Об издании печатного средства массовой информации "Інформаційний бюллетень Министерства регионального развития и строительства України"


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 15.04.2008 N 170<br> <br> <br> Про видання друкованого засобу масової інформації<br> "Iнформаційний бюлетень Міністерства регіонального<br> розвитку та будівництва України"<br> <br> <br> З метою висвітлення роботи Міністерства регіонального<br>розвитку та будівництва України щодо забезпечення реалізації<br>державної регіональної політики, політики у сфері будівництва,<br>архітектури та містобудування, на виконання вимог Закону України<br>"Про порядок висвітлення діяльності державної влади та органів<br>місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"<br>( <A HREF="36790">539/97-ВР</A> ), Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо<br>забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади"<br>( <A HREF="108054">683/2002</A> ) та у відповідності з Положенням про Міністерство<br>регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого<br>постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.07 N 750<br>( <A HREF="303708">750-2007-п</A> ) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Визначити, що офіційним друкованим засобом масової<br>інформації Мінрегіонбуду є "Iнформаційний бюлетень Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України" (далі -<br>"Iнформаційний бюлетень"), що видається Державним підприємством<br>"Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.) - офіційним видавцем<br>інформаційного документа Міністерства.<br> <br> 2. Затвердити Положення про "Iнформаційний бюлетень<br>Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" в<br>редакції згідно з додатком 1.<br> <br> 3. Затвердити склад редакційної колегії "Iнформаційного<br>бюлетеня" згідно з додатком 2.<br> <br> 4. Керівникам структурних підрозділів - членам редакційної<br>колегії забезпечити щомісячно до 1 числа наступного місяця надання<br>секретарю редакційної колегії матеріалів до чергового<br>"Iнформаційного бюлетеня".<br> <br> 5. Визначити Організаційний відділ Адміністративного<br>департаменту відповідальним за організацію розповсюдження<br>"Iнформаційного бюлетеня" у структурних підрозділах Міністерства в<br>кількості 25 примірників, що безкоштовно передаються<br>ДП "Укрархбудінформ".<br> <br> 6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і<br>організацій сфери управління Мінрегіонбуду здійснити передплату<br>оптимально необхідної кількості "Iнформаційного бюлетеня" в<br>ДП "Укрархбудінформ".<br> <br> 7. Визнати такими, що втратили чинність накази Держбуду<br>України від 14.03.01 N 56 "Питання Iнформаційного бюлетеня<br>Держбуду України" та Мінбуду від 20.04.06 N 134 "Про видання<br>Iнформаційних бюлетенів Мінбуду України".<br> <br> 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на<br>заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних<br>обов'язків.<br> <br> Міністр В.Куйбіда<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 15.04.2008 N 170<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про "Iнформаційний бюлетень<br> Міністерства регіонального розвитку<br> та будівництва України"<br> <br> <br> I. Загальні положення<br> <br> 1.1. Це положення визначає організаційно-фінансові засади<br>підготовки, видання та розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня<br>Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"<br>(далі - "Iнформаційний бюлетень").<br> <br> 1.2. "Iнформаційний бюлетень" - офіційне видання Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України, через яке<br>Міністерство відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення<br>діяльності органів державної влади та органів місцевого<br>самоврядування в Україні засобами масової інформації"<br>( <A HREF="36790">539/97-ВР</A> ) інформує підприємства, організації і установи,<br>місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування,<br>громадські організації та окремих громадян про свою діяльність.<br> <br> 1.3. В "Iнформаційному бюлетені" у повному обсязі друкуються<br>тексти наказів Мінрегіонбуду України (крім тих, що мають<br>внутрішній характер), рішення колегії, науково-технічної та<br>науково-методичної рад, громадської ради, інших дорадчих органів,<br>Державної архітектурно-будівельної інспекції, листи нормативного<br>та організаційно-технічного змісту, інша довідкова та аналітична<br>інформація з питань діяльності Мінрегіонбуду.<br> <br> 1.4. Публікація в "Iнформаційному бюлетені" є офіційним<br>оприлюдненням рішень Мінрегіонбуду, які відповідно до Положення<br>про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України<br>( <A HREF="303708">750-2007-п</A> ), є обов'язковими для виконання центральними та<br>місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого<br>самоврядування, підприємствами, установами і організаціями<br>незалежно від форм власності та громадянами.<br> <br> 1.5. Періодичність видання "Iнформаційного бюлетеня" -<br>щомісяця.<br> З метою більш повного висвітлення окремих напрямів діяльності<br>Мінрегіонбуду можуть друкуватися додаткові тематичні (спеціальні)<br>випуски "Iнформаційного бюлетеня".<br> <br> II. Організаційні засади підготовки, видання<br> та розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня"<br> <br> 2.1. Підготовка матеріалів до "Iнформаційного бюлетеня"<br>здійснюється редакційною колегією, яка утворюється наказом<br>Мінрегіонбуду.