Довідковий додаток 4
до таблиці 4.11.1

Перелік
речовин, для яких має бути виключено інгаляційне надходження та попадання на шкіру

№№ з/п

Найменування ресовини

ГДК, мг/м.куб.

Агрегатний стан

Клас безпеки

1

2

3

4

5

А. Протипухлинні лікарські засоби, гормони-естрогени

N-[3-[4- амінобутил)   аміно]пропіл] блеоміцинаміду ідрохлорид  

-

а

1

1-2-аміно-3[3,5-дийод-4(3,5- дийод-4-гідрокси-оксифенокси)-феніл] пропіонової ислоти натрієва сіль  

-

а

1

5-{[4,6-біс(1-азиридиніл)-1,3,5-

тіазин-2-іл]аміно-2,2-   диметил-1,3-діоксан-5-метанол  (діоксадет)

-

а

1

Гідроксирубоміцин" (доксорубіцин)    

-

а

1

3-Гідрокси-естра-1,3,5(10)триєн-

17-он (естрон)                  

-

а

1

Діетиленімід  2-метилтіозолідо-З-фосфорної кислоти (іміфос)  

-

а

1

17а-етинілестра-1,3,5(10)-триен-

діол-3.17(етиніл-естрадіол)    

-

а

1

2,2,6-тридеокси-3-аміно-а- ліксозо-4-метокси-6,7,9,  -тетраокси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагідротетрацентихінон  (рубоміцин)    

-

а

1

5-фторурацил


а

1

2-хлор-М-(2-хлоретил)-М-метилета наміну гідрохлорид  (ембіхін)  
Б. Наркотичні анальгетики

6,7-диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагідро-4-метокси-6-метил-1,3-діоксолу-[4,5-діізохінолін-5-іл]-1- (ЗН)-ізобензо-фуранон-[8-(К-5)] (наркотин)

-

а

1

1-(2-етоксіетил)-4-пропіонілокси

-4-фенілпіперидин гідрохлорид  

(просидол)                      

-

а

1

Метилморфолін (кодеїн)

-

а

1

Морфолін гідрохлорид

-

а

1

Тебаїн

-

а

1

1,2,6-триметил-4-феніл-4-піперидинол пропіонату (2,4,6)  гідрохлорид (промедол)  

-

а

1

М-феніл-М-[1-(2-фенілетил)-4-піп

еридиніл]-пропан-амін (фентаніл)

-

а

1


КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВМІСТУ В
ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ (ПЕРЕВИЩЕННЯ ГДК, РАЗІВ)

Шкідливі речовини

Клав умов праці

Допустимий

Шкідливий

Небезпечний

2

3.1

3.2

3.3.

3.4

4

Мікроорганізми-продуценти, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів16  

<= ГДК  

1,1-3,0

3,1-10,0

 > 10  Патогенні    

мікроорганізми17

Особливо  небезпечні інфекції  

+

Збудники   інших   інфекційних захворювань
+


+ Незалежно від концентрації шкідливої речовини в повітрі робочої зони умови праці відносяться до даного класу.


Таблиця 4.11.3

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочому місці

Назва фактора, показника, одиниці виміру

Клав умов праці

Допустимий

Шкідливий

Небезпечний

2

3.1

3.2

3.3.

3.4

4

Мікроорганізми-продуценти, препарати, що містять живі

клітини та спори мікроорганізмів18

<= ГДК  

1,1-3,0

3,1-10,0

 > 10  ШУМ: Рівень звуку, дБА; еквівалентний рівень звуку, дБАекв  

|<=ГДР1

до 85

86-95

96-105

106-115

>115

Рівень звукового тиску у будь-якій октавній смузі, дБ  


>13519

ВІБРАЦІЯ ЛОКАЛЬНА, еквівалентний коректований рівень віброшвидкості, дБекв.

<=ГДР20

до 115

116-118

119-121

122-124

>124

ВІБРАЦІЯ ЗАГАЛЬНА,    еквівалентний    коректований рівень віброшвидкості, дБекв:вісь- Z3

<=ГДР3

до 113

114-119

120-125

126-131

>131

вісь - X3, Y3        

<=ГДР3

до 122

123-128

129-134

135-140

>140

ВІБРАЦІЯ ІМПУЛЬСНА сумарна кількість імпульсів для пікового значення віброприскорення;

<=ГДР21

Перевищення ГДР, разів

до 1,3

1,4-2,0

2,1-3,2

3,3- 5,0

> 5

пікове значення віброприскорення, дБ


> 160

ІНФРАЗВУК: загальний рівень звукового тиску, дБ Лін; еквівалентний загальний рівень звукового тиску, дБ Лінекв.

