МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 26.12.2008 N 669 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 277 ( v0277661-09 ) від 08.07.2009 ) З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 11 грудня 2008 року N 175 ( vr175661-08 )Н А К А З У Ю: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2010 рокунаціональний стандарт ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків іспоруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічніумови", розроблений ВАТ "Український науково-дослідний тапроектний інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського".( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 277 ( v0277661-09 ) від08.07.2009 ) 2. Надати ДСТУ Б В.2.6-51:2008 статус регламентних технічнихумов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від20.12.2006 N 1764 ( 1764-2006-п ) "Про затвердження Технічногорегламенту будівельних виробів, будівель та споруд". 3. Вважати таким, що втратив чинність на території України,ГОСТ 23119-78 "Фермы стропильные стальные сварные с элементами изпарных уголков для производственных зданий. Технические условия" з1 січня 2011 року. 4. ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків і споруд. Фермикроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови" таГОСТ 23119-78 "Фермы стропильные стальные сварные с элементами изпарных уголков для производственных зданий. Технические условия"вважати нормативними документами паралельної дії на територіїУкраїни на термін з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року.( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 277 ( v0277661-09 ) від08.07.2009 ) 5. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.): 5.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.6-51:2008 до Перелікурегламентних технічних умов і будівельних норм, відповідністьвимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічногорегламенту будівельних виробів, будівель та споруд( 1764-2006-п ). 5.2. Передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувачасформовану справу зазначеного національного стандарту відповіднодо Положення про фонд нормативних документів у сферахмістобудування, будівництва та промисловості будівельнихматеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16.03.2005 за N 305/10585. 6. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.): 6.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеногонаціонального стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004. 6.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеногонаціонального стандарту відповідно до замовлень за умовивикористання коштів, одержаних від реалізації стандарту, навиконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічноїбази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ). 6.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники зазначеного національного стандарту одержувачам,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язковихпримірників документів" і спільним наказом ДержспоживстандартуУкраїни та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ). 7. Супровід ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків іспоруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови"доручити ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститутсталевих конструкцій імені В.М.Шимановського" як базовійорганізації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямомдіяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004N 135 ( v0135509-04 ). 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбіда