МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

16.07.2008 N 321

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 556 ( v0556661-08 ) від 02.12.2008 }

Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду
від 18.04.2008 року N 179Відповідно до планових видатків державного бюджету на
2008 рік ( 107-17 ) та у зв'язку з виробничою необхідністю
Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни до додатка до наказу Мінрегіонбуду від
18.04.2008 N 179 ( v0179661-08 ) "Про внесення змін та доповнень
до наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 N 124" згідно з додатком.

2. Iнші положення наказу Мінрегіонбуду від 18.04.2008 N 179
( v0179661-08 ) залишити незмінними.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Беркуту А.В.

Міністр В.С.Куйбіда


Додаток
до наказу Мінрегіонбуду
16.07.2008 N 321


ЗМIНИ
до додатка до наказу Мінрегіонбуду
від 18.04.2008 N 179 ( v0179661-08 )
"Про внесення змін та доповнень до наказу
Мінрегіонбуду від 13.03.2008 N 124"


1. Пункти 70, 71, 72, 77, 78, 93, 99, 100, 148, 175, 194 та
195 виключити.

2. У пункті 87 та 20:
у графі 4 виконавців ВАТ "КиївЗНДIЕП" та ВАТ
"Укрнафтохімпроект" замінити на ДП "Укрдержбудекспертиза".

3. У пункті 210:
у графі 6 число "122,417" замінити на "285,417";
у графі 8 число "122,417" замінити на "285,417".

Заступник начальника Управління
технічного регулювання
у будівництві М.I.Захарчук