<=ГДР1

Перевищення ГДР, дБ


до 5

6-10

11-15

16-20

>20

УЛЬТРАЗВУК ПОВІТРЯНИЙ: рівні звукового тиску в октавних (1/3 октавних) смугах частот, дБ      

<=ГДР1

Перевищення ГДР, дБ


до 10

11-20

21-30

31-40

>40

УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНИЙ: пікові рівні віброшвидкості в октавних смугах частот, дБ  

<=ГДР1

Перевищення ГДР, дБ


до 5

6-10

11-15

16-20

>20


Таблиця 4.11.4.1

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ВІДКРИТИХ ТЕРИТОРІЙ У ТЕПЛУ ПОРУ РОКУ

Показники мікроклімату

Класи умов праці

Оптимальний 1

Допустимий 2

Шкідливий-322

Небезпечний (екстремальний)

Перевищення шкідливого рівня,    градусів Цельсію

1   ступінь

2  ступінь

3  ступінь

4 ступінь

4

Температура повітря, град. Цельсію

категорія робіт  

загальні енерговитрати Вт/кв. м

згідно з ДСН 3.3.6.042-99

згідно з ДСН 3.3.6.042-99


до 139більше на 0,1-3.0

більше на 3,1-6,0

більше на 6,1-9,0

більше на 9,1-12,0

-

140-174

175-232

"

"

"

"

-

233-290

"

"

"

"

-

3

Більше 290  

"

"

"

"

-

Швидкість руху повітря, м/с  

згідно з ДСН 3.3.6.042-99

згідно з ДСН 3.3.6.042-99

до 3 разів

більше 3 разів  

-

-

-

Відносна вологість повітря, %


п.1.2.5 п.1.2.6

до 25

Більше 25

-

-

-

Теплове випромінювання, Вт/кв. мдо 140

141-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3500

> 3500


Таблиця 4.11.4.2

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗА ПОКАЗНИКОМ ТНС-ІНДЕКСУ23 ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРІОДУ РОКУ ТА ВІДКРИТИХ ТЕРИТОРІЙ У ТЕПЛУ ПОРУ РОКУ

Категорія робіт

Загальні енерговитрати Вт/кв. м

Класи умов праці

Оптимальний 1

Допустимий 2

Шкідливий-324

Небезпечний (екстремальний) 4

1 ступінь

2 ступінь

3 тупінь

4 ступінь

до 139

21.0-23.4

23.5-26.4

25.5-26.6

26.7-27.4

27.5-28.6

28.7-31.0

більше 31.0

16

140-174

20.2-22.8

22.9-25.8

25.9-26.1

26.2-26.9

27.0-27.9

28.0-30.3

більше 30.3

175-232

19.2-21.9

22.0-25.1

25.2-25.5

25.6-26.3

26.3-27.3

27.4-29.9

більше 29.9

26

233-290

18.2-20.9

21.0-23.9

24.0-24.2

24.3-25.0

25.1-26.4

26.5-29.1

більше 29.1

3

більше 290    

17.0-18.9

19.0-21.8

21.9-22.2

22.3-23.4

23.5-25.7

25.8-27.9

більше 27.9


Таблиця 4.11.4.3

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗА ОКРЕМИМИ ПОКАЗНИКАМИ МІКРОКЛІМАТУ
ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ

Показники мікроклімату

Класи умов праці

Оптимальний 1

Допустимий 2

Шкідливий-3

Небезпечний (екстремальний)

Перевищення шкідливого рівня,    градусів Цельсію

1   ступінь

2  ступінь

3  ступінь

4 ступінь

4

Температура повітря, град. Цельсію

категорія робіт  

загальні енерговитрати Вт/кв. м

згідно з ДСН25 3.3.6.042-99

згідно з ДСН 3.3.6.042-99


до 139до +- 2.0

+- 2.1-   4.0

+- 4.1-   6.0

+-6.1-  8.0

-


140-174--"--

--"--

--"--

--"--

-


175-232--"--

--"--

--"--

--"--

-


233-290--"--

--"--

--"--

--"--

-


3

Більше 290  --"--

--"--

--"--

--"--

-

Швидкість руху повітря, м/с

згідно з ДСН 3.3.6.045-99

згідно з ДСН 3.3.6.042-99 п.1.2.5    

перевищення до 3 разів  

перевищення більше 3 разів  

-

-

-

Відносна вологість повітря, %  

перевищення до 15  

перевищення більше15

-

-

-

Теплове випромінювання,

Вт/кв. м        

до 140

141-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3500

> 3500