КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 червня 1999 р. N 1099
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 квітня
1999 р. N 733

Відповідно до пункту 22.23 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
1999 р. N 733 ( 733-99-п ) "Про затвердження переліку енергетичних
об'єктів, будівництво яких фінансується за рахунок коштів
енергокомпаній, що не включаються до їх валового доходу"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 18, ст. 785) такі зміни:
пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Затвердити перелік вітрових електростанцій і суми коштів,
нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію,
які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з
будівництвом енергоблоків вітрових електростанцій, і не
включаються до валового доходу платника податку державного
підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" згідно
з додатком 2";
додаток до зазначеної постанови вважати додатком 1.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 37
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1999 р. N 733 ( 733-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України
від 22 червня 1999 р. N 1099)
ПЕРЕЛІК
вітрових електростанцій і суми коштів, нараховані
(отримані) у складі ціни продажу електричної енергії
у вигляді надбавки до діючого тарифу на електричну енергію,
які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з
будівництвом енергоблоків вітрових електростанцій,
і не включаються до валового доходу платника податку
державного підприємства
"Національна енергетична компанія "Укренерго"

------------------------------------------------------------------
| Обсяги фінансування за
Найменування вітрових електростанцій | роками, млн. гривень
та робіт |-------------------------
| 1999 | 2000 | 2001
------------------------------------------------------------------
Донузлавська, Автономна Республіка Крим 7,5 4,3 5

Трускавецька, Львівська область 4,6 8 12

Акташська, Автономна Республіка Крим 13,4 10,5 21,4

Аджигольська, Миколаївська область 2,6 2 5

Сакська, Автономна Республіка Крим 15,6 10,8 15,7

Тарханкутська, Автономна Республіка Крим 8,2 10,7 12,4

Чонгарська, Херсонська область 1,7 1,6 5,1

Ново-Азовська, Донецька область 13,2 13 15

Розвиток виробничих потужностей,
науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи,
розроблення нормативних документів,
створення міжвідомчих центрів з ремонту,
сервісного обслуговування та підготовки
кадрів 11,68 12,9 18,4
------------------------------------------------------------------
Усього 78,48 73,8 110

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