<br>лоджій і балконів, прирівнювати їх за призначенням до "веранд" та<br>"холодних комор" згідно зі СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"<br>(додаток 2 обов'язковий) і включати їх площу до загальної площі<br>квартири з коефіцієнтом 1,0.<br> <br> 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних<br>систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення<br>(Авдієнко О.П.) та ВАТ "КиївЗНДІЕП" (Шевельов В.Б.) при<br>коригуванні ДБН "Житлові будинки. Основні положення"<br>( <A HREF="191567">vr069509-04</A> ) за результатами громадського обговорення<br>передбачити визначення термінів "засклений балкон" і "засклена<br>лоджія" та встановити порядок їх зарахування до загальної площі<br>квартир.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Ю.Казмірука.<br> <br> Голова Комітету В.Череп</FONT></PRE><br>