Об утверждении государственных строительных норм


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 16.03.2009 N 111 Про затвердження державних будівельних норм З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 26.02.2009 N 17 ( vr017661-09 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити з наданням чинності з 01.10.2009ДБН В.2.3-22-2009 "Мости та труби. Основні вимоги проектування". 2. З набранням чинності ДБН В.2.3-22-2009 "Мости та труби.Основні вимоги проектування" вважати такими, що втратили чинність,глава 1 та додатки В, М, псі ДБН В.2.3-14:2006 "Мости та труби.Правила проектування". 3. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок): 3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН В.2.3-22-2009за умови дотримання вимог статті 19 Закону України від 17.05.2001N 2408-III ( 2408-14 ) "Про стандартизацію" про спрямуваннякоштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зістандартизації, розвиток науково-технічної бази. 3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники державних будівельних норм одержувачам, визначенимпостановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 N 608( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язкових примірниківдокументів". 4. Супровід ДБН В.2.3-22-2009 доручити АТЗТ"Київсоюзшляхпроект", базовій організації з науково-технічноїдіяльності за визначеним напрямом. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбіда