ДОДАТОК Д

(довідковий)

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ПІДТОПЛЕННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Д.1 Причини підтоплення урбанізованих територій

Д.1.1 Улаштування гребель у руслах річок, які протікають по міській території. Окрім прямого підпору в руслі й підвищення рівня ґрунтових вод в прирусловій частині долини, це призводить до зниження швидкості річкового потоку, до кольматації й зниження дренувальної здатності русла.

Д.1.2 Зменшення об'ємів води, що вилучається з недостатньо захищених горизонтів підземних вод на території міста. Призводить до підйому рівнів ґрунтових вод.

Д.1.3 Значні втрати (витоки) з каналізаційних і водогінних мереж. Призводять до збільшення інфільтраційного живлення ґрунтових вод.

Д.1.4 Порушення режиму вологості в зоні аерації за рахунок асфальтових покриттів і забудови. Знижує випаровування і сприяє утворенню конденсату.

Д.1.5 Баражний вплив підземних споруд. Викликає підйом рівня ґрунтових вод на локальних ділянках.

Д.1.6 Велика питома вага в міському водообігу вод, що залучаються зі сторони, тобто з поверхневих джерел, розташованих за межами міста. Призводить до нерегульованого поповнення запасів підземних та ґрунтових вод на міській території.

Д.1.7 Нерегульоване поливання газонів і присадибних ділянок. Збільшує інфільтраційне живлення ґрунтових вод.

Д.1.8 Порушення поверхневого стоку на забудованих ділянках. Збільшує інфільтраційне живлення ґрунтових вод.

Д.2 Наслідки підтоплення урбанізованих територій

Д.2.1 Нерівномірні просідання ґрунтів із наступною деформацією конструкцій будинків і споруд.

Д.2.2 Зниження експлуатаційної придатності заглиблених частин будинків і споруд під час їх затоплення ґрунтовими водами.

Д.2.3 Розвиток суфозійних процесів і провали покрівлі ґрунтів над підземними спорудами. Д.2.4 Збільшення зони поширення ударно-вібраційних впливів на будинки і споруди. Д.2.5 Зниження характеристик міцності ґрунтів і виникнення зсувних явищ на схилах і укосах. Д.2.6 Зниження інфільтраційної здатності ґрунтової товщі й заболочування територій; Д.2.7 Деградація деревних насаджень через так зване "вимокання" кореневої системи. Д.2.8 Зміна хімічного складу ґрунтів (засолення).

Д.2.9 Збільшення корозійної активності ґрунтів і ґрунтових вод по відношенню до бетону й металів.

Д.2.10 Погіршення санітарно-гігієнічних умов за рахунок прискорення процесів розкладу й процесів переносу інфекції.

Д.2.11 Вижимання небезпечних газів (радон, торон, метан) із товщі ґрунтів у підвали будинків і підземних споруд.

ЗМІСТ

с.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ3

2 МАТЕРІАЛИ ІНЖЕНЕРНИХ ВИШУКУВАНЬ ТА ВИХІДНІ ДАНІ10

3 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ13

4 ЗАХИСНІ СПОРУДИ17

5 ГОЛОВНІ РОЗРАХУНКОВІ ПОЛОЖЕННЯ26

6 ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ29

ДОДАТОК А43

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ43

ДОДАТОК Б45

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ45

ДОДАТОК В47

ОЗНАКИ ГОЛОВНИХ ВИДІВ ТА ПРИЧИН ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ47

ДОДАТОК Г48

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН ТА ФАКТОРІВ ПІДТОПЛЕННЯ48

ДОДАТОК Д49

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ПІДТОПЛЕННЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ49

УКНД 93.030

Ключові слова: інженерний захист, підтоплення, затоплення, ґрунтові води, дренаж.