Об утверждении перечня объектов, которые финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на выполнение Чернобыльской строительной программы в 2003 году


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 11 червня 2003 р. N 893<br> Київ<br> <br> Про затвердження переліку об'єктів, що<br> фінансуються за рахунок державних<br> капітальних вкладень, виділених на виконання<br> Чорнобильської будівельної програми у 2003 році<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ<br> N 1624 ( <A HREF="145942">1624-2003-п</A> ) від 15.10.2003 <br> N 1982 ( <A HREF="151044">1982-2003-п</A> ) від 19.12.2003 )<br> <br> <br> <br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок<br>державних капітальних вкладень, виділених на виконання<br>Чорнобильської будівельної програми у 2003 році (додається).<br> <br> 2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах<br>захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи довести<br>показники фінансування об'єктів, зазначених у пункті 1 цієї<br>постанови, до відповідних центральних органів виконавчої влади,<br>обласних державних адміністрацій - розпорядників коштів державного<br>бюджету.<br> <br> Розпорядникам коштів державного бюджету:<br> <br> довести зазначені показники до відповідних установ і<br>організацій;<br> <br> забезпечити залучення для фінансування об'єктів з високим<br>рівнем будівельної готовності коштів бюджетів усіх рівнів та з<br>інших джерел, не заборонених законодавством;<br> <br> інформувати щомісяця до 10 числа наступного періоду<br>Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту<br>населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про стан<br>використання державних капітальних вкладень, виділених на<br>виконання Чорнобильської будівельної програми за об'єктами, що<br>споруджуються за їх рахунок.<br> <br> 3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах<br>захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:<br> <br> інформувати щомісяця до 15 числа наступного періоду Кабінет<br>Міністрів України про стан використання державних капітальних<br>вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної<br>програми за об'єктами, що споруджуються за їх рахунок;<br> <br> за погодженням з Міністерством економіки та з питань<br>європейської інтеграції і Міністерством фінансів за результатами<br>виконання Чорнобильської будівельної програми у першому півріччі<br>2003 року внести відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів<br>України в установленому законодавством порядку.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Інд. 33<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 11 червня 2003 р. N 893<br> <br> ПЕРЕЛІК<br> об'єктів, що фінансуються за рахунок державних<br> капітальних вкладень, виділених на виконання<br> Чорнобильської будівельної програми у 2003 році<br> ( <A HREF="120783">380-15</A> )<br> <br> (тис. гривень)<br>---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> Найменування | Рік | Проект- | Частка |Будівель- | 2003 рік<br> об'єкта та його |початку |на потуж-| держав- |на готов- |----------------------------------------<br> місцезнаходження, |і закін-| ність |ної влас-| ність | введен- | передба- |зміни: |остаточний<br> одиниця виміру | чення |(залишок |ності у |пускового |ня потуж-| чено |збіль- |обсяг<br> |будівни-| на 1 |майні за-|комплексу | ності | капітало-|шення |капіта-<br> | цтва | січня |будовника|на 1 січня| | вкладень |"+", |льних<br> | | 2003 | на 1 |2003 року,| | за раху- |змен- |вкладень<br> | | року) | січня |відсотків | |нок коштів|шення |<br> | | | 2003 р.,| | |державного|"-" |<br> | | |відсотків| | | бюджету | |<br>----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>МНС 4521,8 +155,81* 4677,61*<br> <br>Корпус променевої терапії<br>Інституту ендокринології 1998 - 100 357,9 +517,81* 875,71*<br>та обміну речовин, 2005<br>м. Київ - розширення,<br> <br>тис. кв. метрів 2,85 60<br>_______________<br> * У тому числі 58 тис. гривень за рахунок коштів спеціального<br>фонду.