МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 25.09.2009 N 390 Про введення в дію спільного рішення колегії від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі" З метою підвищення науково-технічного рівня виробництва вгалузі будівництва та промисловості будівельних матеріалівН А К А З У Ю: 1. Ввести в дію спільне рішення колегії Міністерстварегіонального розвитку та будівництва України і президії Академіїбудівництва України від 17 вересня 2009 року N 45/3( vr5_3661-09 ) "Про науково-технічний розвиток будівельноїгалузі", що додається (див. окремо в базі). 2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністравідповідно до функціонального розподілу обов'язків та повноважень,Державній архітектурно-будівельній інспекції (Мухін В.Г.),керівникам структурних підрозділів Міністерства взяти до відомазазначене спільне рішення ( vr5_3661-09 ) та забезпечити йоговиконання. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр В.Куйбіда Додаток ЗАХОДИ зі сприяння науково-технічному розвитку будівельної галузі ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|N з/п| Проблема | Завдання щодо | Заходи з вирішення |Відповідальні виконавці| Строк | Очікувані результати || | | вирішення | проблеми | від Мінрегіонбуду та | виконання | || | | проблеми | | АБУ | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Розділ 1. || Економіка - інновації, конкурентоспроможність у будівництві ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. |Уповільнення |Розроблення та |1.1.1 Розроблення |Управління | 2009 рік |Забезпечення суб'єктів|| |інвестиційної |впровадження |ДСТУ-Н "Настанова |ціноутворення, | |будівельного ринку || |діяльності в |методологічного |щодо усереднених |експертизи та контролю | |методологічною основою|| |будівництві та |документа щодо |показників витрат |вартості у будівництві,| |визначення || |скорочення його |обчислення |матеріальних |Український науково- | |достовірного обсягу || |обсягів внаслідок |показників витрат |ресурсів у |дослідний центр | |матеріальних ресурсів || |впливу світової |матеріальних |розрахунку на |економіки будівництва | |при плануванні обсягів|| |фінансово- |ресурсів на |одиницю |"Екобуд" | |їх використання під || |економічної кризи |одиницю |функціонального | | |час створення || | |функціонального |призначення". | | |потужностей || | |призначення по |--------------------| | |промислових || | |об'єктах |1.1.2 Розрахунок | | |підприємств та || | |громадського та |показників витрат | | |об'єктів громадського || | |промислового |матеріальних | | |призначення. || | |призначення: |ресурсів на одиницю | | | || | | |функціонального | | | || | | |призначення по | | | || | | |об'єктах | | | || | | |громадського | | | || | | |призначення. | | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | |1.2 Вироблення |1.2.1 Аналіз |Управління економіки та| постійно |Забезпечення || | |стратегії |основних показників |розвитку будівельної | |своєчасного прийняття || | |державного |діяльності |діяльності, Президія | |рішень щодо розвитку || | |регулювання |будівельного |АБУ | |будівельного комплексу|| | |розвитку |комплексу України з | | |на підставі || | |будівельного |метою виявлення | | |результатів аналізу || | |комплексу України |загальних тенденцій | | |його діяльності. || | | |розвитку будівельної| | | || | | |діяльності та | | | || | | |факторів, які | | | || | | |впливають на цю | | | || | | |діяльність. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 2. |Недостатність |2.1 Забезпечення |2.1.1 Проведення |Управління економіки та| постійно |Створення нових || |прогресивних |впровадження |статистичних |розвитку будівельної | |виробництв із || |технологій у |сучасних |досліджень щодо |діяльності, Президія | |впровадженням || |вітчизняному |технологій (у тому|розвитку |АБУ | |енергозберігаючих || |виробництві |числі |вітчизняного | | |технологій. || |будівельних |енергозберігаючих)|виробництва | | | || |матеріалів |у вітчизняному |будівельної | | | || | |виробництві |продукції. | | | || | |будівельних | | | | || | |матеріалів та | | | | || | |виробів | | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 3. |Негативний баланс |3.1 Сприяння |3.1.1 Проведення |Департамент | постійно |Збільшення обсягів || |імпорту-експорту |виходу вітчизняних|зустрічей |міжнародного | |експорту вітчизняних || |будівельної |підприємств - |вітчизняних |співробітництва, | |будівельних || |продукції |виробників |виробників |інвестиційного | |матеріалів. || | |будівельних |будівельних |розвитку та з питань | | || | |матеріалів та |матеріалів та |європейської | | || | |виробів на |виробів із |інтеграції, Президія | | || | |міжнародні ринки |співробітниками |АБУ | | || | | |торговельно- | | | || | | |економічних місій | | | || | | |інших країн в | | | || | | |Україні з метою | | | || | | |експорту вітчизняної| | | || | | |продукції. | | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | |3.2. Інформування |3.2.1 Участь у |Управління економіки та| постійно |Використання || | |виробників |конференціях, |розвитку будівельної | |вітчизняними || | |будівельних |семінарах, круглих |діяльності, Президія | |виробниками || | |матеріалів та |столах. |АБУ | |будівельних матеріалів|| | |виробів | | | |та виробів || | |будівельного | | | |будівельного || | |призначення про | | | |призначення механізмів|| | |механізми | | | |державної підтримки. || | |державної | | | | || | |підтримки | | | | || | |вітчизняних | | | | || | |товаровиробників | | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 4. |Недостатній |4.1.1 Збільшення |4.1.1 Запровадження |Управління | постійно |Підвищення || |технологічний |питомої ваги |в будівельну |архітектурно- | |конкурентоспроможності|| |рівень |прогресивних |практику нових |конструктивних та | |будівельної галузі. || |будівельного |технологій у |архітектурно- |інженерних систем | | || |виробництва |будівництві |технічних та |будинків і споруд, | | || | | |інженерних рішень |Президія АБУ | | || | | |будинків житлового | | | || | | |та громадського | | | || | | |призначення. | | | || | | |4.1.2 Розроблення | | | || | | |нових технологічних | | | || | | |рішень на | | | || | | |влаштування | | | || | | |ґрунтових основ та | | | || | | |фундаментів будинків| | | || | | |і споруд; | | | || | | |продовження ресурсу | | | || | | |будівель та споруд. | | | || | | |4.1.3 Запровадження | | | || | | |нових конструктивних| | | || | | |систем для складних | | | || | | |ґрунтових умов, | | | || | | |зокрема на | | | || | | |сейсмонебезпечних | | | || | | |територіях. | | | || | | |4.1.4 Розвиток | | | || | | |збірного та збірно- | | | || | | |монолітного | | | || | | |будівництва; | | | || | | |житлових та | | | || | | |громадських будинків| | | || | | |із залученням | | | || | | |існуючих підприємств| | | || | | |будіндустрії. | | | || | | |4.1.5 Використання | | | || | | |бетонів високих | | | || | | |марок для висотного | | | || | | |та сейсмостійкого | | | || | | |будівництва. | | | || | | |4.1.6 Розширення | | | || | | |застосування легких | | | || | | |бетонів у | | | || | | |конструкціях | | | || | | |будівель, зокрема | | | || | | |виробів із | | | || | | |ніздрюватих бетонів.| | | || | | |4.1.7 Поширення | | | || | | |будівництва | | | || | | |малоповерхових | | | || | | |будинків та | | | || | | |технологій швидкого | | | || | | |монтування | | | || | | |будівельних систем. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 5. |Недостатність |5.1 Створення |5.1.1 Запровадження |Управління | 2009- |Забезпечення населення|| |малобюджетних |сучасної |у практику житлового|архітектурно- | 2010 рр. |житлом відповідно до || |проектів житлових |нормативно- |будівництва |конструктивних та | |сучасних вимог || |будинків для |методичної та |нормативних вимог до|інженерних систем | |комфорту, якості, а || |повторного |проектної бази для|проектування житла |будинків і споруд, ВАТ | |також економічних || |застосування |будівництва |соціального |"КиївЗНДІЕП", Президія | |можливостей різних || | |доступного житла |призначення та |АБУ | |сімей. || | |та житла |доступного житла | | | || | |соціального |шляхом поширення в | | | || | |призначення. |регіонах проектів- | | | || | | |еталонів та | | | || | | |рекомендацій, | | | || | | |розроблених у | | | || | | |2008-2009 роках, і | | | || | | |забезпечення їх | | | || | | |нормативно- | | | || | | |методичного | | | || | | |супроводження. | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Розділ 2. || Правове та нормативне забезпечення ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. |Неврегульованість |1.1 Нормативно- |1.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2011 р. |Підвищення загального || |питань щодо |законодавче |відповідних проектів|забудови та програм | |рівня якості || |територіальної |забезпечення |нормативно-правових |ЧАЕС, Президія АБУ | |містобудівних || |діяльності з |територіальної |актів. | | |проектних рішень при || |промислового |діяльності для |1.1.2 Розроблення | | |розміщенні підприємств|| |будівництва з |створення |нової редакції | | |та забудові || |урахуванням |територіальних |ДБН А.2.3-1-99 | | |промислових територій.|| |сучасного стану |інформаційних |(Територіальна | | |Раціональне || |інвестиційної |фондів, дієвої |діяльність в | | |використання земель та|| |діяльності. |системи |будівництві. Основні| | |інших природних || | |накопичення й |положення) та | | |ресурсів. || | |аналізу первинної |затвердження | | | || | |інформації, |переліку | | | || | |забезпечення нею |територіальних | | | || | |науково-дослідних |організацій по | | | || | |і проектних |промисловому | | | || | |організацій |будівництву | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 2. |Недостатня |2.1 Нормативно- |2.