МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

03.08.2007 N 134


Про організацію виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р.
"Про питання прийняття рішення щодо проведення
додаткових емісій акцій, їх викупу державою
або внесення додаткових вкладів до статутних
капіталів господарських товариств"


З метою забезпечення ефективної реалізації повноважень
Міністерства в сфері управління об'єктами державної власності, на
підставі Закону України від 21.09.2006 р. N 185-V ( 185-16 ) "Про
управління об'єктами державної власності" Н А К А З У Ю:

1. В разі необхідності проведення додаткових емісій акцій в
акціонерних товариствах та викупу цих акцій державою, внесення
додаткових вкладів до статутних капіталів товариств з обмеженою
відповідальністю, керівникам структурних підрозділів, керівникам
державних підприємств, що відносяться до сфери управління
Міністерства, забезпечити дотримання Порядку прийняття рішення
щодо проведення додаткових емісій акцій, їх викупу державою або
внесення додаткових вкладів до статутних капіталів господарських
товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
06.06.2007 р. N 797 ( 797-2007-п ).

2. Департаменту інформаційного і господарського забезпечення
та управління майном (Рюмшин С.М.) забезпечити:
доведення зазначеної постанови Кабінету Міністрів України до
відома та керівництва в роботі державних підприємств, установ,
організацій, що відносяться до сфери управління Міністерства;
розміщення цього наказу на офіційному сайті Міністерства
(www.minregionbud.gov.ua).

3. Управлінню економічних відносин та розвитку будівельної
діяльності (Шарапова Т.О.) забезпечити доведення зазначеної
постанови Кабінету Міністрів України до відома та керівництва в
роботі державних будівельних корпорацій "Укрбуд",
"Укрмонтажспецбуд", "Укртрансбуд" стосовно господарських
товариств, що входять до їх складу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Соловкова Ю.П.

Міністр В.Г.Яцуб