<br> <br>Погашення заборгованості<br>за фактично виконані 4163,9 -362 3801,9<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>правобережна земляна<br>дамба у зоні відчуження 2273,8<br>Чорнобильської АЕС -<br>спорудження, першочергові<br>природоохоронні заходи<br> <br>свердловини у зоні<br>відчуження Чорнобильської 37,7<br>АЕС - тампонаж<br> <br>ліси у зоні відчуження 410,8 -362 48,8<br>Чорнобильської АЕС -<br>протипожежні заходи<br> <br>залізнична колія на<br>перегоні Вільча - Янів у 400<br>зоні відчуження<br>Чорнобильської АЕС -<br>реконструкція<br> <br>огорожа 30-кілометрової<br>зони відчуження 534 -1,4 532,6<br>Чорнобильської АЕС -<br>реконструкція<br> <br>проектно-вишукувальні<br>роботи для будівництва у 57,3 +1,4 58,7<br>зоні відчуження<br>Чорнобильської АЕС<br> <br>корпус променевої терапії<br>Інституту ендокринології 109<br>та обміну речовин,<br>м. Київ - розширення<br> <br>газові мережі, с. Шпилі 31,3<br>Іванківського району<br>Київської області<br> <br>газові мережі,<br>с. Карабачин 200<br>Брусилівського району<br>Житомирської області<br>(пайова участь)<br> <br>Сокирнянський цеолітовий<br>завод, м. Хуст 110<br>Закарпатської області<br>(перший пусковий<br>комплекс)<br> <br>Донецька область 100 +300 400<br> <br>Регіональний 1997 - 100 100 +300 400<br>діагностичний центр, 2005<br>м. Костянтинівка<br> <br>Житомирська область 7580,5 -270,05* 7310,45*<br> <br>Школа, с. Новий Дорогинь 1999 - 100 653,5 +212,86* 866,36*<br>Народицького району, 2005<br> <br>учнівських місць 80 40<br> <br>_______________<br> * У тому числі 212,86 тис. гривень за рахунок коштів<br>спеціального фонду.<br> <br>Погашення заборгованості 6047 -482,91 5564,09<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня<br>2003 р. - усього<br> <br> з них:<br> <br>газопровід-відвід 11,6 -3,27 8,33<br>від с. Чижівка до<br>с. Федорівка<br>Новоград-Волинського<br>району (пайова участь)<br> <br>водопостачання, 13,16 -1,53 11,63<br>с. Городець<br>Овруцького району<br> <br>газові мережі, 606,2 -433 173,2<br>м. Коростень, вулиці<br>Ватутіна і Свердлова<br> <br>газові мережі, 37,12 -36 1,12<br>смт Лугини<br> <br>газифікація квартир, +36 36<br>смт Лугини<br> <br>житлові будинки, смт 25,78 -5,68 20,1<br>Корнин Попільнянського<br>району<br> <br>житлові будинки, 50,33 -39,43 10,9<br>с. Кам'янка<br>Попільнянського району<br> <br>Київська область 6164,2 +85,1 6249,3<br> <br>Обласний онкологічний 2002 - 100 300 +100 400<br>диспансер (друга черга), 2005<br>м. Київ - реконструкція<br>лабораторного корпусу<br>(пайова участь),<br> <br>об'єктів 1 55<br> <br>Погашення заборгованості 5644,2 -14,9 5629,3<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня<br>2003 р. - усього<br> <br> з них:<br> <br>ремонтно-виробнича база 13 -13<br>Поліської районної<br>електромережі,<br>с. Красятичі<br> <br>газові мережі, с. Мала 1,9 -1,9<br>Вільшанка Обухівського<br>району<br> <br>обласний онкологічний 488,19 -488,19<br>диспансер, м. Київ -<br>радіологічний корпус<br> <br>обласний онкологічний +488,19 488,19<br>диспансер, м. Київ<br> <br>МВС 300<br> <br>Реабілітаційний центр<br>головного управління МВС 1995 - 100 300<br>у Київській області 2004<br>(друга черга), м. Київ<br> <br>ліжок 126 80<br> <br>Національна академія наук 256,6<br> <br>Інститут сорбції та<br>проблем ендоекології, 256,6<br>м. Київ - погашення<br>заборгованості за<br>фактично виконані роботи<br>на 1 січня 2003 р.<br> <br>МОЗ 64,1<br> <br>Науковий центр<br>радіаційної медицини, 64,1<br>м. Київ - господарський<br>корпус - погашення<br>заборгованості за<br>фактично виконані роботи<br>на 1 січня 2003 р.<br> <br>Мінагрополітики 532,7<br> <br>Погашення заборгованості<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>молочнотоварна ферма,<br>с. Самчинці Немирівського 7<br>району Вінницької області<br> <br>газові мережі, с. Рахни<br>Лісові Шаргородського 9,18<br>району Вінницької області<br> <br>підвідний газопровід,<br>с. Черче Камінь-<br>Каширського району 28,42<br>Волинської області<br> <br>підвідний газопровід,<br>с. Бірки Любешівського 32,91<br>району Волинської області<br> <br>молочнотоварна ферма,<br>с. Зеремля Баранівського 9,85<br>району Житомирської<br>області<br> <br>машинно-тракторна<br>станція, смт Брусилів 9,17<br>Житомирської області<br> <br>котельня, с. Липники<br>Лугинського району 30,44<br>Житомирської області<br> <br>котельня, с. Білокоровичі 10,18<br>Олевського району<br>Житомирської області<br> <br>котельня, с. Варварівка 8<br>Олевського району<br>Житомирської області<br> <br>підвідний газопровід,<br>с. Підвисоке Снятинського 23,1<br>району Івано-Франківської<br>області<br> <br>школа, с. Потічок<br>Снятинського району<br>Івано-Франківської 18,6<br>області<br> <br>газові мережі,<br>с. Вітковичі 10,2<br>Березнівського району<br>Рівненської області<br> <br>дорога, с. Городець 61,5<br>Володимирецького району<br>Рівненської області<br> <br>дорога, с. Красносілля 8<br>Володимирецького району<br>Рівненської області<br> <br>дорога, с. Хиночі 17,6<br>Володимирецького району<br>Рівненської області<br> <br>водопостачання, с. Велюнь 15,8<br>Дубровицького району<br>Рівненської області<br> <br>дитячий оздоровчий табір<br>"Вогник", с. Олександрія 11,5<br>Рівненського району<br>Рівненської області<br> <br>лікарня, смт Степань 40,8<br>Сарненського району<br>Рівненської області<br> <br>фельдшерсько-акушерський<br>пункт, с. Лісове 50<br>Рокитнівського району<br>Рівненської області<br> <br>школа, с. Ремчиці<br>Сарненського району 21,52<br>Рівненської області<br> <br>підвідний газопровід,<br>с. Шманьківці 37,24<br>Чортківського району<br>Тернопільської області<br> <br>дороги, с. Шманьківці 45,19<br>Чортківського району<br>Тернопільської області<br> <br>школа-дитячий садок,<br>с. Чичиркозівка 15<br>Звенигородського району<br>Черкаської області<br> <br>підвідний газопровід,<br>с. Чичиркозівка 11,5<br>Звенигородського району<br>Черкаської області<br> <br>Вінницька область 100<br> <br>Районна лікарня,<br>смт Брацлав Немирівського 100<br>району - терапевтичний<br>корпус - погашення<br>заборгованості за фактично<br>виконані роботи на 1 січня<br>2003 р.