МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ Н А К А З 12.06.2008 N 91 Про уповноваження ТОВ "Регіонексперт" на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції N 221 ( v0221676-08 ) від 26.12.2008 ) З метою створення умов для отримання суб'єктами господарськоїдіяльності висновків, передбачених п. 5 Порядку ліцензуванняпевних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. N 1396( 1396-2007-п ), а також відповідно до Тимчасового порядкувизначення уповноважених установ, організацій на проведенняекспертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможностіздійснювати господарську діяльність, пов'язану із створеннямоб'єктів архітектури, затвердженого наказом Держархбудінспекціївід 19.12.2007 р. N 77 ( v0077676-07 ), та на підставі рішенняколегії Держархбудінспекції від 14.12.2007 р. N 7 ( vr007676-07 )Н А К А З У Ю: 1. Уповноважити товариство з обмеженою відповідальністю"Регіонексперт" (м. Київ) на проведення експертизи суб'єктівбудівельної діяльності без обмежень перелікуадміністративно-територіальних одиниць, на які поширюєтьсядіяльність організації, щодо їх спроможності здійснюватигосподарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктівархітектури терміном на 3 роки, крім: вишукувальних робіт; проектування та зведення: - об'єктів експериментального будівництва; - залізниць державного значення; - великих мостів, шляхопроводів, переходів; - аеродромів та вертодромів; - електростанцій атомних, теплових, гідравлічних; - інженерних споруд ємкісних, що працюють під тиском; - ліній електропередач та трансформаторних підстанційнапругою понад 35 кВ; проектування та виконання робіт з реставрації, консервації,ремонту, реабілітації на пам'ятках культурної спадщини.( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державноїархітектурно-будівельної інспекції N 221 ( v0221676-08 ) від26.12.2008 ) 2. Затвердити склад експертів ТОВ "Регіонексперт".( Зміни до складу див. в Наказі Державної архітектурно-будівельноїінспекції N 221 ( v0221676-08 ) від 26.12.2008 ) 3. Управлінню ліцензування та атестації (Ситнік О.П.)підготувати необхідні матеріали для розгляду зазначеного питанняна засіданні колегії Держархбудінспекції. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першогозаступника начальника А.Ф.Григора. Начальник О.Бондаренко Вісник Держархбудінспекції, 2008, 07-08, N 4