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2012 р. |Сприяння інвестиційній|| |нормативна |законодавче |нормативних |забудови та програм | |діяльності за рахунок || |врегульованість |забезпечення засад|документів та |ЧАЕС Управління | |усунення протиріч та || |питань щодо |створення, |законодавчих актів |планування забудови | |неузгодженостей, || |проектування, |функціонування та |по порядку |територій, Президія | |установлення чіткого || |забудови та |розвитку |проектування, |АБУ | |порядку регулювання || |експлуатації |інженерно- |забудови та | | |відносин між || |інженерно- |транспортної |експлуатації | | |забудовниками, || |транспортної |інфраструктури при|інженерно- | | |інвесторами, || |інфраструктури при|формуванні |транспортної | | |місцевими органами || |формуванні та |промислових |інфраструктури при | | |влади, підприємствами || |реконструкції |об'єктів у |формуванні та | | |та організаціями, які || |промислових |міському |реконструкції | | |експлуатують || |вузлів, парків, |середовищі |промислових вузлів, | | |відповідні регіональні|| |розміщенні | |парків, розміщенні | | |та місцеві схеми || |окремих | |окремих промислових | | |інженерно- || |промислових | |підприємств. | | |транспортного || |підприємств | | | | |забезпечення. ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 3. |Відсутність |3.1 Розроблення |3.1.1 Створення |Управління | 2010 р. |Достовірне визначення || |національних |вітчизняних |Концепції щодо |ціноутворення, | |вартості проектно- || |нормативів з |нормативів з |розроблення |експертизи та контролю | |вишукувальних робіт з || |визначення |визначення |нормативів з |вартості у будівництві,| |урахуванням сучасних || |вартості проектних|вартості проектно-|визначення вартості |Асоціація "Українське | |технологій та вимог || |робіт для об'єктів|вишукувальних та |проектних робіт для |об'єднання проектних | |нормативних документів|| |виробничого |науково-дослідних |об'єктів виробничого|організацій" | |з проектування. || |призначення та |робіт |призначення та | | |Створення рівних умов || |вишукувальних | |вишукувальних робіт.| | |розподілу фінансових || |робіт з | |--------------------+-----------------------+------------|ресурсів процесу || |урахуванням | |3.1.2 Розроблення |Управління | 2020 р. |проектування та || |сучасних | |нормативів з |ціноутворення, | |будівництва. || |технологій і вимог| |визначення вартості |експертизи та контролю | | || |нормативних | |проектно- |вартості у будівництві,| | || |документів з | |вишукувальних та |Асоціація "Українське | | || |проектування | |науково-дослідних |об'єднання проектних | | || | | |робіт. |організацій" | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 4. |Недостатній вплив |4.1 Запровадження |4.1.1. Розроблення |Управління технічного | 2010 р. |Забезпечення || |науково-технічного|в Україні системи |проекту Концепції |регулювання у | |впровадження || |потенціалу на |нормативного |розвитку Системи |будівництві, НДІБК, | |нормативної бази, яка || |розвиток галузі |забезпечення |нормативного |Президія АБУ | |стимулює науково- || | |будівництва |забезпечення | | |технічний розвиток || | | |будівництва в | | |галузі. || | | |Україні до 2015 р. | | | || | | |--------------------| |------------| || | | |4.1.2 Розроблення та| | 2010- | || | | |реалізація до | | 2015 рр. | || | | |2015 року програми | | | || | | |розвитку Системи | | | || | | |нормативного | | | || | | |забезпечення | | | || | | |будівництва в | | | || | | |Україні. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 5. |Застаріла |5.1 Підготувати |5.1.1 Створення |Управління технічного | 2009- |Створення нормативної || |нормативна база з |Перелік |постійно діючої |регулювання у | 2012 рр. |бази з проектування || |проектування |будівельних норм, |інституції з |будівництві, Президія | |об'єктів транспорту та|| |об'єктів |що були |перегляду |АБУ | |виробничого || |галузевого |затверджені до |будівельних норм | | |призначення, яка || |призначення по |1991 року (за |об'єктів галузевого | | |відповідатиме || |відношенню до |скороченнями - |призначення. | | |технічному рівню || |сучасного |СНиП та СН) і | | | |сучасного виробництва.|| |технічного рівня |підлягають | | | | || |виробництва |скасуванню або | | | | || | |перегляду | | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 6. |Нескоординованість|6.1 Забезпечення |6.1.1 Запровадження |Управління технічного | 2009- |Прискорення || |дій органів влади |координування |механізму |регулювання у | 2012 рр. |впровадження || |у перегляді |розробки |взаємоузгодження |будівництві, Президія | |європейських || |застарілих |стандартів |програм |АБУ | |стандартів в || |державних |України, |стандартизації під | | |будівельну галузь || |стандартів та |гармонізованих до |час розроблення | | |України, усунення || |нормативних |міжнародних |стандартів та їх | | |технічних перешкод у || |документів з |стандартів |гармонізації з | | |торгівлі. || |врахуванням | |міжнародними | | | || |європейських та | |стандартами. | | | || |міжнародних | | | | | || |стандартів | | | | | || |(ISO, EN) | | | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 7. |Невідповідність |7.1 Розроблення |7.1.