<br> <br>Волинська область 929,5<br> <br>Фельдшерсько-акушерський<br>пункт, с. Стовбихва 1992 - 100 120<br>Камінь-Каширського 2003<br>району,<br> <br>відвідувань за зміну 5 75 5<br> <br>Погашення заборгованості<br>за фактично виконані 809,5<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>школа, с. Бережниця<br>Маневицького району 306,5<br> <br>онкологічний диспансер,<br>м. Луцьк - проектні роботи 24,3<br> <br>відновлення доріг,<br>м. Камінь-Каширський 40,8<br> <br>школа, с. Раків Ліс<br>Камінь-Каширського району 8,4<br> <br>школа, с. Підцир'я<br>Камінь-Каширського району 287,8<br> <br>ліквідація наслідків<br>стихії, Камінь-Каширський 74,9<br>район<br> <br>школа, с. Зарудчі 19,87<br>Любешівського району<br> <br>поліклініка, смт Колки 8,13<br>Маневицького району<br> <br>школа, с. Красноволя 38,8<br>Маневицького району<br> <br>Донецька область 100<br> <br>Регіональний 1997 - 100 100<br>діагностичний центр, 2005<br>м. Костянтинівка<br> <br>Житомирська область 7580,5<br> <br>Школа, с. Новий Дорогинь 1999 - 100 653,5<br>Народицького району, 2005<br> <br>учнівських місць 80 40<br> <br>Газові мережі, вулиці<br>Жовтнева і Ватутіна, 1998 - 100 330*<br>м. Коростень, 2003<br> <br>кілометрів 1,5 77 1,5<br> <br>Житлові будинки для 1997 - 100 100<br>пільгових категорій 2003<br>населення, Народицький<br>район - газифікація,<br> <br>об'єктів 25 75 25<br> <br>Житлові будинки для 1998 - 100 100<br>пільгових категорій 2003<br>населення, Овруцький<br>район - газифікація,<br> <br>об'єктів 25 75 25<br> <br>Школа, смт Броницька 1993 - 100 350<br>Гута Новоград-Волинського 2004<br>району,<br> <br>учнівських місць 198 42<br> <br>_______________<br> * У тому числі 100 тис. гривень за рахунок коштів<br>спеціального фонду.<br> <br>Погашення заборгованості<br>за фактично виконані 6047<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>центральна районна<br>лікарня, смт Брусилів 1513,9<br> <br>житлові будинки,<br>смт Брусилів 58,43<br> <br>школа, смт Брусилів 7,14<br> <br>санітарно-епідеміологічна 20,68<br>станція, смт Брусилів<br> <br>будинок районного<br>військового комісаріату, 13,6<br>смт Брусилів<br> <br>телефонізація, смт Брусилів 41,48<br> <br>житлові будинки,<br>с. Хомутець Брусилівського 15,01<br>району - дороги<br> <br>школа, с. Хомутець 72,33<br>Брусилівського району<br> <br>житлові будинки,<br>с. Малинівка 32,2<br>Брусилівського району<br> <br>школа, с. Малинівка 28,41<br>Брусилівського району<br> <br>дороги та проїзди,<br>с. Малинівка 124,3<br>Брусилівського району<br> <br>житлові будинки, 0,96<br>с. Осівці Брусилівського<br>району<br> <br>школа, с. Осівці<br>Брусилівського району 4,43<br> <br>житловий будинок, вул. 181<br>Потіївська, м. Малин<br> <br>житловий будинок, вул. 76,6<br>Чапаєва, м. Житомир<br> <br>реконструкція гуртожитку 214,5<br>під житловий будинок,<br>вул. Красіна, м. Коростень<br> <br>дороги, с. Нові Озеряни 2,01<br>Брусилівського району<br> <br>житлові будинки, с. Бровки<br>Перші Андрушівського 11,84<br>району - газифікація<br> <br>центральна районна лікарня, 1,97<br>м. Володимир-Волинський -<br>лікувальний корпус<br> <br>житловий будинок, позиція 29,4<br>215, с. Головенка<br>Житомирського району<br> <br>дороги, с. Головенка 1,89<br>Житомирського району<br> <br>житлові будинки, с. Садки 39,25<br>Житомирського району<br> <br>газові мережі, с. Садки 47,2<br>Житомирського району<br> <br>дороги, с. Вигода 29,7<br>Житомирського району<br> <br>житловий будинок, 217,2<br>с. Зарічани Житомирського<br>району<br> <br>фельдшерсько-акушерський<br>пункт, с. Василівка 0,97<br>Житомирського району<br> <br>житлові будинки, с. Лука 40,69<br>Житомирського району<br> <br>дитячий садок, с. Лука 1,5<br>Житомирського району<br> <br>школа, с. Поліське 35,57<br>Коростенського району<br> <br>центральна районна<br>лікарня, смт Лугини 280,62<br> <br>школа, смт Броницька Гута 176,54<br>Новоград-Волинського<br>району<br> <br>школа, с. Гульськ 31,81<br>Новоград-Волинського<br>району<br> <br>житлові будинки, 250<br>с. Слобода