<br> <br> 2.2. Редакційну колегію очолює голова редакційної колегії -<br>головний редактор "Iнформаційного бюлетеня".<br> <br> 2.3. Головний редактор:<br> - вносить пропозиції щодо складу редакційної колегії;<br> - визначає структуру "Iнформаційного бюлетеня" та перелік<br>матеріалів для публікації;<br> - розподіляє обов'язки та функції між членами редколегії;<br> - відповідає за зміст, повноту і достовірність матеріалів,<br>які публікуються в бюлетені;<br> - організовує підготовку, видання та розповсюдження<br>спеціальних випусків бюлетеня;<br> - відповідає за дотримання термінів підготовки необхідних<br>матеріалів;<br> - організовує формування комп'ютерного макету "Iнформаційного<br>бюлетеня".<br> <br> 2.4. Не пізніше 7 числа кожного місяця комп'ютерний макет<br>"Iнформаційного бюлетеня" разом з підписаним головним редактором<br>до друку текстом на паперовому носії та в електронному вигляді<br>передається до Державного підприємства "Укрархбудінформ".<br> <br> 2.5. Періодичні та спеціальні видання "Iнформаційного<br>бюлетеня" здійснює Державне підприємство "Укрархбудінформ".<br> <br> 2.6. Розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня" здійснюється<br>Державним підприємством "Укрархбудінформ" безпосередньо, а також<br>через мережу ДП "Преса" на інших розповсюджувачів.<br> <br> 2.7. Працівники Мінрегіонбуду - члени редколегії - здійснюють<br>роботу з підготовки матеріалів до "Iнформаційного бюлетеня" у<br>позаробочий час.<br> <br> III. Фінансові засади підготовки, видання<br> та розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня"<br> <br> 3.1. Фінансування робіт з підготовки, видання та<br>розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня" здійснюється за рахунок<br>коштів, отриманих від передплати на "Iнформаційний бюлетень", а<br>також коштів підприємств, установ і організацій за розміщення<br>наданої ними інформації в бюлетені, інші не заборонені законом<br>витоки.<br> <br> 3.2. Передплата на "Iнформаційний бюлетень" здійснюється<br>безпосередньо Державним підприємством "Укрархбудінформ", іншими<br>розповсюджувачами періодичних видань.<br> <br> 3.3. Віртість передплати визначається з урахуванням<br>прогнозних показників тиражу та витрат на підготовку, видання та<br>розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня".<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 15.04.2008 N 170<br> <br> <br> СКЛАД<br> редакційної колегії "Iнформаційного бюлетеня<br> Міністерства регіонального розвитку<br> та будівництва України"<br> <br> <br> 1. БЕРКУТА Анатолій Всеволодович - заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України, головний редактор,<br>голова редакційної колегії<br> <br> 2. ТКАЧУК Анатолій Федорович - заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України, заступник головного<br>редактора, заступник голови редакційної колегії<br> <br> 3. АВДIЄНКО Олександр Петрович - начальник Управління<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем, заступник<br>головного редактора<br> <br> 4. СМОРОДИНА Любов Володимирівна - головний спеціаліст<br>Організаційного відділу Адміністративного департаменту, секретар<br>редакційної колегії<br> <br> 5. ЛЮТА Валентина Михайлівна - головний спеціаліст Відділу<br>організаційно-аналітичного забезпечення Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції, випускаючий редактор<br> <br> Члени редакційної колегії:<br> <br> 6. БАРЗИЛОВИЧ Дмитро Владиславович - начальник Управління<br>технічного регулювання у будівництві<br> <br> 7. ГАНУЩАК Юрій Iванович - директор Департаменту місцевого<br>самоврядування та адміністративно-територіального реформування<br> <br> 8. ГУБЕНЬ Петро Iванович - начальник Управління<br>ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві<br> <br> 9. КОВАЛЕНКО Олег Миколайович - в.о. начальника Сектора з<br>підготовки фінальної частини чемпіонату Європи "Євро-2012"<br> <br> 10. КОТОВА Людмила Миколаївна - начальник Відділу наукового<br>розвитку<br> <br> 11. ЛЯШЕНКО Ольга Iванівна - в.о. начальника Управління<br>правової та законопроектної роботи<br> <br> 12. МАЙСТЕРЧУК Тетяна Петрівна - начальник Управління<br>реконструкції забудови, реставрації та збереження історичної<br>спадщини<br> <br> 13. НЕПОМНЯЩИЙ Олександр Михайлович - начальник Управління<br>розробки та реалізації державних житлових програм<br> <br> 14. ОСЯЄВА Ніна Василівна - начальник Відділу кадрів<br> <br> 15. ПАРАСЮК Iгор Львович - директор Адміністративного<br>департаменту<br> <br> 16. ПIДДУБНА Iрина Григорівна - заступник начальника<br>Управління планування забудови територій<br> <br> 17. ПОРАЙКО Микола Васильович - директор Департаменту<br>управління майном, відомчого контролю та аудиту<br> <br> 19. СОКОЛОВА Тетяна Анатоліївна - директор<br>Фінансово-економічного департаменту<br> <br> 20. СТРОНСЬКИЙ Василь Тарасович - директор Департаменту<br>міжрегіональної взаємодії, зв'язків з органами влади та<br>громадськістю<br> <br> 21. ТОЛКОВАНОВ В'ячеслав Вікторович - директор Департаменту<br>міжнародного співробітництва, інвестиційного розвитку та з питань<br>європейської інтеграції<br> <br> 22. ФИШКО Євген Олександрович - директор Департаменту<br>регіональної політики<br> <br> 23. ЧЕСНОК Валентин Миколайович - Директор Державного<br>підприємства "Укрархбудінформ"<br> <br> 24. ШАРАПОВА Тамара Олексіївна - начальник Управління<br>економіки та розвитку будівельної діяльності</FONT></PRE><br>