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. |Заохочення взаємодії || |законодавчої бази |змін до Закону |проекту Закону |розвитку, Президія АБУ | |академічної і || |сучасним |України "Про |України "Про | | |галузевої науки та || |дефініціям щодо |наукову і науково-|віднесення робіт із | | |співпраці із закладами|| |наукової |технічну |стандартизації та | | |МОН та ін. || |діяльності |діяльність" |нормування до | | | || | |( 1977-12 ) щодо |наукової | | | || | |врахування |діяльності". | | | || | |діяльності | | | | || | |галузевих наукових| | | | || | |установ | | | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | |7.2 Узагальнення |7.2.1 Пришвидшення |Управління планування | 2010 р. |Реалізація системного || | |законодавства у |розроблення |забудови територій, | |підходу вирішення || | |сфері будівництва |Будівельного кодексу|Діпромісто, | |питань у сфері || | | |України. |КиївЗНДІЕП, | |будівництва. || | | | |НДІмістобудування | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | |7.3 Законодавче |7.3.1 Супроводження |Управління технічного | 2009 р. |Забезпечення прийняття|| | |визначення статусу|у Верховній Раді |регулювання у | |прозорих рішень при || | |будівельних норм |України |будівництві, Президія | |плануванні та забудові|| | | |законопроекту "Про |АБУ | |територій. Створення || | | |будівельні норми". | | |єдиної цілісної || | | | | | |системи законодавства || | | | | | |у сфері || | | | | | |містобудування. || | | |--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | | |7.3.2 Розроблення |Управління технічного | 2009- | || | | |нормативно-правових |регулювання у | 2010 рр. | || | | |актів щодо |будівництві, Президія | | || | | |реалізації положень |АБУ | | || | | |Закону України "Про | | | || | | |будівельні норми". | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 8. |Відставання |8.1 Удосконалення |8.1.1 Внесення змін |Управління планування | 2010- |Забезпечення прийняття|| |вітчизняної |законодавства у |до законодавства, |забудови територій, | 2011 рр. |прозорих рішень при || |правової бази від |сфері |розроблення |НДПІмістобудування, | |плануванні територій. || |норм Євросоюзу з |містобудування |нормативно правових |Діпромісто, | | || |напряму |відповідно до |актів щодо | | | || |містобудування |європейських та |запровадження в | | | || | |міжнародних норм |Україні принципу | | | || | | |містобудівного | | | || | | |зонування територій | | | || | | |(додатки) "в різних | | | || | | |природних умовах" | | | || | | |(приморських, | | | || | | |прирічкових, | | | || | | |гірських тощо). | | | || | | |--------------------+-----------------------| | || | | |8.1.2 Аналіз чинної |УкрНДІПроцивільсільбуд,| | || | | |нормативної бази |Президія АБУ | | || | | |України та | | | || | | |зарубіжних аналогів.| | | || | |------------------+--------------------+-----------------------| | || | |8.2. Розширення та|8.2.1 Підготовка |Управління | | || | |деталізація |методичних |реконструкції забудови,| | || | |нормативної бази у|рекомендацій з |реставрації та | | || | |сфері охорони |використання та |збереження історичної | | || | |пам'яток |охорони культурної |спадщини, | | || | | |спадщини. |НДПІмістобудування | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 9. |Недостатність |9.1 Удосконалення |9.1.1 Підготовка |Управління | 2009- |Підвищення якості || |чинної нормативної|науково-методичної|низки методичних |реконструкції забудови,| 2011 рр. |виконання науково- || |бази та |і нормативної бази|видань та перегляд |реставрації та | |дослідних та || |недостатній обсяг |у сфері охорони |нормативних |збереження історичної | |реставраційних робіт. || |розроблених |пам'яток та |документів у сфері |спадщини, | |Усунення || |методик щодо засад|забезпечення |реставрації. |УкрНДІпроектреставрація| |суперечностей у || |збереження та |підвищення | | | |нормативно-правовій || |використання |фахового рівня | | | |базі сфери охорони || |культурної |науково-дослідних | | | |пам'яток. || |спадщини. |і реставраційних | | | | || | |робіт | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Розділ 3 || Будівельна наука ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. |Відсутність чітких|1.1 Удосконалення |1.1.1 Здійснення |Відділ наукового | щорічно |Сприяння розвитку || |організаційних та |організації |аналізу діяльності |розвитку, Президія АБУ | |наукових організацій. || |методологічних |діяльності |наукових установ з | | | || |засад діяльності |наукових установ, |позицій визначення | | | || |наукових установ |закладів |їх внеску у | | | || | | |створення | | | || | | |інноваційних | | | || | | |технологій для | | | || | | |будівництва та | | | || | | |промисловості | | | || | | |будівельних | | | || | | |матеріалів. | | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------| || | |1.2 Розвиток |1.2.