Романівська<br>Новоград-Волинського<br>району<br> <br>школа, смт Чоповичі 7,76<br>Малинського району<br> <br>школа, с. Заріччя 54,43<br>Овруцького району<br> <br>школа, с. Левковичі 54,05<br>Овруцького району<br> <br>школа, с. Сущани 0,63<br>Олевського району<br> <br>амбулаторія з аптекою, 23,68<br>с. Жубровичі Олевського<br>району<br> <br>житлові будинки, смт Корнин 25,78<br>Попільнянського району<br> <br>житлові будинки, 50,33<br>с. Кам'янка<br>Попільнянського району<br> <br>дороги, с. Кам'янка 13,35<br>Попільнянського району<br> <br>розподільні газові мережі, 10,14<br>с. Краснобірка<br>Радомишльського району<br> <br>молочнотоварна ферма, 0,78<br>с. Облітки Радомишльського<br>району<br> <br>газові мережі, с. Облітки 5,14<br>Радомишльського району<br> <br>газові мережі, с. Городище 1,08<br>Черняхівського району<br> <br>школа, с. Городище 10<br>Черняхівського району<br> <br>центр соціально- 120<br>психологічної<br>реабілітації потерпілого<br>населення, м. Коростень<br> <br>газові мережі,<br>вул. Жовтнева, м. Коростень 328<br> <br>житлові будинки для 174,8<br>пільгових категорій<br>населення, м. Коростень -<br>газифікація<br> <br>газові мережі, вул. 20<br>Бровар, м. Коростень<br> <br>газові мережі, вулиці<br>Ватутіна і Свердлова, 606,2<br>м. Коростень<br> <br>житлові будинки для 40<br>пільгових категорій<br>населення, Коростенський<br>район - газифікація<br> <br>житлові будинки для<br>пільгових категорій 40<br>населення, Лугинський<br>район - газифікація<br> <br>житлові будинки для 6,3<br>пільгових категорій<br>населення, смт Народичі<br>- газифікація<br> <br>житлові будинки для 43,14<br>пільгових категорій<br>населення, Овруцький<br>район - газифікація<br> <br>підвідний газопровід, 34,97<br>с. Антоновичі Овруцького<br>району<br> <br>газопровід-відвід від 11,6<br>с. Чижівка до с. Федорівка<br>Новоград-Волинського району<br>(пайова участь)<br> <br>водопостачання, смт 68,55<br>Першотравневе Овруцького<br>району<br> <br>газові мережі, м. Овруч 43,87<br> <br>очисні споруди каналізації<br>та каналізаційна насосна 13<br>станція, смт Лугини<br> <br>водопостачання, с. Городець 13,16<br>Овруцького району<br> <br>водопровідні мережі, 23,2<br>м. Овруч<br> <br>газифікація квартир, 42<br>м. Овруч<br> <br>газові мережі, 37,12<br>смт Лугини<br> <br>хлібзавод, смт Брусилів - 72,9<br>реконструкція<br> <br>газопровід, с. Гамарня 2,16<br>Малинського району<br> <br>газові мережі, м. Олевськ 4,25<br> <br>газові мережі, 30<br>с. Білокоровичі<br>Олевського району<br> <br>центральне<br>водозабезпечення, смт 29<br>Броницька Гута Новоград-<br>Волинського району<br> <br>школа N 10, м. Новоград- 48,9<br>Волинський -<br>реконструкція котельні<br> <br>стрічкоткацька фабрика, 159<br>смт Брусилів<br> <br>зерносховище, с. Приворіття 17,7<br>Брусилівського району<br> <br>підстанція 110/35/10 кВ 18<br>"Садки", с. Садки<br>Житомирського району<br> <br>очисні споруди каналізації 95,7<br>та каналізаційна насосна<br>станція, с. Глибочиця<br>Житомирського району<br> <br>котельня, смт Бучмани 43,2<br>Олевського району -<br>реконструкція<br> <br>Київська область 6164,2<br> <br>Обласний онкологічний 2002 - 100 300<br>диспансер (друга черга), 2005<br>м. Київ - реконструкція<br>лабораторного корпусу<br>(пайова участь)<br> <br>об'єктів 1 55<br> <br>Газові мережі, 1995 - 100 70*<br>с. Макарівка 2003<br>Іванківського району,<br> <br>кілометрів 4 80 4<br> <br>Газові мережі, 1995 - 100 50*<br>с. Мусійки Іванківського 2003<br>району,<br> <br>кілометрів 6,4 85 6,4<br> <br>Газові мережі, 1998 - 100 100*<br>с. Воропаїв 2003<br>Вишгородського району,<br> <br>кілометрів 2,5 85 2,5<br> <br>Погашення заборгованості 5644,2<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>житлові будинки садибного 1076,1<br>типу, м. Переяслав-<br>Хмельницький, відділення<br>"Борисівське"<br> <br>центральна районна лікарня, 49,9<br>смт Баришівка<br> <br>дитяча лікарня, м. Боярка - 8,1<br>харчоблок<br> <br>189-квартирний житловий 76<br>будинок, м. Бровари<br> <br>159-квартирний житловий 10<br>будинок, м. Бориспіль<br> <br>40-квартирний житловий 59<br>будинок, м. Бориспіль<br> <br>поліклініка, м. Бровари 43,2<br>_______________<br> * За рахунок коштів спеціального фонду<br> <br>школа, м. Переяслав- 19,4<br>Хмельницький<br> <br>дитячий садок, смт 11,69<br>Гостомель - реконструкція<br> <br>дитячий садок, 29,54<br>смт Володарка<br> <br>житлові будинки садибного 6,6<br>типу, смт Володарка<br> <br>житлові будинки садибного 811,14<br>типу, м. Березань<br>Баришівського району<br> <br>житлові будинки садибного 32<br>типу, с. Корніївка<br>Баришівського району<br> <br>житлові будинки садибного 46<br>типу, с. Корніївка<br>Баришівського району -<br>благоустрій<br> <br>дитячий садок, 