МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

06.05.2006 N 160


Про прийняття державних будівельних норм
ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування
СНиП 2.05.03-85

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства
N 378 ( v0378667-06 ) від 16.11.2006 }З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі та з урахуванням рішення науково-технічної ради Мінбуду
України від 30 березня 2006 року N 20 ( vr020667-06 ) "Про проект
ДБН В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила
проектування" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити з наданням чинності з 1 лютого 2007 року ДБН
В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила
проектування". { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
N 378 ( v0378667-06 ) від 16.11.2006 }

2. З набуттям чинності ДБН В.2.3-14:2006 вважати таким, що не
застосовується з 1 лютого 2007 року на території України, СНиП
2.05.03-84* "Мосты и трубы. Правила проектирования". { Пункт 2 в
редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства N 378 ( v0378667-06 ) від
16.11.2006 }

3. Доручити Державному дорожньому науково-дослідному
інституту ім. Шульгіна (П.Коваль) видання та розповсюдження
державного будівельного стандарту, зазначеного у п. 1 цього
наказу, відповідно до угоди, укладеної з ДП "Укрархбудінформ"
(В.Чеснок), за умови використання одержаних від реалізації цього
будівельного стандарту коштів на виконання робіт зі
стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону
України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).

4. Державному дорожньому науково-дослідному інституту
ім. Шульгіна надати обов'язковий безоплатний типографського
видання примірник ДБН В.2.3-14:2006 одержувачам, визначеним
постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння
обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608
( 608-2002-п ).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.Беркуту.

Т.в.о. Міністра А.Беркута