КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 2000 р. N 1654
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2000 р. N 1323

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2000 р. N 1323 ( 1323-2000-п ) "Про розподіл державних
централізованих капітальних вкладень і державних капітальних
вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми,
газифікацію сільських населених пунктів та переліки об'єктів, що
фінансуються за їх рахунок у 2000 році, і пільгового
довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35,
ст. 1486), із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2000 р. N 1588 ( 1588-2000-п ), такі зміни:
у додатку 1:
у позиції "Обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації - усього" цифри "103250" замінити цифрами
"103400";
у позиції "Чернігівська" цифри "2150" замінити цифрами
"2300";
у додатку 2:
у позиції "Обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації - усього" цифри "103250" замінити цифрами
"103400";
у позиції "Чернігівська" цифри "2150" замінити цифрами
"2300";
у позиції "Гімназія , м. Борзна" цифри "150" замінити цифрами
"300".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21