106,8<br>с. Корніївка Баришівського<br>району<br> <br>житлові будинки садибного 99,87<br>типу, с. Борщів<br>Баришівського району<br> <br>газові мережі, с. Саварка 21,1<br>Богуславського району<br> <br>будинок-інтернат для 2<br>людей похилого віку,<br>с. Луб'янка Бородянського<br>району<br> <br>житлові будинки садибного 0,8<br>типу, с. Петрівське<br>Бориспільського району<br> <br>школа, м. Узин 0,6<br>Білоцерківського району<br> <br>18-квартирний житловий 13,82<br>будинок, с. Красятичі<br>Поліського району -<br>благоустрій<br> <br>центральна районна 52,5<br>лікарня, м. Тетіїв<br> <br>житлові будинки садибного 15,5<br>типу, с. Пасічна<br>Баришівського району<br>- водопониження<br> <br>школа, с. Данилівка 3,9<br>Васильківського району<br> <br>житлові будинки садибного 6,6<br>типу, с. Велика Вільшанка<br>Васильківського району<br> <br>житлові будинки садибного 155<br>типу, с. Пристроми<br>Переяслав-Хмельницького<br>району<br> <br>каналізація, смт Гостомель 6,82<br> <br>житлові будинки садибного 8,432<br>типу, с. Соснівка<br>Макарівського району<br> <br>житлові будинки садибного 0,52<br>типу, с. Маковище<br>Макарівського району<br> <br>житлові будинки садибного 1,6<br>типу, м. Сквира<br> <br>житлові будинки садибного 3<br>типу, станція<br>Переяслівська Переяслав-<br>Хмельницького району<br> <br>житлові будинки садибного 15,8<br>типу, смт Згурівка<br> <br>газові мережі, с. Розкішна 3<br>Ставищенського району<br> <br>водопостачання, с. Зурівка 10<br>Макарівського району<br> <br>газифікація, с. Усівка 10<br>Згурівського району<br> <br>санітарно-епідеміологічна 3,2<br>станція, смт Згурівка<br> <br>підвідний газопровід, 33,14<br>с. Щербашенці<br>Богуславського району<br> <br>газові мережі, 12,38<br>с. Македони<br>Миронівського району<br> <br>газові мережі, 28,93<br>с. Трипілля<br>Обухівського району<br> <br>газові мережі, с. Буки 22,5<br>Сквирського району<br> <br>газові мережі, смт Димер 3,59<br>Вишгородського району<br> <br>газові мережі, 69,15<br>с. Воропаївка<br>Іванківського району<br> <br>газові мережі, 80,1<br>с. Станишівка<br>Іванківського району<br> <br>газові мережі, 30,72<br>с. Рокитна Слобода<br>Іванківського району<br> <br>газові мережі, с. Селище 18,61<br>Баришівського району<br> <br>газові мережі, с. Білий 4,11<br>Берег Іванківського району<br> <br>підвідний газопровід, 9,76<br>с. Борівка Макарівського<br>району<br> <br>газові мережі, с. Загальці 3,69<br>Бородянського району<br> <br>газові мережі, 24,67<br>с. Пилиповичі<br>Бородянського району<br> <br>газові мережі, 9,51<br>смт Пісківка<br>Бородянського району<br> <br>газові мережі, с. Качали 93,47<br>Бородянського району<br> <br>газові мережі, с. Микуличі 67,45<br>Бородянського району<br> <br>газові мережі, с. Дружня 1,17<br>Бородянського району<br> <br>котельня, смт Немішаєве 185,64<br>Бородянського району<br> <br>газові мережі, 0,9<br>с. Стовп'яги Переяслав-<br>Хмельницького району<br> <br>школа, м. Березань 15,8<br>Баришівського району<br> <br>газові мережі, с. Лукаші 29,87<br>Баришівського району<br> <br>школа, с. Паришків 1,6<br>Баришівського району<br> <br>водопостачання, 2<br>с. Трипілля<br>Обухівського району<br> <br>газові мережі, с. Ярешки 73,47<br>Баришівського району<br> <br>газові мережі, 2,76<br>с. Лук'янівка<br>Баришівського району<br> <br>житлові будинки садибного 44,16<br>типу, м. Переяслав-<br>Хмельницький<br> <br>газові мережі, 104,14<br>с. Переяславське<br>Переяслав-Хмельницького<br>району<br> <br>центральна районна лікарня, 11<br>м. Іванків<br> <br>газові мережі, 0,26<br>с. Пироговичі<br>Іванківського району<br> <br>газові мережі, 35,1<br>с. Феневичі<br>Іванківського району<br> <br>газові мережі, 6,73<br>с. Скибинці<br>Тетіївського району<br> <br>газові мережі, 2,5<br>с. Макарівка<br>Іванківського району<br> <br>газові мережі, с. Нові 7<br>Соколи Іванківського<br>району<br> <br>газові мережі, 19,018<br>с. Королівка<br>Макарівського району<br> <br>газові мережі, с. Борщів 43,56<br>Баришівського району<br> <br>поліклініка, смт Глеваха 24,07<br>Васильківського району<br> <br>обласний онкологічний 488,19<br>диспансер, м. Київ -<br>радіологічний корпус<br> <br>Центральна районна 153,67<br>лікарня, смт Згурівка<br> <br>20-ти квартирний житловий 7,4<br>будинок, смт Згурівка<br> <br>обласна психоневрологічна 317<br>лікарня, смт Глеваха -<br>лікувально-діагностичний<br>корпус<br> <br>каналізація, смт Згурівка 26,2<br> <br>водозабезпечення, 48,3<br>м. Тетіїв - станція 2-го<br>підйому<br> <br>котельня, м. Яготин 5<br> <br>автоматична телефонна 243,5<br>станція, с. Красятичі<br>Поліського району<br> <br>автоматична телефонна 224<br>станція, м. Тетіїв<br> <br>школа, с. Залишани 6,4<br>Поліського району<br> <br>ремонтно-виробнича база 