ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Н А К А З

31.10.2007 N 604


Про підготовку дорожніх організацій
до пропуску льодоходу та весняної
повені 2008 року


З метою забезпечення своєчасної підготовки до пропуску
льодоходу і повені, вжиття необхідних заходів для захисту штучних
споруд та інших об'єктів на автомобільних дорогах Н А К А З У Ю:

1. Керівникам служб автомобільних доріг та дочірніх
підприємств ДАК "Автомобільні дороги України":

1.1. Розробити та затвердити плани організаційних і
практичних заходів щодо дій під час пропуску льодоходу, весняної
повені та осінньо-зимових дощових паводків у 2007-2008 роках з
урахуванням досвіду минулих років.

1.2. До 20.11.2007:
закінчити технічний огляд штучних споруд на ріках та усунути
дефекти, які загрожують їх цілісності під час повені та льодоходу.
Особливу увагу приділити об'єктам, пошкодженим минулорічними
повенями, а також будівництво, реконструкцію або капітальний
ремонт яких на період проходження повені не буде завершено
повністю;
виконати розчищення водопропускних труб та русел на підходах
до них від наносів і сторонніх предметів;
усунути дефекти в насипу і проїзній частині над трубами і в
конструкції труб;
створити оперативні штаби з безпечного пропуску льодоходу і
повені, розробити регламент їх роботи, детальні скоординовані
плани дій, чітко визначивши необхідні заходи, виконавців, джерела
матеріального і фінансового забезпечення та призначити
відповідальних керівників робіт з пропуску льодоходу та повені
2008 року.

1.3. До 01.12.2007:
налагодити систематичний зв'язок з обласними постійними
комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, гідрометеорологічними станціями та іншими
відповідальними службами з метою оперативного отримання прогнозу
погоди, відомостей про стан річок свого та сусідніх регіонів для
своєчасного реагування та вжиття відповідних заходів;
провести спеціальні навчання та інструктажі з техніки безпеки
згідно із затвердженими планами. Забезпечити безумовне дотримання
правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною
загрозою для життя людей;
підготувати та подати до Укравтодору перелік мостів, що
підлягають захисту від льодоходу та весняної повені 2008 року за
допомогою вибухових робіт, згідно з додатком 1.

1.4. До 01.02.2008:
забезпечити резерв матеріально-технічних засобів, необхідних
для безпечного пропуску льодоходу та весняної повені 2008 року,
згідно з переліком, наведеним у додатку 2;
укласти угоди зі з'єднаннями та частинами Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, іншими
спеціалізованими організаціями по захисту мостів за допомогою
вибухових робіт.

1.5. Для організації успішного пропуску льодоходу та повені,
проведення ремонтних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків
льодоходу та повені, забезпечити підготовку бригад робітників,
транспортних засобів, будівельних матеріалів, інструментів тощо.

1.6. Під час проведення робіт забезпечити робітників
побутовими приміщеннями, організувати їх харчування, підготувати
необхідні плавзасоби, засоби освітлення, стаціонарні та рухомі
засоби зв'язку і т.ін.

1.7. На період проходження льодоходу та повені забезпечити
цілодобове чергування відповідальних працівників, провести серед
них інструктаж щодо дій в надзвичайних ситуаціях. У разі
виникнення надзвичайних ситуацій доповідати негайно
(тел. 287-11-40, тел./факс 287-42-18, 287-54-00, 287-72-00,
287-24-05).

1.8. Встановити в усіх підвідомчих виробничих підрозділах
постійний контроль за ходом підготовки до пропуску льодоходу і
повені.

1.9. До 20.01.2008 подати Укравтодору інформацію про
виконання цього наказу.

2. Відділу інформаційно-технічного забезпечення
ДП "Укрдорзв'язок" (Косик С.Й.) забезпечити оперативний прийом,
обробку та аналіз інформації, що надходить, своєчасно інформувати
керівництво та відповідні підрозділи Укравтодору.

3. Департаменту автомобільних доріг (Сухоносов О.В.)
забезпечити загальну координацію робіт з пропуску льодоходу і
весняної повені 2008 року та налагодити зв'язок з цих питань з МНС
та Держкомгідрометом.
Організувати проведення перевірок готовності господарств до
весняної повені 2008 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Мездріна М.Г.

Голова В.Ф.Демішкан


Додаток 1
до наказу Укравтодору
31.10.2007 N 604


ПЕРЕЛIК МОСТIВ,
що підлягають захисту від льодоходу та весняної
повені 2008 року за допомогою вибухових робіт


------------------------------------------------------------------
¦п/п¦ Місцезнаходження ¦Характерис-¦ Назва ¦Назва та адреса¦
¦ ¦ об'єкта, який ¦ тика та ¦річок, озер¦організації, що¦
¦ ¦ підлягає захисту в ¦ розміри ¦водосховищ ¦укладає договір¦
¦ ¦ період льодоходу ¦ мосту ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до наказу Укравтодору
31.10.2007 N 604


ОБСЯГИ РЕЗЕРВУ
матеріально-технічних засобів, що необхідні
для безпечного пропуску весняної повені
2008 року


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Назва ¦ Кількість мостів під ¦Ремонт ¦ Роботи по ¦ Матеріали ¦Iнстру-¦ Плавзасоби ¦ Зв'язок ¦
¦ госпо-¦ охороною ¦ опор ¦укріпленню,¦ ¦ мент, ¦ ¦ ¦
¦дарства¦-------------------------¦мостів,¦ кв.м ¦--------------------------¦ шт. ¦--------------+------------¦
¦ ¦Всьо-¦Вели-¦Серед-¦Малих,¦ шт. ¦ ¦Камінь,¦Ліс, ¦Трос,¦Мішки,¦ ¦Човни,¦Катери,¦Рухо-¦Стаці-¦
¦ ¦ го, ¦ ких,¦ ніх, ¦ шт. ¦ ¦ ¦куб.м ¦куб.м¦ м ¦ шт. ¦ ¦ шт. ¦ шт. ¦мий, ¦ онар ¦
¦ ¦ шт. ¦ шт. ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ шт. ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------