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. | || | |методичної бази |методичних |розвитку, Академія | | || | |щодо впровадження |рекомендації щодо |будівництв України | | || | |інноваційних |можливості | | | || | |технологій у |запровадження нових | | | || | |будівництві |форм співпраці для | | | || | | |створення | | | || | | |інноваційних | | | || | | |технологій у | | | || | | |будівництві. | | | || | | |--------------------+-----------------------+------------| || | | |1.2.2 Розробити |Відділ наукового | 2010 р. | || | | |методичні |розвитку, Академія | | || | | |рекомендації щодо |будівництва України | | || | | |запровадження | | | || | | |відрахувань на | | | || | | |розвиток наукових | | | || | | |організацій коштів | | | || | | |інвестора, отриманих| | | || | | |від економічного | | | || | | |ефекту при | | | || | | |реалізації наукових | | | || | | |розробок. | | | || | | |--------------------+-----------------------+------------| || | | |1.2.3 Сприяти |Відділ наукового | постійно | || | | |розвитку співпраці |розвитку, Академія | | || | | |наукових організацій|будівництва України | | || | | |галузі з науковими | | | || | | |підрозділами вищих | | | || | | |навчальних закладів | | | || | | |та будівельних | | | || | | |організацій. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 2. |Недостатній рівень|2.1 Удосконалення |2.1.1 Аналіз |Управління технічного | щорічно |Сприяння прискоренню || |впливу науково- |діяльності базових|діяльності, |регулювання у | |науково-технічного || |технічних |організацій у |уточнення переліку |будівництві, АБУ | |розвитку у || |організацій на |сферах |та напрямів | | |будівництві. || |розвиток |будівництва, |діяльності базових | | | || |будівництва та |промисловості |організацій у сферах| | | || |промисловості |будівельних |будівництва, | | | || |будівельних |матеріалів, |промисловості | | | || |матеріалів |архітектури і |будівельних | | | || | |містобудування |матеріалів та | | | || | | |виробів, архітектури| | | || | | |і містобудування. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 3. |Уповільнений темп |3.1 Розвиток |3.1.1 Розроблення |Управління | 2009- |Підвищення рівня || |розвитку |експериментальної |пропозицій та |архітектурно- | 2010 рр. |якості науково- || |експериментальної |бази науково- |підготовка |конструктивних систем | |дослідних робіт. || |бази у виробничих |дослідних |необхідних |будинків споруд, Відділ| | || |процесах |організацій |обґрунтувань |наукового розвитку, | | || | | |стосовно створення |Департамент управління | | || | | |випробувальних |майном, відомчого | | || | | |центрів щодо |контролю та аудиту, | | || | | |сейсмічності, |НДІБК, АБУ | | || | | |вогнестійкості | | | || | | |будівельних | | | || | | |конструкцій та | | | || | | |розвитку центру з | | | || | | |питань | | | || | | |енергоефективності. | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Розділ 4. || Науково-технічні проблеми основних напрямів будівництва ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. |Високе |1.1 Впровадження |1.1.1 Забезпечення |Управління | відповідно |Збільшення обсягів || |енергоспоживання |сучасних |супроводження у |архітектурно- | до |будівництва житла за || |при експлуатації |енергоефективних |м. Чернігові та |конструктивних та |календарного|рахунок зниження || |житлового фонду та|та |м. Полтаві |інженерних систем | плану |собівартості та || |об'єктів |ресурсозберігаючих|експериментального |будинків та споруд; | програми |терміну будівництва. || |соціально- |технологій |будівництва |НДІБК, АБУ | експери- | || |побутового |будівництва |економічних житлових| |ментального | || |призначення. |доступного житла |будинків з новими | |будівництва | || | | |збірно-монолітними | | | || | | |конструктивними | | | || | | |системами та | | | || | | |підготовки за | | | || | | |результатами | | | || | | |будівництва | | | || | | |висновків щодо | | | || | | |особливостей їх | | | || | | |використання на | | | || | | |території України. | | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------| || | |1.2 Впровадження |1.2.1 Розроблення |Управління | 2009 р. | || | |сучасних |проектів ДСТУ з |архітектурно- | | || | |енергоефективних |проектування |конструктивних та | | || | |вимог до |теплоізоляційно- |інженерних систем | | || | |огороджувальних |опоряджувальних |будинків та споруд, | | || | |конструкцій |фасадних систем, |НДІБК | | || | |об'єктів |світопрозорих | | | || | |цивільного |огороджуючих | | | || | |призначення, а |конструкцій, а також| | | || | |також |з визначення | | | || | |енергозберігаючого|енергоефективності | | | || | |обладнання |будинків. | | | || | | |--------------------+-----------------------+------------| || | | |1.2.2 Надання |Управління | постійно | || | | |науково-методичної |архітектурно- | | || | | |допомоги замовникам,|конструктивних та | | || | | |проектним та |інженерних систем | | || | | |будівельним |будинків та споруд, | | || | | |організаціям при |НДІБК | | || | | |проведенні | | | || | | |енергопаспортизації | | | || | | |будівель і споруд в | | | || | | |регіонах. | | | || | | |--------------------+-----------------------+------------| || | | |1.2.3 Забезпечення |Управління | постійно | || | | |науково-методичного |архітектурно- | | || | | |супроводу |конструктивних та | | || | | |розроблення проектів|інженерних систем | | || | | |нормативів щодо |будинків та споруд, | | || | | |застосування |АЕТУ, АБУ | | || | | |теплових насосів для| | | || | | |енергозабезпечення | | | || | | |житлових та | | | || | | |громадських | | | || | | |будинків. | | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------| || | |1.3 Створення |1.3.1 Розроблення та|Управління | 2009- | || | |системних засад |запровадження |архітектурно- | 2014 рр. | || | |підвищення рівня |Галузевої програми |конструктивних та | | || | |енергоефективності|підвищення |інженерних систем | | || | |в будівництві |енергоефективності в|будинків та споруд, | | || | | |будівництві на |підвідомчі науково- | | || | | |2010-2014 роки. |дослідні організації, | | || | | | |АБУ | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 2. |Відсутність |2.1 Розгортання |2.1.1 Залучення до |Управління розробки та | 2009- |Поліпшення житлових || |індустріального |обсягів |виконання державних |реалізації державних | 2020 рр. |умов громадян, які || |виробництва |будівництва житла |програм житлового |житлових програм, | |потребують державної || |комплектуючих |для окремих |будівництва, у тому |Президія АБУ | |підтримки. || |виробів для |категорій |числі будівництва | | | || |спорудження |громадян, що мають|доступного житла, | | | || |великопанельних |право на його |підприємств | | | || |будинків |отримання |індустріального | | | || | | |домобудування | | | || | | |(домобудівних | | | || | | |комбінатів, що | | | || | | |споруджують | | | || | | |багатоповерхові | | | || | | |багатоквартирні | | | || | | |житлові будинки). | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 3. |Відсутність у |3.1 Запровадження |3.1.1 Забезпечення |Управління технічного | З 2011 р. |Забезпечення || |повному обсязі |процедур оцінки |розроблення та |регулювання у | |нормативною базою || |нормативної бази з|відповідності |прийняття |будівництві; ДП | |процедур оцінювання || |підтвердження |згідно з Технічним|національних |"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ"; | |відповідності || |відповідності |регламентом |стандартів України: |НДІБК | |продукції будівельного|| |будівельних |будівельних |3.1.2 ДСТУ | | |призначення. || |виробів вимогам |виробів, будівель |Оцінювання | | | || |нормативних |і споруд |відповідності у | | | || |документів |( 1764-2006-п ) |будівництві згідно з| | | || | | |Технічним | | | || | | |регламентом | | | || | | |будівельних виробів,| | | || | | |будівель і споруд | | | || | | |( 1764-2006-п ). | | | || | | |Порядок розгляду та | | | || | | |критерії | | | || | | |аналізування | | | || | | |документів під час | | | || | | |призначення органів | | | || | | |з оцінювання | | | || | | |відповідності. | | | || | | |3.1.3 ДСТУ | | | || | | |Оцінювання | | | || | | |відповідності у | | | || | | |будівництві згідно з| | | || | | |Технічним | | | || | | |регламентом | | | || | | |будівельних виробів,| | | || | | |будівель і споруд | | | || | | |( 1764-2006-п ). | | | || | | |Реєстр декларацій | | | || | | |відповідності, | | | || | | |сертифікатів та | | | || | | |бланки документів. | | | || | | |3.1.4 СТУ Оцінювання| | | || | | |відповідності у | | | || | | |будівництві згідно з| | | || | | |Технічним | | | || | | |регламентом | | | || | | |будівельних виробів,| | | || | | |будівель і споруд | | | || | | |( 1764-2006-п ). | | | || | | |Вимоги до персоналу | | | || | | |та порядок його | | | || | | |сертифікації | | | || | | |(атестації). | | | || | | |3.1.5 ДСТУ | | | || | | |Оцінювання | | | || | | |відповідності у | | | || | | |будівництві згідно з| | | || | | |Технічним | | | || | | |регламентом | | | || | | |будівельних виробів,| | | || | | |будівель і споруд | | | || | | |( 1764-2006-п ). | | | || | | |Порядок оцінювання | | | || | | |відповідності | | | || | | |продукції | | | || | | |встановленим | | | || | | |вимогам. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 4. |Застаріла |4.1 Запровадження |4.1.1 Розроблення та|Управління технічного | 2010 р. |Упровадження новітніх || |нормативна база з |в Україні |затвердження |регулювання у | |методів та методик для|| |проектування |паралельного |основоположного |будівництві, НВП | |проектування || |будівельних |співіснування |документа (ДБН) щодо|Будконструкція | |будівельних || |конструкцій (на |традиційної |порядку застосування| | |конструкцій з || |основі методів та |системи |Єврокодів. | | |використанням досвіду || |методик |розроблення | | | |Євросоюзу. || |двадцятирічної |проектної |--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| |давності) |документації та |4.1.2 Розроблення та|Управління технічного | 2009- |Створення прозорих || | |системи |прийняття ДСТУ - |регулювання у | 2012 рр. |умов проектування, які|| | |проектування з |настанов - EN з |будівництві, Управління| |зрозумілі та прийнятні|| | |використанням |проектування |Мінрегіонбуду, Академія| |для інвесторів, || | |Єврокодів |конструкцій за |будівництва України | |виробників і || | | |Єврокодами | | |споживачів продукції, || | | |(приблизно | | |та відповідають || | | |50 одиниць). | | |загальновизнаним || | | | | | |вимогам в країнах || | | | | | |Євросоюзу. ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 5. |Недостатній обсяг |5.1 Забезпечення |5.1.1 Участь у |Управління економіки та| До |Збільшення обсягів || |випуску |розвитку |розробленні |розвитку будівельної |затвердження|виробництва || |корозійностійких |вітчизняного |Загальнодержавної |діяльності, Управління | Програми |вітчизняних || |сталей і |виробництва |цільової економічної|технічного регулювання | |будматеріалів. || |металопрокату |будівельних |програми розвитку |у будівництві, Президія| | || |підприємствами |матеріалів |промисловості на |АБУ | | || |металургійної | |період до | | | || |промисловості | |2017 року (головний | | | || | | |розробник - | | | || | | |Мінпромполітики). | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Розділ 5. || Якість у будівництві, контроль та нагляд ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. |Непередбачуваність|1.1 Забезпечення |1.1.1 Посилення |Управління технічного | постійно |Забезпечення безпеки || |результатів |поширення обсягів |співпраці установ і |регулювання у | |будівель і споруд. || |реалізації |науково-технічного|підприємств |будівництві, Президія | | || |складних проектів,|супроводу |будівельної галузі |АБУ | | || |будівництво яких |будівельних |при здійсненні | | | || |нормоване |об'єктів |обов'язкового | | | || |недостатньою | |науково-технічного | | | || |мірою | |супроводу будівель і| | | || | | |споруд. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 2 |Низький рівень |2.1 Застосування |2.1.1 На стадії |Управління технічного | 2009- | || |будівельного |системного підходу|формування |регулювання у | 2010 рр. | || |виробництва |до забезпечення |інфраструктури |будівництві, Президія | | || | |якості у |системи оцінювання |АБУ | | || | |будівництві |відповідності у | | | || | | |будівництві | | | || | | |передбачити | | | || | | |створення органів з | | | || | | |оцінки відповідності| | | || | | |систем управління | | | || | | |якістю у будівництві| | | || | | |та систем | | | || | | |екологічного | | | || | | |управління. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 3. |Зростання |3.1 Удосконалення |3.1.1 Розроблення |Держархбудінспекція | 2009 р. |Запровадження нової || |кількості |системи |проекту змін до | | |концепції накладання || |правопорушень під |відповідальності |Закону України "Про | | |штрафних санкцій за || |час розміщення |за правопорушення |відповідальність | | |правопорушення у сфері|| |об'єктів нового |у сфері |підприємств, їх | | |будівництва в частині || |будівництва, |містобудування |об'єднань, установ | | |збільшення їх розмірів|| |реконструкції, та | |та організацій за | | |за повторне аналогічне|| |реставрації | |правопорушення у | | |правопорушення || | | |сфері | | |протягом визначеного || | | |містобудування" | | |часу. || | | |( 208/94-ВР ). | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Розділ 6. || Підготовка наукових та інженерних кадрів будівельного комплексу ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. |Відсутність |1.1 Формування |1.1.1 Запровадження |Управління технічного | 2010 р. |Прискорення темпів || |необхідних знань |уявлень у |підготовки персоналу|регулювання у | |упровадження новацій у|| |та досвіду |інженерному |за спеціальністю |будівництві, КНУБА, | |проектуванні та || |інженерного |середовищі галузі |"Стандартизація, |НДІБК, НДІБВ, НДІБМВ | |будівництві. || |персоналу щодо |про підходи до |сертифікація, | | | || |використання |проектування та |якість. Нормативне | | | || |сучасної |будівництва на |забезпечення в | | | || |нормативної бази у|основі нормативної|будівництві". | | | || |будівництві |бази нового |--------------------+-----------------------+------------| || | |якісного рівня |1.1.2 Системне |Управління технічного | Постійно - | || | | |проведення семінарів|регулювання у | не менше 2 | || | | |з упровадження: |будівництві, НДІБК, |семінарів на| || | | |- нових нормативів |НДІБВ, НДІБМВ | рік | || | | |державного рівня; | | | || | | |- інноваційних | | | || | | |технологій; | | | || | | |- забезпечення | | | || | | |якості продукції в | | | || | | |будівництві. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 2. |Недостатній |2.1 Підвищення |2.1.1 Збільшення |Відділ наукового | 2010 р. |Підготовка || |професійний рівень|професійного рівня|науково-дослідними |розвитку, Президія АБУ | |спеціалістів за || |спеціалістів |спеціалістів |установами та вищими| | |професією "Технік з || |будівельного |будівельного |навчальними | | |архітектурного || |комплексу |комплексу |закладами кількості | | |проектування" та || | | |випуску | | |залучення їх || | | |висококваліфікованих| | |відповідно до набутої || | | |спеціалістів за | | |професії у проектні || | | |рахунок активізації | | |організації. || | | |діяльності | | | || | | |аспірантур. | | | || | | |--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | | |2.1.2 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. | || | | |порядку підготовки |розвитку, Президія АБУ | | || | | |наукових кадрів у | | | || | | |державних науково- | | | || | | |дослідних | | | || | | |організаціях | | | || | | |Мінрегіонбуду за | | | || | | |рахунок бюджетних | | | || | | |коштів. | | | || | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | |2.2 Розроблення |2.2.1 Підготовка та |Управління економіки та| 2010 р. | || | |кваліфікаційних |затвердження |розвитку будівельної | | || | |характеристик на |кваліфікаційної |діяльності, НВЦ | | || | |відповідні |характеристики на |"Екобуд" | | || | |професії в |професію "Технік з | | | || | |будівництві |архітектурного | | | || | | |проектування" та | | | || | | |внесення її до | | | || | | |Довідника | | | || | | |кваліфікаційних | | | || | | |характеристик | | | || | | |професій працівників| | | || | | |(Випуск 64) | | | || | | |( v0032241-00 ). | | | || | | |--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | | |2.2.2 Проведення |Управління економіки та| 2009 р. |Підготовка || | | |досліджень |розвитку будівельної | |спеціалістів за || | | |професійної |діяльності, НВЦ | |професією технік- || | | |класифікації робіт з|"Екобуд" | |реставратор, інженер- || | | |реставрації пам'яток| | |реставратор. || | | |архітектури та | | | || | | |містобудування, | | | || | | |включення їх до | | | || | | |Класифікатора | | | || | | |професій | | | || | | |(ДК 003:2005) | | | || | | |( vb375609-05 ), | | | || | | |розроблення | | | || | | |класифікаційних | | | || | | |характеристик на | | | || | | |професію технік- | | | || | | |реставратор та | | | || | | |інженер-реставратор | | | || | | |--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| | | |2.2.3 Виконання |Управління економіки та| щорічно |Координація діяльності|| | | |спільних заходів |розвитку будівельної | (листопад |Мінрегіонбуду та МОН || | | |Мінрегіонбуду та МОН|діяльності, | 2009 р.) |щодо підготовки || | | |з вирішення |Адміністративний | |кваліфікованих кадрів || | | |проблемних питань |департамент, МОН | |для будівельного || | | |підготовки |(за згодою) | |виробництва. || | | |кваліфікованих | | | || | | |кадрів для | | | || | | |будівельного | | | || | | |виробництва. | | | || | | |Проведення | | | || | | |обговорення | | | || | | |проблемних питань на| | | || | | |засіданнях спільних | | | || | | |колегій міністерств.| | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 3. |Відсутність |3.1 Організація |3.1.1 Запровадження |Управління | 2011 р. |Забезпечення сфери || |спеціалізованих |підготовки |у профільних вищих |реконструкції забудови,| |реставрації фаховим || |навчальних |фахівців- |навчальних закладах |реставрації та | |кадровим науково- || |закладів або |реставраторів. |спеціалізації з |збереження історичної | |технічним та || |відділень (кафедр)| |реставрації пам'яток|спадщини, Президія АБУ | |виробничим потенціалом|| |у ВНЗ з підготовки| |архітектури. | | |відповідно до сучасних|| |фахівців- | |--------------------| | |міжнародних || |реставраторів та | |3.1.2 Запровадження | | |пам'яткоохоронних || |закладів з | |спеціалізованих | | |вимог. || |підвищення | |курсів з підвищення | | | || |кваліфікації | |кваліфікації та | | | || |фахівців у | |фахового рівня | | | || |реставраційній та | |спеціалістів у сфері| | | || |пам'яткоохоронній | |реставраційної та | | | || |діяльності. | |пам'яткоохоронної | | | || | | |діяльності на базах | | | || | | |заповідників, які | | | || | | |належать до сфери | | | || | | |управління | | | || | | |Мінрегіонбуду. | | | ||-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|| 4. |Невідповідність |4.1 Забезпечення |4.1.1 Реалізація |Управління економіки та| 2009- |Забезпечення суб'єктів|| |професійної |відповідності |Програми створення |розвитку будівельної | 2010 рр. |будівельного ринку || |класифікації |професійної |та постійного |діяльності | |удосконаленою || |працівників у |класифікації |оновлення галузевої | | |нормативно- || |сфері будівництва |працівників у |нормативної бази з | | |методичною базою з || |вимогам ринку |будівництві |праці та професійної| | |праці. || |праці та розвитку |вимогам ринку |класифікації у | | | || |будівельного |праці та розвитку |будівництві на | | | || |виробництва |будівельного |2005-2010 роки | | | || | |виробництва |(наказ Держбуду від | | | || | | |28.12.2004 N 243) | | | || | | |( v0243509-04 ). | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примітка. Тривалі системні завдання виділено жирним шрифтом. Віце-президент Академії будівництва України П.І.Кривошеєв Начальник Управління технічного регулювання у будівництві Д.В.Барзилович