13<br>Поліської районної<br>електромережі,<br>с. Красятичі<br> <br>газові мережі, 65,4<br>с. Мирівка Кагарлицького<br>району<br> <br>газові мережі, с. Мала 1,9<br>Вільшанка Обухівського<br>району<br> <br>газові мережі, 4,3<br>с. Ольшаниця<br>Рокитнянського району<br> <br>центральна районна 12<br>лікарня, м. Тараща<br> <br>центральна районна 15<br>лікарня, смт Іванків -<br>реконструкція пральні<br> <br>школа, с. Мусійка 15<br>Іванківського району<br> <br>обласна лікарня N 2, 14,2<br>м. Київ<br> <br>школа, м. Ржищів 7,6<br> <br>житлові будинки садибного 3,7<br>типу, м. Ржищів<br> <br>технічний нагляд та інші 30,38<br>витрати замовника<br> <br>Кіровоградська область 1006,9<br> <br>Реконструкція дитячого 1993 - 100 250<br>садка під громадський 2004<br>центр, с. Несваткове<br>Олександрівського району,<br> <br>місць 205 85<br> <br>Обласний онкологічний 1988 - 100 300<br>диспансер, м. Кіровоград 2004<br>(пайова участь) -<br>будівництво,<br> <br>ліжок 72 85<br> <br>Погашення заборгованості 456,9<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі :<br> <br>реконструкція дитячого 199,6<br>садка під громадський<br>центр, с. Несваткове<br>Олександрівського району<br> <br>реконструкція 37,6<br>молочнотоварної ферми під<br>свиноферму, с. Несваткове<br>Олександрівського району<br> <br>реконструкція дитячого 18,4<br>садка під громадський<br>центр, с. Голубієвичі<br>Компаніївського району<br> <br>станція знезалізнення 3,4<br>води, с. Несваткове<br>Олександрівського району<br> <br>середня школа, 1,1<br>с. Несваткове<br>Олександрівського району<br> <br>магазин, с. Несваткове 35,4<br>Олександрівського району<br> <br>консервний завод, 51,8<br>с. Несваткове<br>Олександрівського району<br> <br>молочнотоварна ферма, 85,4<br>с. Голубієвичі<br>Компаніївського району<br> <br>магазин, с. Голубієвичі 8,3<br>Компаніївського району<br> <br>критий тік, 2,6<br>с. Голубієвичі<br>Компаніївського району<br> <br>критий тік, с. Бутівське 10,7<br>Олександрійського району<br> <br>житлові будинки, 2,6<br>с. Голубієвичі<br>Компаніївського району<br> <br> <br>Львівська область 238<br> <br>Пайова участь у 238<br>будівництві онкологічного<br>регіонального лікувально-<br>діагностичного центру,<br>м. Львів - погашення<br>заборгованості за<br>фактично виконані роботи<br>на 1 січня 2003 р.<br> <br>Полтавська область 65,6<br> <br>Психоневрологічний 65,6<br>будинок-інтернат,<br>с. Кроти Пирятинського<br>району - розширення<br>(пайова участь) -<br>погашення заборгованості<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br> <br>Рівненська область 2248,8<br> <br>Поліклініка з лікарнею, 1990 - 100 450<br>смт Клесів Сарненського 2003<br>району,<br> <br>відвідувань за зміну, 150 150<br> <br>ліжок 60 80<br> <br>Газові мережі, с. Лісове 1995 - 100 300*<br>Рокитнівського району, 2003<br> <br>кілометрів 1,9 70 1,9<br> <br>Житлові будинки для 2003 100 20<br>пільгових категорій<br>населення, Березнівський<br>район - газифікація,<br> <br>об'єктів 8 8<br> <br>_______________<br> * У тому числі 130 тис. гривень за рахунок коштів<br>спеціального фонду.<br> <br>Погашення заборгованості 1478,8<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>обласний онкологічний 29,9<br>диспансер, м. Рівне<br> <br>поліклініка, смт 491,2<br>Рафалівка<br>Володимирецького району<br> <br>реконструкція санаторію 50<br>"Хрінники", с. Хрінники<br>Демидівського району<br> <br>школа, с. Переброди 6,7<br>Дубровицького району<br> <br>школа-дитячий садок, 3,6<br>с. Ставрів Млинівського<br>району<br> <br>очисні споруди 10<br>каналізації, смт Рокитне<br> <br>дитячий санаторій 8,2<br>"Олександрія"<br>Рівненського району<br> <br>блок навчальних класів 136,2<br>із шкільною їдальнею,<br>с. Полиці<br>Володимирецького району<br> <br>реконструкція універмагу 634,7<br>та дитячого садка під<br>блок навчальних класів,<br>шкільну їдальню та<br>спортзал для середньої<br>школи, с. Стара Рафалівка<br>Володимирецького району<br> <br>санаторій "Червона 27<br>калина", с. Жобрин<br>Рівненського району<br> <br>районна лікарня, 11,3<br>м. Сарни - газифікація<br>котельні<br> <br>котельня, м. Сарни 40,7<br> <br>дезактиваційні роботи, 2,6<br>с. Іванчиці<br>Зарічненського району<br> <br>житлові будинки,<br>с. Зірне 3,7<br>Березнівського району -<br>газифікація<br> <br>оздоровчий табір 23<br>"Берізка", с. Олександрія<br>Рівненського району<br> <br>Сумська область 8<br> <br>Житлові будинки для 2003 100 8<br>пільгових категорій<br>населення, с. Тулушка<br>Конотопського району -<br>газифікація,<br> <br>об'єктів 5 5<br> <br>Харківська область 104<br> <br>Комплекс з переробки 1997 - 100 104<br>сільськогосподарської 2005<br>продукції, смт Вільча<br>Вовчанського району -<br>створення робочих місць<br>для