МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

14.04.2008 N 163


Про затвердження плану засідань
президії науково-технічної ради Мінрегіонбуду
на II квартал 2008 року


З метою організації роботи науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити план засідань президії науково-технічної ради
Міністерства на II квартал 2008 року згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів, членам президії
науково-технічної ради, які визначені відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях
президії науково-технічної ради.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ткачука А.Ф.

Міністр В.Куйбіда


Додаток
до наказу Мінрегіонбуду
14.04.2008 N 163


ПЛАН
засідань президії науково-технічної ради
Мінрегіонбуду на II квартал 2008 року


------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Питання ¦ Відповідальні за ¦ Термін подання ¦
¦з/п¦ ¦ підготовку ¦ матеріалів ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Засідання 25 квітня ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 1.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 15 квітня ¦
¦ ¦ДСТУ комплексу ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦"Система проектної ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦документації для ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦будівництва" ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦ 2.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 15 квітня ¦
¦ ¦державних будівельних ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦норм з метою ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦затвердження ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦ 3.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 15 квітня ¦
¦ ¦національних ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦стандартів з метою ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦прийняття ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Розглядається у робочому порядку ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 4.¦Про розгляд уточнених ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦усереднених показників¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦для визначення в ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦складі інвесторської ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦кошторисної ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦документації ¦ ¦ ¦
¦ ¦розрахункової ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудомісткості ¦ ¦ ¦
¦ ¦робіт з виконання ¦ ¦ ¦
¦ ¦будівельно-монтажних ¦ ¦ ¦
¦ ¦робіт у зимовий ¦ ¦ ¦
¦ ¦та літній період ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦ 5.¦Про розгляд зміни ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦N 4 до ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦ВБН Д.2.7-218-045-2002¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦"Відомчі ресурсні ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦кошторисні норми ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦експлуатації ¦ ¦ ¦
¦ ¦будівельних машин і ¦ ¦ ¦
¦ ¦механізмів" ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦ 6.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦стандартів організацій¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦України або відомчих ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦ресурсних кошторисних ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦норм та їх погодження ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦ 7.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦Технічних свідоцтв ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦придатності ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦будівельних виробів ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦для застосування в ¦ ¦ ¦
¦ ¦будівництві ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦ 8.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦Технічних умов та Змін¦технічного ¦ ¦
¦ ¦до Технічних умов на ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦продукцію будівельного¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦призначення з метою ¦ ¦ ¦
¦ ¦погодження ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦ 9.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦відомчих будівельних ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦норм та проектів ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦стандартів організацій¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦України з метою ¦ ¦ ¦
¦ ¦погодження ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Засідання 29 травня ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦10.¦Про розгляд техніко- ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦економічного ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦обґрунтування ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦розвитку автомобільної¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦дороги Київ-Ковель- ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦Ягодин (на Люблін) ¦ ¦ ¦
¦ ¦(М-07) на ділянці ¦ ¦ ¦
¦ ¦км 19+100 - ¦ ¦ ¦
¦ ¦км 505+500, яке ¦ ¦ ¦
¦ ¦затверджується ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кабінетом Міністрів ¦ ¦ ¦
¦ ¦України ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦11.¦Про розгляд техніко- ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦економічного ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦обґрунтування ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦розвитку автомобільної¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦дороги за напрямком ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦Київ-Харків- ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дебальцеве-Iзварине ¦ ¦ ¦
¦ ¦(М-03, М-04), яке ¦ ¦ ¦
¦ ¦затверджується ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кабінетом Міністрів ¦ ¦ ¦
¦ ¦України ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦12.¦Про розгляд техніко- ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦економічного ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦обґрунтування ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦розвитку автомобільної¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦дороги за напрямком ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦Ульяновка-Миколаїв- ¦ ¦ ¦
¦ ¦Херсон- ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноперекопськ- ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сімферополь (М-23, ¦ ¦ ¦
¦ ¦М-14, М-24), яке ¦ ¦ ¦
¦ ¦затверджується ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кабінетом Міністрів ¦ ¦ ¦
¦ ¦України ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦13.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦будівництва, які ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦затверджуються ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦Кабінетом Міністрів ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦України ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦14.¦Про експериментальне ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦будівництво будівель, ¦архітектурно- ¦ ¦
¦ ¦споруд та комплексів ¦конструктивних та ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦інженерних систем ¦ ¦
¦ ¦ ¦будинків і споруд ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦15.¦Про повторний розгляд ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦проекту Містобудівного¦планування та ¦ ¦
¦ ¦кодексу України ¦забудови територій¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦16.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦державних будівельних ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦норм з метою ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦затвердження ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦17.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 19 травня ¦
