МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

21.01.2008 N 23


Про прийняття національного стандарту


З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради
Мінрегіонбуду від 24 грудня 2007 року N 114 ( vr114661-07 )
Н А К А З У Ю:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2008 року ДСТУ Б
В.2.2-19:2007 "Будинки і споруди. Метод визначення
повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах",
розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних
конструкцій.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) забезпечити державну реєстрацію зазначеного
національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

3. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.):

3.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного
національного стандарту відповідно до замовлень за умови
використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на
виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної
бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 );

3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники зазначеного національного стандарту одержувачам,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.02 р.
N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язкових
примірників документів".

4. Супровід зазначеного національного стандарту доручити
розробнику - Державному науково-дослідному інституту будівельних
конструкцій, базовій організації з науково-технічної діяльності за
визначеним напрямом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.Куйбіда