переселенців,<br> <br>місць 180 40<br> <br>Черкаська область 207,4<br> <br>Погашення заборгованості<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>обласна дитяча лікарня, 39,8<br>м. Черкаси<br> <br>школа-дитячий садок, 46,32<br>с. Попівка<br>Звенигородського району<br> <br>дільнича лікарня, 22,6<br>с. Козацьке<br>Звенигородського району<br> <br>газові мережі, 9,71<br>м. Звенигородка<br> <br>дезактивація, 20,57<br>с. Тростянець<br>Канівського району<br> <br>котельня, 24,6<br>смт Катеринопіль<br> <br>районна лікарня, 16,9<br>смт Буки Маньківського<br>району<br> <br>лікарня, м. Шпола - 26,9<br>акушерський корпус<br> <br>Чернігівська область 801,9<br> <br>Житлові будинки для 2003 100 8,5<br>пільгових категорій<br>населення, Козелецький<br>район - газифікація<br> <br>об'єктів 1 1<br> <br>Погашення заборгованості 793,4<br>за фактично виконані<br>роботи на 1 січня 2003 р.<br>- усього<br> <br>у тому числі:<br> <br>школа-гімназія, 70,4<br>м. Новгород-Сіверський<br>(пайова участь)<br> <br>лікувальний корпус з 650<br>поліклінікою, м. Городня<br> <br>торфовий завод, смт 12,6<br>Замгай Ріпкінського<br>району - реконструкція<br>котельні<br> <br>житловий будинок, 37,3<br>м. Ніжин<br> <br>санаторій "Десна", 13,1<br>с. Ладинка<br>Чернігівського району -<br>реконструкція<br>водогрязелікарні<br> <br>газові мережі, 1,2<br>с. Дніпровське<br>Чернігівського району<br> <br>газові мережі, 8,3<br>с. Заріччя Семенівського<br>району<br> <br>Газові мережі, 0,5<br>с. Тимоновичі<br>Семенівського району<br> <br>Усього 25230 +270,86* 25500,86*<br>_______________<br> * У тому числі 270,86 тис. гривень за рахунок коштів<br>спеціального фонду.<br> <br> (тис. гривень)<br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> Найменування | Рік | Проект- | Частка |Будівель- | 2003 рік<br> об'єкта та його |початку |на потуж-| держав- |на готов- |--------------------------------------------<br> місцезнаходження, |і закін-| ність |ної влас-| ність | введен- |передбачено |зміни: |остаточний<br> одиниця виміру | чення |(залишок |ності у |пускового |ня потуж-|капітальних |збіль- |обсяг<br> |будівни-| на 1 |майні за-|комплексу | ності |вкладень |шення |капіта-<br> | цтва | січня |будовника|на 1 січня| в дію |згідно з |"+", |льних<br> | |2003 р.) | на 1 |2003 р., | |постановою |змен- |вкладень<br> | | | січня |відсотків | |Кабінету |шення |<br> | | | 2003 р.,| | |Міністрів |"-" |<br> | | |відсотків| | |України | |<br> | | | | | |від 11 червня | |<br> | | | | | |2003 р. N 893 | |<br> | | | | | |( 893-2003-п )| |<br>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>Академія медичних наук +20600 20600<br> <br>Патолого-анатомічний 1986 - 100 +20600 20600<br>корпус з лабораторіями 2004 3,921 60 3,921<br>Наукового центру<br>радіаційної медицини,<br>м. Київ,<br> <br>тис. кв. метрів<br> <br>Житомирська область 7310,45* -159,48 7150,97<br> <br>Житловий будинок, +132,8 132,8<br>вул. Чапаєва,<br>м. Житомир<br> <br>Житловий будинок, +50 50<br>с. Зарічани<br>Житомирського району<br> <br>Погашення заборгованості 5564,09 -159,48 5404,61<br>за фактично<br>виконані роботи<br>на 1 січня 2003 р. -<br>усього<br> <br>_______________<br> *У тому числі 312,86 тис. гривень за рахунок коштів<br>спеціального фонду.<br> <br>з них:<br> <br>школа N 10, 48,9 -48,9 -<br>м. Новоград-Волинський -<br>реконструкція котельні<br> <br>підстанція -18 -18 -<br>110/35/10 кВ "Садки",<br>с. Садки<br>Житомирського району<br> <br>стрічкоткацька фабрика, 159 -64,38 94,62<br>смт Брусилів<br> <br>газові мережі, 30 -30<br>с. Білокоровичі<br>Олевського району<br> <br>житловий будинок, 181 -181<br>вул. Потіївська,<br>м. Малин<br> <br>Чернігівська область 801,9 +159,48 961,38<br> <br>Школа, м. Корюківка +159,48 159,48<br> <br>Усього 25500,86* +20600 46100,86<br> <br>_______________<br> *У тому числі 720,86 тис. гривень за рахунок коштів<br>спеціального фонду.<br> <br> <br> <br> <br>( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1624<br>( <A HREF="145942">1624-2003-п</A> ) від 15.10.2003, N 1982 ( <A HREF="151044">1982-2003-п</A> ) від<br>19.12.2003 )<br> <br> <br> <br> УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗПОДІЛ<br> державних капітальних вкладень на виконання<br> Чорнобильської будівельної програми на 2003 рік<br> ( <A HREF="120783">380-15</A> )<br> <br> (тис. гривень)<br>------------------------------------------------------------------<br> Назва органу | Державні | У тому числі за<br> виконавчої влади |капітальні| рахунок коштів<br> |вкладення,|-----------------------<br> | всього |загального|спеціального<br> | | фонду | фонду<br> | |державного| державного<br> | | бюджету | бюджету<br>------------------------------------------------------------------<br>Усього 25230 