¦ ¦національних ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦стандартів з метою ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦прийняття ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦18.¦Про розгляд проекту ¦Відділ промислової¦ 19 травня ¦
¦ ¦ДБН (за надходженням) ¦забудови та ¦ ¦
¦ ¦ ¦проблем ЧАЕС ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦19.¦Про розгляд НДР за ¦Департамент ¦ 19 травня ¦
¦ ¦договором Н-5-4-07 ¦місцевого ¦ ¦
¦ ¦від 12.10.07 р. ¦самоврядування та ¦ ¦
¦ ¦"Розроблення Концепції¦адміністративно- ¦ ¦
¦ ¦реформування місцевих ¦територіального ¦ ¦
¦ ¦бюджетів" ¦реформування ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦20.¦Про розгляд НДР за ¦Департамент ¦ 19 травня ¦
¦ ¦договором П-5-5-07 ¦регіональної ¦ ¦
¦ ¦від 12.10.07 р. ¦політики ¦ ¦
¦ ¦"Розроблення ¦ ¦ ¦
¦ ¦методичних засад ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового забезпечення¦ ¦ ¦
¦ ¦удосконалення ¦ ¦ ¦
¦ ¦реалізації державної ¦ ¦ ¦
¦ ¦регіональної політики"¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Розглядається у робочому порядку ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦21.¦Про розгляд СОУ ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦Д.1.2-02495431- ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦001:2008 "Нормативи ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦витрат праці для ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦визначення вартості ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦робіт з оцінки ¦ ¦ ¦
¦ ¦технічного стану та ¦ ¦ ¦
¦ ¦експлуатації ¦ ¦ ¦
¦ ¦придатності ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкцій будівель ¦ ¦ ¦
¦ ¦і споруд" ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦22.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦стандартів організації¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦України та відомчих ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦ресурсних кошторисних ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦норм та їх погодження ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦23.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦Технічних свідоцтв ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦придатності ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦будівельних виробів ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦для застосування в ¦ ¦ ¦
¦ ¦будівництві ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦24.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦Технічних умов та Змін¦технічного ¦ ¦
¦ ¦до Технічних умов на ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦продукцію будівельного¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦призначення з метою ¦ ¦ ¦
¦ ¦погодження ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦25.¦Про розгляд ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦проектів відомчих ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦будівельних норм та ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦проектів стандартів ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦організацій України ¦ ¦ ¦
¦ ¦з метою погодження ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Засідання 26 червня ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦26.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 16 червня ¦
¦ ¦будівництва, які ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦затверджуються ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦Кабінетом Міністрів ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦України ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦27.¦Про проект ¦Управління ¦ 16 червня ¦
¦ ¦ДБН В.2.2-...: 200_ ¦архітектурно- ¦ ¦
¦ ¦"Готелі" ¦конструктивних та ¦ ¦
¦ ¦ ¦інженерних систем ¦ ¦
¦ ¦ ¦будинків і споруд ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦28.¦Про розгляд зміни ¦Управління ¦ 16 червня ¦
¦ ¦N 4 до ¦архітектурно- ¦ ¦
¦ ¦ДБН В.2.6-14-95 ¦конструктивних та ¦ ¦
¦ ¦"Покриття будинків ¦інженерних систем ¦ ¦
¦ ¦і споруд" ¦будинків і споруд ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦29.¦Про експериментальне ¦Управління ¦ 16 червня ¦
¦ ¦будівництво будівель, ¦архітектурно- ¦ ¦
¦ ¦споруд та комплексів ¦конструктивних та ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦інженерних систем ¦ ¦
¦ ¦ ¦будинків і споруд ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦30.¦Про розгляд ¦Управління ¦ 16 червня ¦
¦ ¦проектів державних ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦будівельних норм з ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦метою затвердження ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦31.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ 16 червня ¦
¦ ¦національних ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦стандартів з метою ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦прийняття ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦32.¦Про розгляд проекту ¦Відділ промислової¦ 16 червня ¦
¦ ¦ДБН (за надходженням) ¦забудови та ¦ ¦
¦ ¦ ¦проблем ЧАЕС ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Розглядається у робочому порядку ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦33.¦Про розгляд СОУ-Н ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦МПП__________:2008 ¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦"Правила визначення ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦вартості ліквідації ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦гірничорудних ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦підприємств ¦ ¦ ¦
¦ ¦Міністерства ¦ ¦ ¦
¦ ¦промислової ¦ ¦ ¦
¦ ¦політики України" ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦34.¦Про розгляд ресурсних ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦елементних кошторисних¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦норм на будівельні ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦роботи. Дерев'яні ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦конструкції ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦(збірник 10) ДСТУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Б Д.2.2-...-200... ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦35.¦Про розгляд ресурсних ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦елементних кошторисних¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦норм на будівельні ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦роботи. Підлоги ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦(Збірник 11) ДСТУ ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦Б Д.2.2-...-200... ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦36.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦стандартів організації¦ціноутворення, ¦ ¦
¦ ¦України або відомчих ¦експертизи та ¦ ¦
¦ ¦ресурсних кошторисних ¦контролю вартості ¦ ¦
¦ ¦норм та їх погодження ¦у будівництві ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦37.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦Технічних свідоцтв ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦придатності ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦будівельних виробів ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦для застосування в ¦ ¦ ¦
¦ ¦будівництві ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦38.¦Про розгляд проектів ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦Технічних умов та Змін¦технічного ¦ ¦
¦ ¦до Технічних умов на ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦продукцію будівельного¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦призначення з метою ¦ ¦ ¦
¦ ¦погодження ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
¦---+----------------------+------------------+------------------¦
¦39.¦Про розгляд ¦Управління ¦ За надходженням ¦
¦ ¦проектів відомчих ¦технічного ¦ ¦
¦ ¦будівельних норм та ¦регулювання в ¦ ¦
¦ ¦проектів стандартів ¦будівництві ¦ ¦
¦ ¦організацій України ¦ ¦ ¦
¦ ¦з метою погодження ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

Начальник Відділу
наукового розвитку Л.Котова