24780 450<br> <br>у тому числі:<br> <br>МНС 4521,8 4521,8<br> <br>МВС 300 300<br> <br>Національна академія наук 256,6 256,6<br> <br>МОЗ 64,1 64,1<br> <br>Мінагрополітики 532,7 532,7<br> <br>Обласні держадміністрації 19854,8 19404,8 450<br>- всього<br> <br>у тому числі:<br> <br>Вінницька 100 100<br> <br>Волинська 929,5 929,5<br> <br>Донецька 100 100<br> <br>Житомирська 7580,5 7480,5 100<br> <br>Київська 6164,2 5944,2 220<br> <br>Кіровоградська 1006,9 1006,9<br> <br>Львівська 238 238<br> <br>Полтавська 65,6 65,6<br> <br>Рівненська 2248,8 2118,8 130<br> <br>Сумська 8 8<br> <br>Харківська 104 104<br> <br>Черкаська 207,4 207,4<br> <br>Чернігівська 801,9 801,9<br> <br> <br> <br> (тис. гривень)<br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> Назва | Державні капітальні вкладення, | У тому числі за рахунок коштів<br> органу | усього |---------------------------------------------------------------------<br>виконавчої| | загального фонду державного | спеціального фонду державного<br> влади | | бюджету | бюджету<br> |----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------<br> |передбачено |зміни: |остаточний|передбачено |зміни: |остаточний|передбачено |зміни: |остаточний<br> |капітальних |збіль- |обсяг |капітальних |збіль- |обсяг |капітальних |збіль- |обсяг<br> | вкладень |шення |капіта- | вкладень |шення |капіта- | вкладень |шення |капіта-<br> | згідно з |"+", |льних | згідно з |"+", |льних | згідно з |"+", |льних<br> |постановою |змен- |вкладень |постановою |змен- |вкладень |постановою |змен- |вкладень<br> | Кабінету |шення | | Кабінету |шення | | Кабінету |шення |<br> | Міністрів |"-" | | Міністрів |"-" | | Міністрів |"-" |<br> |України від | | |України від | | |України від | |<br> | 11 червня | | | 11 червня | | | 11 червня | |<br> |2003 р. N 893 | | |2003 р. N 893 | | |2003 р. N 893 | |<br> |( 893-2003-п )| | |( 893-2003-п )| | |( 893-2003-п )| |<br>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>Усього 25230 +270,86 25500,86 24780 24780 450 +270,86 720,86<br> <br> з них:<br> <br>МНС 4521,8 +155,81 4677,61 4521,8 +97,81 4619,61 +58 58<br> <br>Облдерж-<br>адмініст-<br>рації,<br>усього 19854,8 +115,05 19969,85 19404,8 -97,81 19306,99 450 +212,86 662,86<br> <br> з них:<br> <br>Донецька 100 +300 400 100 +300 400<br> <br>Житомир-<br>ська 7580,5 -270,05 7310,45 7480,5 -482,91 6997,59 100 +212,86 312,86<br> <br>Київська 6164,2 +85,1 6249,3 5944,2 +85,1 6029,3 220 220<br> <br> <br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br> | Державні капітальні вкладення, | У тому числі за рахунок коштів<br> | усього |------------------------------------------------------------------------<br> | | загального фонду державного | спеціального фонду державного<br> | | бюджету | бюджету<br> Назва |-----------------------------------+------------------------------------+-----------------------------------<br> органу |передбачено |зміни: |остаточний|передбачено |зміни: |остаточний|передбачено |зміни: |остаточний<br>виконавчої|капітальних |збіль- |обсяг |капітальних |збіль- |обсяг |капітальних |збіль- |обсяг<br> влади | вкладень |шення |капіта- | вкладень |шення |капіта- | вкладень |шення |капіта-<br> | згідно з |"+", |льних | згідно з |"+", |льних | згідно з |"+", |льних<br> |постановами |змен- |вкладень |постановами |змен- |вкладень |постановами |змен- |вкладень<br> | Кабінету |шення | | Кабінету |шення | | Кабінету |шення |<br> | Міністрів |"-" | | Міністрів |"-" | | Міністрів |"-" |<br> |України від | | |України від | | |України від | |<br> |15 жовтня | | |15 жовтня | | |15 жовтня | |<br> |2003 р., | | |2003 р., | | |2003 р., | |<br> |N 1624 | | |N 1624 | | |N 1624 | |<br> |( <A HREF="145942">1624-2003-п</A> )| | |( <A HREF="145942">1624-2003-п</A> )| | |( <A HREF="145942">1624-2003-п</A> )| |<br> |та від | | |та від | | |та від | |<br> |11 червня | | |11 червня | | |11 червня | |<br> |2003 р. N 893 | | |2003 р. N 893 | | |2003 р. N 893 | |<br> |( 893-2003-п ) | | |( 893-2003-п ) | | |( 893-2003-п ) | |<br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>Усього 25500,86 +20600 46100,86 24780 +20600 45380 720,86 - 720,86<br> <br> з них:<br> <br>Академія +20600 20600 - +20600 20600<br>медичних<br>наук<br>облдерж-<br>адміні-<br>страції -<br>усього 19969,85 - 19969,85 19306,99 - 19306,99 662,86 - 662,86<br> <br> з них:<br> <br>Житомир-<br>ська 7310,45 -159,48 7150,97 6997,59 -159,48 6838,11 312,86 - 312,86<br> <br>Черні-<br>гівська 801,9 +159,48 961,38 801,9 +159,48 961,38<br> <br>( Узагальнений розподіл із змінами, внесеними згідно з Постановами<br>КМ N 1624 ( <A HREF="145942">1624-2003-п</A> ) від 15.10.2003, N 1982 ( <A HREF="151044">1982-2003-п</A> )<br>від 19.12.2003 )<br></FONT></PRE><br>